Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif30.01.2018

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Меглена Кунева: Защитените специалности укрепват българските университети и ги правят конкурентоспособни
25 Август 2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката в интервю за предаването „Това е България” на Радио „Фокус”

Правителството определи като защитени 12 специалности, по които да се провежда обучение във висши учебни заведения. За тях ще разговаряме с вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева.

Госпожо вицепремиер, по какви критерии са подбрани защитените специалности?

 

Най-напред да ви кажа, че на защитените специалности им отделихме повече време – повече време, отколкото на приоритетните специалности. Това са две огледални мерки, за да можем да направим плавен прехода към висше образование, което е основано на конкурентен принцип и на принцип, който е ориентиран към много добър и много силен конкурентен пазар, и на образованието, и на пазара на труда. И така, какво направихме с това предложение за защитените специалности? Техният списък сме задължени да го направим по силата на закона и това са специалности, за които липсва заявен интерес или заявеният интерес е твърде нисък, но към определен етап от икономическото и обществено развитие на страната съществува необходимост от подготовка на специалисти точно в тази област. Механизмът за защитената специалност се свързва с липсата на търсене на пазара на труда, но това не я прави защитена, а само активира принципа за допълнително финансиране на защитената специалност, което пък я защитава от закриване и гарантира възможност нашата страна да изпълнява поети ангажименти по международни спогодби и програми. Затова една голяма част от специалностите, които са защитени, са свързани с чужди езици и с форма на защита на тези специалности, която ще позволи на България да продължи да изпълнява задължения, които има за двустранен, културен или друг обмен с тези страни. Съгласно нормативната база във висшето образование, висшите училища получават програмна акредитация по професионални направления и специалности от регулирани професии. И съобразно принципа на академична автономия, висшите училища имат право да откриват специалности в рамките на акредитираното професионално направление. В последните години, обаче, това доведе до необосновано роене на специалности и в много случаи тези специалности са с една съвсем малка разлика, въпрос на няколко семестъра, в които се учи нещо различно, иначе те са на практика едни и същи. И ще ви дам примери в тази посока. Например „Балканистика“. Струва ли си „Балканистиката“ да е такава защитена специалност, след като ние имаме три висши училища, в които се изучава „Балканистика“. Безспорно в този случай това няма как да се случи. Тоест ние трябва да имаме тук няколко критерия, но най-важният критерий е действително специалността да е уникална. И сега ще ви дам примери, с които веднага ще разберете за какво става дума. 12 са защитените специалности – арабистика, арменистика и кавказология, индология, иранистика, китаистика, кореистика, новогръцка филология, португалска филология, румънска филология, унгарска филология, японистика и хебраистика. Тоест това са специалности, които са уникални не просто като наименование, но и като съдържание. И защо се стремят някои университети да ги имат, защо искат тази защита и какво им дава? Допълва финансово стабилността на съществуване на тези специалности. За целта за издръжката на обучението по защитените специалности към средствата по определените диференцирани нормативи за издръжка на обучението на един студент по професионални направления се предоставя допълнително финансиране за бюджетната година в размер на 15 000 лева за всяка защитена специалност и допълнителни средства, изчислени по специална методика. Сложно е сега да я обясняваме толкова накратко, но тя се изчислява между броя на приетите студенти в първи курс, но не повече от 20 и 90% от диференцирания норматив за професионалното направление на съответната защитена специалност. Сигурна съм, че на нашите слушатели ще звучи малко сложно, но висшите училища знаят добре за какво става дума. Тези допълнителни средства се определят еднократно, въз основа на броя на приетите в първи курс студенти и се предоставят ежегодно за целия срок на обучението им. Интересното е, че когато започнахме работа по тази наредба, имаше изключително много желание. С разговор човек по човек, висше училище по висше училище, с едни много точни критерии, с които буквално няма как да се спори, стигнахме до ситуация, в която в момента по този представен списък, благодарение на добрите критерии, които предоставихме, няма възражения.

 

Госпожо вицепремиер, а обсъден ли бе списъкът с всички висши училища, с бизнеса и социалните партньори?

 

Меглена Кунева: Да, направихме това. Критериите, пак ще кажа съвсем накратко, трябва специалностите, които са защитени, да отговарят едновременно на следните условия – да изпълняват изискванията на Булонския процес за широкопрофилна подготовка, да нямат общ фундамент с други специалности, да не могат да се обединяват с друга по-тясна специалност, без това да затрудни и дублира провежданото обучение, да са уникални по място на провежданото обучение, да са уникални по съдържание на учебните планове и програми и да има наличие на двустранна спогодба, според която държавата ни ще има ангажимент по осигуряване на съответните специалисти и обучаеми. Защото, съгласете се, че да завършите, от което работната среда не се интересува въобще, не е честно нито спрямо децата, нито спрямо родителите и в крайна сметка и спрямо българския данъкоплатец. Защитените специалности има го само в България, но това е един преходен период, в който ще дадем възможност да се стабилизират университетите. Аз пак ще кажа не е въпросът, точно обратното, не намаляване на средствата, увеличаване на средствата за висшите училища, но в конкурентни специалности, където действително те могат да растат и да стават все по-добри. Не е добро положението, когато виждаме, че не са в челните класации не само в света, но и в Европа. Предстои ни много работа, но този трезв и професионален подход, през който министерството работи по темата, смятам, че ще ни донесе плодове. Просто в образованието тези плодове не идват веднага.

 

Правили ли сте разчети на колко ще възлезе финансирането на тези специалности, 12 на брой, както ни ги казахте, и откъде ще дойдат парите?

 

От държавния бюджет. И можете да го направите и вие това изчисления, по 15 хиляди лева за всяка защитена специалност и тези допълнителни средства, които казах, са изчислени по специална методика, която няма как тука, преди да видим броя на студентите, да мога да я кажа. Твърдата сума е 15 хиляди за всяка защитена специалност плюс допълнителни средства.

 

А как ще се приемат студентите за първи курс в тези специалности?

 

По общия ред.

 

Какво е уникалното в обучението им?

 

Те са много редки специалности. Съгласете се, че ако примерно ние имаме една година, в която няма интерес към индология, да речем, или арабистика, помислете си, тези преподаватели ще отидат да работят другаде, ще закрием цялата специалност буквално и след пет години, когато на нас ни трябват арабисти, много типичен пример е това, което се случва в момента в света. С мигрантската криза нужда от преводачи има. Ако, обаче, не сме били достатъчно разумни да запазим тази специалност, тоест да запазим и преподавателите, вие разбирате, че няма да има как да я възстановим. Това се прави, за да се постигне стабилност на системата. Малко са на брой, много по-малко, отколкото в началото имаше гласове, което е правилно, и много важен допълнителен критерий, за който пак искам специално да кажа, е, че трябва да има международни спогодби, на която държавата ни да е страна, защото това ще доведе по-нататък до осигуряване на съответните специалисти до края на образованието се прави с цел. И когато имаме държавна поръчка, когато имаме държавен бюджет, тази цел трябва да е много ясна.

 

А предвиждат ли се допълнителни средства за помагала и учебници на самите студенти?

 

Това е общият ред, както всички останали студенти. Няма нещо специално извън това, което ви казвам, в постановлението. Тоест тук вече ако самите висши училища подскажат начина, по който могат да стимулират студентите, обикновено когато става дума за международни спогодби, е свързано с интереси на страната. Ето примерно, индология, страната, към която е насочен езикът. Формули има, държавата трябва да извърви своята част от пътя, оттук нататък с повече настойчивост и с укрепване на връзките по международните спогодби, аз затова подчертавам тяхното наличие, със сигурност стажове и учебни помагала може да разчита съответното висше училище, че ще успее да получи и от другата страна – в случая Индия, това е практика, това се прави.

 

Ползвам възможността да ви питам предвиждате ли да има защитени професии и в средното образование в професионалните училища, и в професионалните гимназии?

 

Не, законът не предвижда защитени и няма нужда от това, в професионалните и в среднообразователните училища няма такъв механизъм. Ние трябва да стъпим на закон, за да можем да изискваме, подобна претенция да имаме към националния бюджет, а и няма никаква необходимост. Тези професии на тази ранна възраст, на която децата избират, специално професионалното или дуалното обучение, това са много, много търсени специалности. Това са специалности, за които ние трябва да намерим начин, да намерим стимул учениците и техните родители да направят крачката и да изберат професионалното или дуалното обучение. Защото за момента предпочитат много повече широкопрофилните. А съгласете се, че в тази образователна степен не можем да накараме децата на сила да отидат да учат едно или друго професионално направление. Трябва много просветителска работа, за да се разбере, че ако завършиш едно професионално училище, първо, възможностите да продължиш обучението си, ако искаш, са абсолютно отворени. И второ, има много повече възможности да започнеш работа по една търсена и уважавана професия.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Цецка Цачева: Истанбулската конвенция за борба с домашното насилие над жените не води до промяна в българската конституция
21 Януари 2018

Да се твърди, че у правителството липсва воля за борба с корупцията, е безотговорно, казва министърът на правосъдието в предаването „Тази неделя” по БТВ

trans.gif
Кирил Ананиев: Главната ми идея е да направя такава болничната система, която да носи по-добро здраве на хората и да предоставя по-качествени услуги
14 Януари 2018

Министърът на здравеопазването в предаването „Беновска пита“ по Канал 3

trans.gif
Красен Кралев: В България още броим само медалите, а те не са най-важното
10 Януари 2018

Интервю на министъра на младежта и спорта за в. „24 часа“

trans.gif
Лиляна Павлова: Нашата цел е ясна европейска перспектива на Западните Балкани
02 Януари 2018

Успехът на Председателството зависи от ангажираността на цялото общество, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 пред в. „Монитор“

trans.gif
Красимир Вълчев: Рейтингът промени поведението на университетите
21 Декември 2017

Спираме държавно финансирания прием в поне 12 направления в някои висши училища, казва министърът на образованието пред в. „24 часа“

trans.gif
Емил Караниколов: Преговаряме за още три индустриални парка
21 Декември 2017

Изграждаме на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, казва министърът на икономиката пред в. „Монитор“

trans.gif
Николай Нанков: След няколко години Северна България ще се развива бързо като Южна
19 Декември 2017

През 2018-а приоритетно ще бъдат отпуснати средства за рехабилитация и обезопасяване на пътните участъци, определени от експертите като отсечки на смъртта, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „24 часа“

trans.gif
Боил Банов: След ремонта зала 3 на НДК е без аналог в Европа
19 Декември 2017

Не зная кога ще стигнем заветния 1% от БВП за култура, но тази година бяха дадени 30 млн. лв. допълнително, казва министърът на културата пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: МЗ ще поеме заплащането на медикаментите за онкологични заболявания, за които няма алтернативно лечение, заплащано от НЗОК
17 Декември 2017

Министърът на здравеопазването в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Цецка Цачева: Докладът на Комисията по Механизма за сътрудничество е обективен
13 Декември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения