Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif29.01.2018

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Емил Караниколов: Преговаряме за още три индустриални парка
21 Декември 2017

Изграждаме на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, казва министърът на икономиката пред в. „Монитор“

 

Г-н Караниколов, по какъв начин ще привличаме повече инвеститори да идват в България?

 

Предвиждаме реализацията на дейности за подобряване качеството и количеството на услугите към инвеститори. Ще подобрим достъпността и навременността на информационните потоци, имащи отношение към вземането на инвестиционни решения.

 

Планират се три дейности, свързани с изграждане на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, организиране и провеждане на уебинари в реално време от всяка точка на света, осигуряваща аудио-, видеовръзка с висока резолюция, разработване и поддържане на интерактивната карта, което ще допринесе до обезпечаване на инвеститорите с информация за човешките ресурси у нас.

 

Освен това за поддържане на актуална информация, насочена към инвеститорите, е предвидено извършване на периодични анализи и оценки за състоянието на средно- и високотехнологични сектори в България. Всичко това и още много други проекти сме заложили с една-единствена цел - подобряване на бизнес средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции.

 

Предвиждат ли се нови улеснения за тях?

 

Най-важни за инвеститорите са макроикономическата и финансовата стабилност и предвидимостта на бизнес средата. България предлага инвестиционни стимули, съизмерими с тези на основните ни конкуренти в региона. Отчита се тенденция на повишаване на инвеститорския интерес, особено в производството и високотехнологичните услуги. Доказателство за това е както нарастващият брой на проектите, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), така и на заявения интерес от страна на потенциални инвеститори. До началото на декември 2017 г. по ЗНИ са сертифицирани 24 проекта за 300 млн. лв. и предвидено разкриване на близо 5000 нови работни места. Дванадесет проекта се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.

 

Няма ли пълната забрана за приватизация да отблъсне инвеститорите?

 

Приватизацията като инструмент за преобразуване на държавната собственост в частна изигра своята ключова роля. Трябва да отбележим, че към настоящия момент ресурсът за раздържавяване е почти напълно изчерпан. От тази гледна точка не бихме могли да говорим за отблъскване на инвеститори, разчитащи единствено на процеса на приватизация. Ако все пак има решение определено дружество да бъде приватизирано, то винаги ще има възможност това да се случи след решение на парламента.

 

Какви минигрантове подготвяте за подпомагане на малкия и средния бизнес?

 

Съгласно индикативната годишна програма на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през 2018 г. ще бъдат обявени процедури за над 400 млн. лв. Към днешна дата по ОПИК са изплатени над половин милиард лева, или над 20% от общия бюджет. Те вече са инвестирани в българската икономика и са достигнали до бизнеса. До момента са сключени общо 1461 договора по програмата на обща стойност 1,32 млpд. лв., голяма част от които са в процес на изпълнение. Обявените процедури от началото на програмния период са за 1,57 млрд. лв., което е около 63% от бюджета на ОПИК. Тези цифри показват, че и към днешна дата ОПИК е една от най-добре работещите оперативни програми в България и към този момент по нея няма опасност да бъдат загубени средства.

 

Екипът на Министерството на икономиката е амбициран да създаде механизми за още по-лесно достигане до средствата от оперативната програма до бизнеса за конкретни дейности, за които анализите показват, че има нужда от подкрепа. По тази причина сме разработили две ваучерни схеми, по които средствата ще могат да се ползват по много улеснена процедура и които вярваме, че също ще доведат до стимул за малките и средните предприятия в България. Едната от тях има за цел да се улесни достъпът на малките и средните предприятия до цифрови ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии. Предвижда се общият й бюджет да бъде близо 10 млн. лв., а ваучерите да са на стойност от 20 до 50 хиляди лева в зависимост от пакета дейности, които ще бъдат подкрепяни.

 

По другата малки и средни компании ще могат да се възползват от общо близо 4 млн. лв. финансиране, за да излязат на фондовата борса. По новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на борсата на стойност до 50 хил. лв. под формата на ваучер. Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на класическите механизми за стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства, а именно вече познатите грантово финансиране и инструменти за финансов инженеринг. Чрез процедурата компаниите ще получат възможност да наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори, който те ще могат да използват за инвестиции в разширяване на дейността си.

 

Работим и по оперативна програма „Инициатива за МСП“, която също се управлява от министерството и предоставя кредити на предприятията. България е третата държава в ЕС, която взе решение да се включи в хоризонталния инструмент на ЕК, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и за по-малко от година успя да сключи споразумение с фонда. Благодарение на това към днешна дата са отпуснати кредити на обща стойност над 156 млн. евро на 9 търговски банки и 1 лизингово дружество.

 

Ще има ли нови държавни индустриални зони и къде евентуално може да бъдат разположени?

 

На заседанието си на 13 декември правителството даде съгласие два имота в област Кърджали, с обща площ от 94,4 дка, да бъдат апортирани в капитала на „Национална компания индустриални зони“. Решението ще позволи реализирането на проект за изграждането на индустриална зона край Кърджали. Компанията има подписани меморандуми за развитие на индустриални зони с редица общини - Варна, Бургас, Сандански, Видин, Ловеч, Дупница. С оглед разширяване на портфолиото от държавни индустриални паркове се водят разговори в тази посока с общините Горна Оряховица, Кюстендил и Търговище.

 

Освен това в София и Перник са намерени имоти, които също може да се използват като индустриални терени. Паралелно с това се работи и по разширяване на съществуващите зони. През юли в Икономическа зона София-Божурище бяха апортирани нови терени с обща площ 115 дка. Предвид почти достигнатия капацитет на Индустриален и логистичен парк - Бургас, предстои разширяването му с общински и държавни терени, които вече са определени. Във Видин от тази година, с цел развиване на индустриалната зона, статутът на „свободна зона“ бе свален, за да е възможна продажбата на терени, а не само даването им под наем.

 

Към какви нови пазари се насочва българската военна промишленост?

 

Говорейки по принцип за пазарите на отбранителната ни индустрия трябва да посочим демонстрираната в последните няколко години по-активната и гъвкава маркетингова политика на дружествата, позволила разширяването на кръга както на нови потенциални купувачи, така и активизиране на сътрудничеството с традиционните партньори основно чрез доказаното качеството на произвежданата продукция и разработването и производството на нови конкурентни продукти.

 

Когато обсъждаме новите пазари, бих добавил, че в тази категория трябва да отбележим и продажбите на нови изделия като средства за индивидуална защита, оптически прибори и уреди за визуализация, полуфабрикати, специални акумулаторни батерии на традиционните пазари. Не на последно място трябва да отбележим, че България се придържа стриктно към наложените ограничения и забрани от Съвета за сигурност на ООН и ЕС спрямо държави и организации, по отношение на износа на продукти, свързани с отбраната.

 

Успя ли ДАМТН да се справи с новата си функция по контрол и на язовирите в страната?

 

Считано от началото на 2016 г., със създаването на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор бяха вменени контролни функции на агенцията по отношение на изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната експлоатация на водните съоръжения. От тогава до настоящия момент инспекторите на ДАМТН са извършили над 9300 проверки на язовири в цялата страна. За нарушение са съставени и връчени 441 акта и са издадени 234 наказателни постановления. Като цяло се отчита подобрение в състоянието на водоемите на територията на страната, но е важно да се насочи повече вниманието на собствениците към тях.

 

Преди седмица беше учреден и Консултативен съвет към председателя на агенцията, в който участие вземат представители на общини, областни управители, академична общност, браншови организации и други. По този начин ще бъде засилено вниманието към водоемите и предприемането на координирани действия с цел ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Цецка Цачева: Истанбулската конвенция за борба с домашното насилие над жените не води до промяна в българската конституция
21 Януари 2018

Да се твърди, че у правителството липсва воля за борба с корупцията, е безотговорно, казва министърът на правосъдието в предаването „Тази неделя” по БТВ

trans.gif
Кирил Ананиев: Главната ми идея е да направя такава болничната система, която да носи по-добро здраве на хората и да предоставя по-качествени услуги
14 Януари 2018

Министърът на здравеопазването в предаването „Беновска пита“ по Канал 3

trans.gif
Красен Кралев: В България още броим само медалите, а те не са най-важното
10 Януари 2018

Интервю на министъра на младежта и спорта за в. „24 часа“

trans.gif
Лиляна Павлова: Нашата цел е ясна европейска перспектива на Западните Балкани
02 Януари 2018

Успехът на Председателството зависи от ангажираността на цялото общество, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 пред в. „Монитор“

trans.gif
Красимир Вълчев: Рейтингът промени поведението на университетите
21 Декември 2017

Спираме държавно финансирания прием в поне 12 направления в някои висши училища, казва министърът на образованието пред в. „24 часа“

trans.gif
Николай Нанков: След няколко години Северна България ще се развива бързо като Южна
19 Декември 2017

През 2018-а приоритетно ще бъдат отпуснати средства за рехабилитация и обезопасяване на пътните участъци, определени от експертите като отсечки на смъртта, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „24 часа“

trans.gif
Боил Банов: След ремонта зала 3 на НДК е без аналог в Европа
19 Декември 2017

Не зная кога ще стигнем заветния 1% от БВП за култура, но тази година бяха дадени 30 млн. лв. допълнително, казва министърът на културата пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: МЗ ще поеме заплащането на медикаментите за онкологични заболявания, за които няма алтернативно лечение, заплащано от НЗОК
17 Декември 2017

Министърът на здравеопазването в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Цецка Цачева: Докладът на Комисията по Механизма за сътрудничество е обективен
13 Декември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения