РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Решенията Накратко


Одобрени са правителствените становища по две конституционни дела
       дата на заседаниети:25.05.2017
 
Правителството ще приключи дело срещу България в ЕСПЧ
       дата на заседаниети:25.05.2017
 
България се присъединява към Общата система за пренос на данни в изпълнение на международните ангажименти за автоматичен обмен на информация към ОИСР
       дата на заседаниети:25.05.2017
 
Вицепремиерът Валери Симеонов ще ръководи Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
       дата на заседаниети:25.05.2017
 
Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност
       дата на заседаниети:25.05.2017
 
Дирекция в ИА „Морска администрация” ще предоставя статистическа информация за морските и речните пристанища
       дата на заседаниети:25.05.2017
 
Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МВнР
       дата на заседаниети:25.05.2017
 
Илиан Тодоров е назначен за областен управител на Софийска област
       дата на заседаниети:25.05.2017
 
Началникът на политическия кабинет на премиера ще отговаря за българското участие в инициативата „Партньорство за открито управление“
       дата на заседаниети:25.05.2017
 
До 2030 г. България да стане регионален център за развитие на нови технологии, е целта на одобрената национална стратегия за развитие на научните изследвания
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Одобрени са промени в надзорните съвети на НОИ и на НЗОК
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
101 доклада на АДФИ са изпратени на прокуратурата през 2016 г.
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Румънски кораб ще провежда океанографска експедиция в Черно море
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
България ще си сътрудничи с ЕБВР за проекти, финансирани чрез европейските структурни и инвестиционни фондове
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
България ще подкрепи решението за предоставяне на мандат на ЕК за започване на преговори с Обединеното кралство от името на ЕС
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Определен е концесионер на морски плаж „Поморие-централен“
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Правителството възстанови на общините 11,8 млн. лв. за транспортни разходи и жилищен наем на учители
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Приети са актуализация на Националната програма за реформи за 2017 г. и Конвергентната програма за периода 2017-2020
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Вицепремиерът Красимир Каракачанов е определен за председател на две комисии към Министерския съвет
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
България оспорва като недопустим иск на ЕК по директивата за опазване на дивите животни
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Одобрена е българската позиция за среща на върха на НАТО
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Министър Николай Петров ще ръководи делегацията ни за 70-ата сесия на СЗО
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Регламентират се правила за съставяне на графици при сумирано изчисляване на работното време
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
С промени в Устройствения правилник на МОН се разделят бенефициентът и управляващият орган по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Правителството прие стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Министър Бисер Петков ще ръководи българската делегация за сесията на Международната конференция на труда
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Одобрена е позицията на България по дело пред съда на ЕС
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
България ще се присъедини към конвенцията за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Гарантира се осигуряването при необходимост на допълнителни средства за асистирана репродукция
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Николай Пехливанов е новият областен управител на София област
       дата на заседаниети:17.05.2017
 
Министър Лиляна Павлова ще упражнява правата на държавата в НДК
       дата на заседаниети:10.05.2017
 
Правителството назначи 22-ма областни управители
       дата на заседаниети:10.05.2017
 
Галя Димитрова става изпълнителен директор на НАП
       дата на заседаниети:10.05.2017
 
Одобрени са промени в Устройствения правилник на МС
       дата на заседаниети:10.05.2017
 
Отстранена е техническа грешка в ПМС 67/2017
       дата на заседаниети:10.05.2017
 
Одобрени са позиции на България за заседания на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:10.05.2017
 
Приети са промени в Устройствения правилник на ИА „Одит на средствата от ЕС”
       дата на заседаниети:10.05.2017
 
Мария Габриел е кандидатурата на България за член на Европейската комисия
       дата на заседаниети:10.05.2017
 
Правителството отпусна 1,93 млн. лв. за спешно подобряване на водоснабдяването в община Хасково
       дата на заседаниети:10.05.2017
 
Русенският университет открива филиал във Видин
       дата на заседаниети:03.05.2017
 
Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа в края на март е 1 058,1 млн. лева
       дата на заседаниети:03.05.2017
 
Отпуснати са 33,44 млн. лв. за закупуване на учебници и помагала за общинските детски градини и училища
       дата на заседаниети:03.05.2017
 
Променен е статутът на имоти – публична държавна собственост
       дата на заседаниети:03.05.2017
 
България се присъединява към Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги
       дата на заседаниети:03.05.2017
 
Засилва се сътрудничеството между България и Норвегия за защита на условията на труд на командированите работници
       дата на заседаниети:03.05.2017
 
Одобрен е проект на програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между България и Египет
       дата на заседаниети:03.05.2017
 
Правителството се запозна с резултатите от министерска среща във Валета по транспорта
       дата на заседаниети:03.05.2017
 
Правителството утвърди Националния баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства
       дата на заседаниети:03.05.2017
 
Архив Решенията Накратко


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG