РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Решенията Накратко


Правителството прие годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Средната продължителност на живота в България се увеличава до 74,7 години
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Осигурено е финансирането на събитията, с които ще бъде отбелязана 100-годишнината от Първата световна война
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
България отпуска 723 030 лева за разрешаване на хуманитарни кризи в развиващите се държави
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Общините получават 440 796 лева по две национални програми за развитие на образованието
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Правителството се разпореди с имоти – държавна собственост
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Одобрени са типовите изявления за присъединяване или намерение за участие на България по два международни документа в областта на отбраната
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Правителството одобри резултатите от заседания на Съвет “Общи въпроси”
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
С 15 години се продължава концесията за добив на подземни богатства от находище „Староселци“
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Унгария ще легализира тайвански официални документи за България
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
За ратификация е предложено изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги в отрасъл ВиК
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
ЕС и държавите-членки засилват сътрудничеството си с Армения
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
България ще подпише Протокола за изменение на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за трансфер на осъдени лица
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Одобрено е присъединяването на страната ни към Многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Одобрени са позициите на България за заседания на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Подсилва се капацитетът на ИА „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Прецизира се нормативната уредба за организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Предлагана промяна в Търговския закон предвижда премахване на акциите на приносител
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
1,2 милиона пенсионери ще получат добавка кьм пенсиите си за Коледа
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Правителството одобри визията на България за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г.
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Правителството предостави допълнителни 10 млн. лв. на Националния компенсационен жилищен фонд
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Одобрена е позицията на България по дело на Съда на Европейския съюз
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Жени Начева ще бъде председател на Надзорния съвет на НЗОК
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Одобрен е Докладът за дейността на Съвета за административната реформа
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Росен Чобанов е българската кандидатура за член на УС на Международната банка за икономическо сътрудничество
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Определени са управляващ и сертифициращ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Правителството ще изпълни решения на ЕСПЧ по жалби срещу България
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Близо 13,5 млн. лв. се отпускат за преодоляване на щетите от бедствия
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
112 хил. лв. ще бъдат отпуснати за стипендии на млади спортисти
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВнР
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
АПИ получава имоти за строителството на обхода на Габрово
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Одобрено е допълнение на РМС 484/2012
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Утвърдено е българо-канадското споразумение по индустриална сигурност
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Правителството одобри проект на Споразумение за икономическо сътрудничество между България и Шри Ланка
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
България ще подпомогне проекти на УНИЦЕФ за образование в извънредни ситуации и грижа за деца без родители
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Министърът на икономиката е ръководител на правителствената ни делегация за сесия на СТО
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Министерствата и агенциите трябва да ускорят изпълнението на ангажиментите си за намаляване на административната и регулаторната тежест
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Приет е доклад за изпълнението на препоръките на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Договорът с Република Македония за добросъседство влиза за ратификация в парламента
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Салдото по консолидираната фискална програма към края на септември 2017 г. е 2 420,9 млн. лв.
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Одобрени са българските позиции за заседания на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Правителството прие Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор за периода 2018-2020 г.
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Два закона се синхронизират с европейската нормативна уредба
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Облекчаване на административната тежест предвиждат промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Предлага се законова регламентация на прилагането на Европейската заповед за разследване
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Предложени са промени в Закона за туризма
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Приета е Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
С 800 млн. лева ще бъде финансирана рехабилитацията на жп линията от Пловдив до Бургас
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Подсилва се капацитетът на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на финансовите услуги и бюджета
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Архив Решенията Накратко


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG