Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif30.01.2018

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Зорница Русинова: Ще помогнем за намиране на работа в друг град
27 Май 2016

Минималната заплата не бива да е инструмент за повишаване на доходите, казва министърът на труда и социалната политика пред в. „Стандарт”

 

Госпожо Русинова, кога ще обявите вашия екип от заместник-министри?

 

Нека не забравяме, че са минали само няколко дни, откакто съм министър. Все още подготвям екипа си, надявам се в следващите две седмици той да е напълно сформиран. За мен е важно хората да са професионалисти, с експертиза в съответните ресори и със съответната, разбира се, политическа подкрепа. Но личността на заместник-министрите може би не е най-важното. По-важно е наистина бързо да се сформира екипът и да започнем нормална работа по приоритетите, които съм си поставила.

 

Вие очертахте някои от приоритетите си при встъпването в длъжност. Все пак коя е темата, с която първо се заемате?

 

Това е реформата в сферата на трудовата експертиза и преценката на инвалидността. Екипът на министър Калфин представи концепция за тази реформа съвместно с министерство на здравеопазването. Защо тази тема е толкова важна за мен? Първо, тя има рефлекция върху пенсионната система. Към сегашната система на ТЕЛК-овете има доста критики, затова се предвижда да се раздели медицинската от трудовата експертиза и да се даде възможност на хората, които имат вече степен на инвалидизация, да бъдат подпомогнати и със социални услуги, и с рехабилитация, и с мотивация, и с квалификация, така че да се върнат на пазара на труда, ако заболяването им позволява. Това е доста тежка и непопулярна реформа. За мен в тази тема е ключова активността и на самите хора, и на министерството с мерките си за социално включване. Тези мерки трябва да провокират усещането за отговорност и за себереализация в хората.

 

В тази реформа къде поставяте акцента - запушване на пробойните, през които изтичат много публични средства, или осигуряване на нов източник на работна ръка, с което да се решават проблемите на пазара на труда и доходите на тези хора?

 

Няколко са целите - подобряване контрола върху публичните средства, промяна на логиката на системата. Няма как един работещ човек едновременно да получава и пенсия. Искаме да дадем възможност наистина на голяма част от тези хора, които са дълготрайно безработни, да имат достъп до пазара на труда, вместо да са само на социално подпомагане. Ще осигурим подкрепа да ги активизираме, било то по линия на националния бюджет или по ОП "Развитие на човешките ресурси", и да ги подпомогнем да се адаптират и да работят в реална работна среда. Сега заради това, че няма преценка доколко един човек, който получи ТЕЛК-ово решение, може да упражнява различен труд от този преди инвалидизацията, лишава тези хора изобщо от възможността да работят.

 

Как ще накарате работодателите да наемат тези хора? С нови стимули ли?

 

Това е въпрос и на промяна в общественото възприемане. Обща задача е и на нас като институция, и на работодателите, и на гражданското общество да се опитаме да махнем стигмата върху тях, защото те са пълноценни граждани. Смятам, че по-скоро това, което възпира работодателите да наемат хора с увреждания, е липсата на достатъчна квалификация и готовност те веднага да заемат работното място.

 

Имахте ли вече разговор с министъра на здравеопазването как ще се извърши реформата в инвалидните пенсии и кога?

 

Следващата седмица ни предстоят консултации. Считам, че няма да има разлика в добрата координация между двете министерства. Трябва да доизчистим концепцията, да подготвим пакета от мерки и, разбира се, да се институционализира начина, по който ще функционира по-добрата преценка на работоспособността на хората с ТЕЛК-ови решения. Надявам се до края на годината да се справим със законодателната рамка.

 

Вече заявихте, че приоритетните групи за подкрепа са трайно безработните и икономически неактивните. А какви мерки ще има за работещите хора, за техните доходи?

 

Ще подготвим няколко инициативи, подпомогнати финансово с национални средства и от Европейския социален фонд, както и със законодателен пакет, които да дадат възможност особено младите хора и работещите майки да имат интерес по-бързо да се върнат на пазара на труда и да имат по-добри условия за съвместяване на личния и семейния живот. Това ще подпомогне и работодателите да задържат персонала си, защото човешкият капитал е основната инвестиция на едно предприятие. Част от инициативите са свързани с подобряване на условията на труд, въвеждане на по-модерна организация на труд в предприятията, на гъвкави форми на заетост и, разбира се, повече инвестиции в квалификация на персонала, защото това е основният ключ към получаването на по-високи доходи. Когато има по-висока производителност на труда, когато качествените хора се задържат в едно предприятие, тогава е нормално и доходите да нараснат. Защото доходите на хората не са въпрос само на политика, но и на икономически растеж. В тази връзка българският бизнес има доста възможности с европейски средства да направи технологично обновление и повишаване квалификацията на персонала.

 

За мен обаче една от важните теми е много по-силното развиване на предприемачеството и самонаемането. През миналата седмица МТСП бе първото министерство, което подписа споразумение с Фонда на фондовете и още през септември се надяваме да стартираме търговете, за да започнат да се изпълняват схемите за микрокредитиране от началото на 2017 г. На предприемачеството винаги сме гледали като на тема от пазара на труда. Ще подкрепим приоритетно младежи до 29 г., стартиращи предприятия и микропредприятия, които също така създават и работни места. Това е много важно за населените места с висока степен на безработица, където много често общината е единственият работодател.

 

Другата тема на пазара на труда, която смятам по-силно да развием, е мобилността на хората. Много често дълготрайно безработни и младежи нямат възможност дори да отидат на интервю в друго населено място. Досега по Закона за насърчаване на заетостта сме подпомагали основно работодателите да организират транспорта. Искаме да разработим стимули за самите безработни, те да бъдат по-инициативни. В България работната сила се съсредоточава основно в София. А има доста градове, които предлагат по-добри условия на труд - например Пловдив, Русе, Варна, Бургас. Тук в партньорство с министерство на икономиката можем да разработим доста инициативи. Надявам се да може да приложим тези мерки от есента.

 

А по схемите за развиване на предприемачество само безработни ли ще имат достъп или ще може и работещи хора да кандидатстват със свои проекти?

 

Категорично не можем да говорим, че подпомагани може да са само безработни или само заети лица. Целта е хората, които имат възможност и идеи за предприемачество, да бъдат подпомогнати с консултации, обучение, доработване на бизнес идеята, след което и осигуряване на достъп до микрокредитиране. И сега има такива мерки за стартиране на собствен бизнес, но идеята е да включим много повече хора. През есента ще стартираме такъв тип схеми по ОПРЧР, които да подпомогнат инициативността на предприемчивите хора, а от следващата година, когато вече е създаден и функционира инструментът за микрокредитиране към Фонда на фондовете да има достатъчно генерирани идеи и разработени бизнес планове, които да бъдат финансирани. При програмирането на фонда първоначално бяха предвидени от ОПРЧР да насочим 25 млн. евро. След допълнителен анализ стана ясно, че има пазарна ниша и за младежи до 29 г. Затова решихме да отделим по-голям ресурс, почти 50 млн. евро. Те ще бъдат балансирани между подпомагането на стартиране на бизнес и социалните предприятия, които са също добра възможност за развиване на някои от идеите на предприемачите и за реализация на хора в най-уязвимо положение на пазара на труда, включително и хората с увреждания, за които говорихме. Предстои с Министерство на финансите и Фонда на фондовете да определим как ще бъдат разпределени средствата по двете направления. Със сигурност два са финансовите инструменти, които ще използва ОП РЧР по линия на този фонд - схема за гарантиране на кредити и схема с преференциални лихви по-ниски от пазарните.

 

За да се осигурят по-гъвкави форми на труд предвиждате ли някакви законодателни промени?

 

Сегашното законодателство дава доста възможности на фирмите. Предстои през следващата седмица да направя консултации с работодателските организации, за да видя те какви предложения имат и да помислим заедно дали е необходимо въвеждане на допълнителни норми или е въпрос само на подпомагане на фирмите с по-добра организация на работния процес, за което те биха могли да получат финансиране. При законодателните промени обаче за мен е важно да се запази баланса между интереса на бизнеса и защитата на работещите.

 

По темата за доходите каква ще е позицията Ви като министър на труда? Във вашето поле на въздействие е размерът на минималната работна заплата и разпростирането на минималните осигурителни доходи.

 

Минималните осигурителни доходи са обект на договаряне между синдикати и работодатели. Що се отнася до минималната работна заплата тя не бива да бъде разглеждана като инструмент за повишаване на доходите. Тя е насочена към гарантиране на минимален доход в определени сфери. Тепърва с министъра на финансите предстои да изработим ясен механизъм за формиране на минималната работна заплата, тя е част от бюджетната процедура. Предстоят консултации и със социалните партньори.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Цецка Цачева: Истанбулската конвенция за борба с домашното насилие над жените не води до промяна в българската конституция
21 Януари 2018

Да се твърди, че у правителството липсва воля за борба с корупцията, е безотговорно, казва министърът на правосъдието в предаването „Тази неделя” по БТВ

trans.gif
Кирил Ананиев: Главната ми идея е да направя такава болничната система, която да носи по-добро здраве на хората и да предоставя по-качествени услуги
14 Януари 2018

Министърът на здравеопазването в предаването „Беновска пита“ по Канал 3

trans.gif
Красен Кралев: В България още броим само медалите, а те не са най-важното
10 Януари 2018

Интервю на министъра на младежта и спорта за в. „24 часа“

trans.gif
Лиляна Павлова: Нашата цел е ясна европейска перспектива на Западните Балкани
02 Януари 2018

Успехът на Председателството зависи от ангажираността на цялото общество, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 пред в. „Монитор“

trans.gif
Красимир Вълчев: Рейтингът промени поведението на университетите
21 Декември 2017

Спираме държавно финансирания прием в поне 12 направления в някои висши училища, казва министърът на образованието пред в. „24 часа“

trans.gif
Емил Караниколов: Преговаряме за още три индустриални парка
21 Декември 2017

Изграждаме на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, казва министърът на икономиката пред в. „Монитор“

trans.gif
Николай Нанков: След няколко години Северна България ще се развива бързо като Южна
19 Декември 2017

През 2018-а приоритетно ще бъдат отпуснати средства за рехабилитация и обезопасяване на пътните участъци, определени от експертите като отсечки на смъртта, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „24 часа“

trans.gif
Боил Банов: След ремонта зала 3 на НДК е без аналог в Европа
19 Декември 2017

Не зная кога ще стигнем заветния 1% от БВП за култура, но тази година бяха дадени 30 млн. лв. допълнително, казва министърът на културата пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: МЗ ще поеме заплащането на медикаментите за онкологични заболявания, за които няма алтернативно лечение, заплащано от НЗОК
17 Декември 2017

Министърът на здравеопазването в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Цецка Цачева: Докладът на Комисията по Механизма за сътрудничество е обективен
13 Декември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения