Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif31.01.2018

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Николай Денков: Парите за университета ще са и според региона
11 Март 2017

За 20 професии вече има програми за дуално обучение, казва министърът на образованието и науката пред в. „Стандарт”

 

Господин министър, университети от Северна България твърдят, че са ощетени за сметка на София. Как ще им отговорите?

 

Всички промени в приема и във финансирането се правят на базата на обективни показатели - доколко се реализират студентите на позиции за висше образование, каква е безработицата след завършване на съответното професионално направление. И тук методиката е еднаква за всички университети. Ако трябва да се търси някакъв проблем с университетите извън София, той е свързан с развитието на бизнеса. Затова на среща с ректорите аз поех ангажимента, че при подготовката на финансирането за следващата финансова година - 2018 г., ще вкараме допълнителни елементи, свързани с регионалните особености на тези университети. Но това не трябва да засяга приема, защото всички висши училища трябва да подготвят студенти, които след това да могат да се реализират на позиции за висше образование. Затова регионалните аспекти ще бъдат отчетени, ще има допълнително финансиране там, където регионалните висши училища имат по-големи трудности да работят заедно с бизнеса. Това е правилният подход, за да може, от една страна, да намалим броя на излишните студенти, които след това не могат да си намерят работа. От друга страна - да стимулираме младежите да отидат в направления, в които след това ще се реализират по-добре като информационно-комуникационни технологии, здравно-социални грижи и други. И от трета страна, да повишим финансирането за тези направления, за които в момента то е много ниско и пречи там да се води качествено обучение.

 

Защо решихте да се ореже субсидията за медицина и да се увеличи тази за педагози и за инженери?

 

Промяната на субсидията за медицина и увеличението в някои от професионалните направления е направено от предишния екип на министерството и то има за цел да намали огромната разлика в субсидията за едни направления за сметка на други. В другите страни никъде не се наблюдава разлика от 1 до 10 между най-ниско и най-високо субсидирани направления, каквато имаме в България. Най-голямата разлика, която установихме, беше 1:5,5. Трябва да намерим начин да намалим тази разлика, увеличавайки субсидията за най-слабо финансираните направления. Вариантът, който е избрал екипът преди мен в министерството, е да намали малко от медицината, за да освободи средства за направленията с ниска субсидия. Това, което ние предлагаме допълнително в момента, е да се намали приемът в тези специалности и направления, в които след това няма добра реализация на студентите - например само 30% от студентите работят на позиция за висше образование. И да използваме освободените пари, за да повишим субсидията на един студент в направленията с ниска субсидия.

 

Кои са най-големите проблеми пред родното ни образование, от какви промени се нуждае то?

 

За средното образование най-важно е да се изпълни със съдържание новият закон, който влезе в действие, за да се решават бързо всички очертаващи се проблемни точки. Такива са проблемите с децата със специални потребности, агресията, нуждата от преквалификация и квалификация на учителите. В по-дългосрочен план трябва да се актуализират учебните програми така, че да бъдат разтоварени от фактология и да бъдат много повече насочени към критично мислене, към анализ на информация, изразяване на собствено мнение, работа в екип. Разбира се, и българската система, и други системи в Европа, имат проблем с приобщаването на деца, които идват от семейства с нисък социален статус. Това е специфичен проблем, свързан с отпадането на учениците. Това, от една страна, е голям проблем за образователната система, от друга страна е голяма възможност за привличане на нови кадри, които да се подготвят, стига да успеем да ги вкараме в образователната система, да им дадем възможност да завършат средно и висше образование.

 

За висшето образование това, което трябва да се направи тази и следващата година, е да се балансира приемът по начина, по който сме тръгнали да го правим, и да се балансира финансирането на различните професионални направления така, че навсякъде да се гони качество и реализация на студентите, а не просто по-голям брой студенти на входа на университетите, както е досега.

 

Ще закъснеят ли учебниците за втори и шести клас?

 

В началото на учебната година учителите и децата ще имат учебните материали, с които да започнат уроците си. Това е сигурно. Цялата организация, която създадохме заедно с издателите на учебниците, позволява до 15 септември тези материали да бъдат в класните стаи.

 

Как могат да бъдат стимулирани повече млади хора да стават учители?

 

Няколко неща трябва да се направят. Едното, разбира се, е да се увеличат заплатите. Докато заплатата на учителите е под средната за страната, е трудно да привлечем хора с качества. Знаете, че учителството е призвание. Ако създадем условия, има хора, които обичат да работят с деца, те ще се чувстват добре и ще бъдат истински добри учители. Но ако непрекъснато са притиснати от социалните условия, разбира се, е много по-трудно. Второто, което трябва да направим, е да разтоварим учителите от няколко нетипични дейности, с които в момента са натоварени. Работата с проблемните деца. Един учител трябва да има грижата за целия клас. Но когато има 2-3 проблемни деца, се оказва, че той трябва да се фокусира върху тях и другите деца остават извън полезрението му и от там качеството на процеса спада. Затова и в новия закон, в новата система, която се въвежда, учителите трябва да се подпомагат и от психолози, педагогически съветници, които да работят с проблемните деца. Ако е необходимо, да ги извадят от клас, така че да не пречат на другите деца, да поработят с тях извън класа и след това да ги върнат обратно, когато са готови.

 

Имате ли впечатление, че през последните години има повече агресия в училищата и всъщност работата с тези проблемни деца ли е път към решаването на такива проблеми?

 

Агресия в смисъл на сблъсъци между децата винаги е имало. Всеки от нас е бил дете и със сигурност си спомня такива случки. По-важното е има ли система, която да се справя с агресията. В момента има система, която реагира, има механизмите за реакция, след като е станал инцидент. Липсва обаче ясна система какво става, когато се види, че има потенциален проблем, но преди да се стигне до инцидент.

 

Т.е. превенцията...

 

Превенцията. Именно тук има нужда да влязат специалистите психолози, да разтоварят учителите от тази задача на диагностиката - какъв е точно проблемът, след това да се работи с родителите, защото тази работа също изисква време и специфичен подход. Професионалисти са точно психолозите и педагогическите съветници. Отделно от това много важни са извънкласните дейности. Навремето имаше много силно развита система за научни кръжоци, по технологии, спорт, културни занимания. В момента тази система се събужда отново, но тя не е разгърнала потенциала си. На практика всяко дете трябва след училище да има възможност, според интересите си, безплатно да се занимава в спортен клуб, в читалището. С други думи, наред с учебния процес, ние трябва да създадем средите, в които децата да се чувстват добре, да бъдат сред връстници и да правят това, което им е приятно. Има достатъчно международни статистики, които показват, че за децата участието в спортни занимания е един от най-ефективните начини за разтоварване от тези емоции, които могат да доведат до грешки, агресия, досег с наркотиците. С други думи това е изключително ефективна мярка за превенция.

 

Все пак да не забравяме, че това, което се случва и в образованието, е функция на обществото...

 

Точно така е. Тук огромна роля има семейството. Детските психолози смятат, че до 12-годишна възраст водещо е семейството. Ако има насилие в семейството, ако има социални проблеми, това неминуемо се отразява на децата. След това идват филмите, медиите, компютърните игри. Когато става дума за конфликт между деца, ако конфликтът е по-сериозен, трябва да се разбере откъде идва. Затова трябва да има специалисти, които разбират къде е същината на един такъв проблем и да се разрешава по адекватния начин. Такива специалисти в момента има в част от училищата, но има места, където те липсват и учителите са натоварени и с тази работа. А там, където няма медицински работници, очакваме от преподавателите да вземат и медицински решения, което очевидно не е добрият вариант. И затова едно от предложенията е с промяна в наредбата за приобщаващо образование да дефинираме няколко варианта за търсене на медицинска помощ и всяко училище да избере варианта, който му е най-ефективен. Ако имат медицински лица, тогава директно се препраща към тях и те поемат случая. Ако наблизо има болница или някакъв медицински пункт, се сключва договор за сътрудничество с този пункт, така че веднага да могат да реагират и да поемат случая. Ако няма, тогава се търси или Бърза помощ, или личният лекар. Медицинското обслужване и охраната са ангажименти на общините. Трябва да се търси финансиране в тази посока, но ние нямаме в момента медицинските специалисти и няма никаква перспектива през следващите няколко години да имаме толкова специалисти, че да влязат във всяко училище.

 

Господин министър, как върви процесът по отстраняване на нарушенията по оперативна програма "Наука и образование" и каква сума ще бъде орязана от европейските пари за тези 8 проекта, които се оказаха с проблеми?

 

Започнаха преговорите с ЕК, вече бяха проведени две срещи. Необходимо ни е още известно време, за да направим крайния списък от промени, които трябва да се извършат в управлението на програмата. Но процесът започна оптимистично - не се изисква да се прави отделна агенция. Това беше едно от предложенията, което би отнело доста време, би забавило проектите и оттам рискът да се загубят средства в края на 2018 г. ставаше изключително голям. Така че с ЕК имаме разбиране, че трябва да се търсят форми, които бързо да решат проблемите. Амбицията ни е до края на мандата на служебното правителство този списък от промени да бъде договорен, да бъде приет официално от българска страна. Така че следващото правителство просто трябва да го реализира. Каква сума ще ни удържат, зависи от това какъв ще бъде този краен списък. Корекции ще има, но правим всичко възможно те да бъдат минимални. Средствата от ЕК за момента са замразени, а не спрени. Продължаваме да плащаме по вече действащите проекти от националния бюджет.

 

Преди време излезе едно изследване, според което децата до 15 години нямат функционална грамотност. Как може да се промени това?

 

Да, това е проблем в няколко посоки. От една страна, нашето учебно съдържание все още е твърде много свързано с наизустяване и възпроизводство на факти. Но имаме друг проблем, който е свързан с отпадащите деца, децата с нисък социален статус, деца, идващи от етнически малцинства, които не успяват добре да се впишат в учебната среда и от там не успяват да усвоят материала добре. Има случаи, при които те идват в първи клас и не знаят добре български, така че контактът с учителите е много труден. Как ще учите материала, ако тепърва учите езика? Едно от най-ефективните решения е всички деца да бъдат в детските градини от 5-годишна възраст, за да могат да научат езика, да се научат на ред, който след това да им помогне да влязат директно в учебния процес. През последните години имаме спад на децата, които участват в предучилищна възраст. Това се отразява много ясно в статистиката, която гледа не само средното ниво, а разликата между най-добре и най-зле представящите се. В България тази разлика е много голяма. Защото някои от училищата се справят изключително добре, докато в други училища имаме събиране на критична маса от деца, които трудно се справят. Именно затова и през последната година се променят условията за приемане в първи клас. Слага се много повече акцент върху териториалното, върху приема по местоживеене, защото това позволява по-добре да се миксират децата, основно в ранна възраст, когато се изграждат тези навици, за да може добрите да дърпат нагоре по-слабите. Световната практика показва, че това е най-правилният начин да се стартира учебният процес, а делението да стане вече много по-късно и то да е по интереси към наука, технологии или пък култура, изкуство и т.н.

 

През последните години много се говори за дуално обучение в България, но как може да се стимулира комуникацията между бизнеса и училищата така, че да се подготвят наистина кадри, от които компаниите имат нужда?

 

Основното е да има взаимен интерес. Там, където има фирми, които са близо до учебните заведения и те са заинтересовани да работят с тях, нещата ще се случат. От следващата година очакваме, даже са 20 вече професиите, в които има учебни програми за работа по дуалната система. Второто е училището да бъде готово да позволи този контакт с бизнеса, т.е. учениците да могат да ходят на работа в 11-ти и 12-ти клас, а преди това да има материална база, в която учениците от 9-ти и 10-ти клас да могат да придобият практически умения. И трето, изключително важно е това да бъде престижно. Т.е. учениците да разберат, че това за тях е перспектива за развитие, която в кратки срокове ще им даде възможност за добра заплата, да могат да направят семейство, да си отгледат децата.

 

Има много сериозно развитие през последните две години. То се дължи, от една страна, на три проекта, които бяха задвижени от Швейцарската конфедерация чрез така наречения проект "ДОМИНО", от Австрийската стопанска камара и Германско-българската индустриално-търговска камара. От друга страна, в Пловдив с развитието на икономическа зона "Тракия", фирмите, които се намират в тази зона, влязоха директно в контакт с висшите училища и с професионалните гимназии и започнаха да ги убеждават, че това е перспектива за развитие. И третата линия, това е проектът за дуално обучение "Домино 2", който е подготвен по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Този проект трябва да стартира от месец април т.г. Ще поканим професионалните гимназии да кандидатстват с проекти, така че от новата учебна година 2017-2018 още няколко да започнат да преподават нови професии по дуалната система. И не на последно място е програмата за развитие на специалисти в сектора на информационните и комуникационните технологии. Има интерес от около 19-20 професионални гимназии техни паралелки да започнат да работят по тези планове и програми.

 

Има и вече чисто български проект за дуално обучение, в който не участват чуждестранни фирми. Той е в Панагюрище. Там има голям бизнес около минно-добивната промишленост и се търсят специалисти. Те развиха свой собствен клъстър, който включва и професионална гимназия за подготовка на специалисти за техните нужди по дуалната система.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Цецка Цачева: Истанбулската конвенция за борба с домашното насилие над жените не води до промяна в българската конституция
21 Януари 2018

Да се твърди, че у правителството липсва воля за борба с корупцията, е безотговорно, казва министърът на правосъдието в предаването „Тази неделя” по БТВ

trans.gif
Кирил Ананиев: Главната ми идея е да направя такава болничната система, която да носи по-добро здраве на хората и да предоставя по-качествени услуги
14 Януари 2018

Министърът на здравеопазването в предаването „Беновска пита“ по Канал 3

trans.gif
Красен Кралев: В България още броим само медалите, а те не са най-важното
10 Януари 2018

Интервю на министъра на младежта и спорта за в. „24 часа“

trans.gif
Лиляна Павлова: Нашата цел е ясна европейска перспектива на Западните Балкани
02 Януари 2018

Успехът на Председателството зависи от ангажираността на цялото общество, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 пред в. „Монитор“

trans.gif
Красимир Вълчев: Рейтингът промени поведението на университетите
21 Декември 2017

Спираме държавно финансирания прием в поне 12 направления в някои висши училища, казва министърът на образованието пред в. „24 часа“

trans.gif
Емил Караниколов: Преговаряме за още три индустриални парка
21 Декември 2017

Изграждаме на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, казва министърът на икономиката пред в. „Монитор“

trans.gif
Николай Нанков: След няколко години Северна България ще се развива бързо като Южна
19 Декември 2017

През 2018-а приоритетно ще бъдат отпуснати средства за рехабилитация и обезопасяване на пътните участъци, определени от експертите като отсечки на смъртта, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „24 часа“

trans.gif
Боил Банов: След ремонта зала 3 на НДК е без аналог в Европа
19 Декември 2017

Не зная кога ще стигнем заветния 1% от БВП за култура, но тази година бяха дадени 30 млн. лв. допълнително, казва министърът на културата пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: МЗ ще поеме заплащането на медикаментите за онкологични заболявания, за които няма алтернативно лечение, заплащано от НЗОК
17 Декември 2017

Министърът на здравеопазването в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Цецка Цачева: Докладът на Комисията по Механизма за сътрудничество е обективен
13 Декември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения