Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif03.02.2018

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Ивелина Василева: Чакаме консенсус за Банско
19 Март 2016

Ще бъде изискано от концесионера да предостави цялата документация, казва министърът на околната среда и водите пред в. „Капитал”

 

Защо според Вас последните големи напрежения в държавата са по теми, свързани с околната среда, като Банско и къмпингите?

 

Не мисля, че загрижеността към природата е спорадична проява. Българинът има грижа за природата и това е нещо, което е присъщо на нас, ние ценим природата си. Що се отнася до напрежението, което възниква в обществото, в случаят с Банско това е конфликт, който дълги години е обект на обществено внимание и липсата на решение в годините води до ескалация. Тоест желанието за намиране на решение може би е нещото, което отключва по-високото напрежение и формирането на полярни мнения.

 

Къде виждате по-големия проблем в случая с Банско – дали от страна на зелените или от страна на концесионера, и къде трябва да се срещнат двете страни, за да се стигне до консенсус?

 

Обществената нагласа е такава, че е необходимо да има обща национална визия, стратегия, концепция за развитието на туризма, и по-специално за зимния туризъм. Убедена съм, че всички сме наясно, че опазването на природата не означава стопиране на всичко, а означава развитието на икономически дейности по начин, който съхранява природата, и това всъщност е в основата и на националното ни законодателство и на европейските световните политики. Що се отнася до темата с Банско, миналата година излезе докладът с анализа, заключенията, препоръките на междуведомствена работна група, която беше сформирана с цел анализиране на ситуацията и предлагане на решения. Ние като правителство се ангажирахме с това да намерим консенсусното решение и поддържаме тезата, че трябва да бъде формулирано едно общо съгласие. Проблемите са ясни. Те са заложени още във фазата на подготовката на концесионния договор. Има редица неточности, неясноти, които са свързани с обхвата на концесията, различни числа се цитират по отношение на зоната, която се предоставя на концесионера. Освен това има неясноти, свързани с формулираната методика, която се базира на концесионирането, касаещо добив на подземни богатства. Според мен е изключително важно и друго - липсата на достатъчно ясни клаузи за контрол върху дейността на концесионера, съответно санкции, които могат да бъдат налагани при установяване на неизпълнение. Това е препоръката на междуведомствената работна група - да се изчистят тези неясноти. До голяма степен тези проблеми са заложени още през 2001 г., когато са подготвени документите и е проведена процедурата по възлагане на концесията, съответно сключването на договора. На какво се дължи това - може би на неопитност, защото това е една от първите концесии, първата и единствена, която касае защитена територия, а в случая става въпрос за особено ценна територия - това е "Пирин", национален парк.

 

Търсенето на консенсус означава ли, че очаквате зелените и концесионерът да постигнат някакво съгласие, да се разберат помежду си и чак след това държавата да направи нещо?

 

Ние се ангажирахме с конкретни стъпки. Сформирахме междуведомствена работна група между Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разработване на задание за целите на това да се разработи специализирана кадастрална карта на територията, както и регистър на активите. Поканили сме и представители на неправителствения сектор като наблюдатели в работната група. Надяваме се, че в този процес ще има много бързо координиране на позициите, така че да се разработи заданието, да се възложи тази работа и ще бъде изискано от концесионера да предостави цялата документация - нещо, което не е заложено като изискване в договора. Едно от предложенията на междуведомствената работна група е да се заложат клаузи в договора, да се изисква от концесионера да предоставя всички документи, цялата информация, която касае активите в рамките на концесионната площ, защото има и друг проблем, заложен изначално в договора, и той касае активи на трети лица, които са били включени в обхвата на концесионния договор, и оттам също възникват противоречия и спорове. Както правителството, така и министър-председателят заявихме, че нашата цел е постигане на яснота, на консенсус, така че надявам се, че това ще бъде постигнато.

 

Впечатлението от последната среща в МОСВ беше, че държавата няма възможност да развали договора, МОСВ не намира никакви нередности, няма за какво да санкционира концесионера и единственият възможен път е да узаконим това, което съществува в момента, и да увеличим малко таксата. Това може ли да е основа за постигане на консенсус?

 

Точно затова искаме максимално ясно прозрачно да бъде всичко. Затова и по време на срещата, а и в предходни форуми министерството е давало информация - напълно прозрачни сме по отношение на дейностите по контрол, които са извършвани през годините. Знаете, че има установени нарушения през годините, те са санкционирани. Има административни нарушения, които са установявани от контролните органи, санкционирани са по смисъла на Закона за опазване на околната среда, по смисъла на Закона за водите, Закона за отпадъците. Това, което създава притеснение за юристите, е, че според текстовете на договора основание за прекратяване на концесията може да бъде или неплащане на концесионното възнаграждение, което не е факт, или съществено неизпълнение на условията и задълженията на концесионера, което съставлява кумулативно неизпълнение на всички изисквания, и в този смисъл са формулирани и рисковете за държавата. Отново казвам, че нашето решение, което беше ясно заявено и по време на заседание на Министерския съвет и от премиера Борисов, беше да работим последователно в посока изясняване и търсене на консенсус и няма да пристъпваме към следващи действия, докато това не се случи. Ако не се случи, вече могат да се разглеждат и други хипотези.

 

В годините е имало поне 20 наказателни постановления, като почти всички падат в съда, част от тях заради недобре съставени актове, което говори или за нежелание на контролните органи да си свършат работата, или за некомпетентност. Вие как си го обяснявате?

 

Не мога да коментирам казуси, които са разглеждани от съда. Има съдебни процедури, има произнасяне на съда. Това, което ние имаме като воля, като политика, е да се спазва стриктно законодателството и ние го правим. Ние следим да не се допускат нарушения и контролната дейност, която се извършва от министерството, също мисля, че показва това. Вие знаете, че стартирахме през изминалата година дело, което отчита нашето виждане, що се отнася до концесионното възнаграждение. По смисъла на Закона за защитените територии имаме право да предявяваме претенция към концесионера и ние предявихме тази претенция за 5% от стойността на концесионното възнаграждение, които трябва да бъдат заделени изрично за опазване на защитената територия, и съблюдаваме тази позиция. Ние имаме линия, която е формулирана ясно, и тя е стриктно спазване на законодателството.

 

Едновременно с това експерти от вашето министерство казаха, че пет обекта от ски зоната са без ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда), но това явно не представлява проблем.

 

Това, което експертите казаха, е факт. И то е, че в периода 2002 - 2007 г. са реализирани дейности по изграждането на пет обекта, без да бъде премината изискуемата процедура по ОВОС. Това е факт. В същото време ние имаме становище на компетентния орган, който е отговорен за проследяването на дейността по строителството - ДНСК, които заявяват, че строителството, което е извършено на територията, е законно. Тези 5 обекта, които са изградени в рамките на периода 2002 - 2007 г., не са преминали процедура по ОВОС, но имат съгласувателна процедура, извършена от министерството. Освен това ние към настоящия момент съгласно мнението на юристите нямаме възможност да претендираме каквото и да било от гледна точка на изтекла давност.

 

Защо не е претендирано преди изтичането на давността?

 

Мисля, че въпросът, който ми задавате, е по своята същност нерелевантен към присъствието ми в министерството от 2014 г. ноември месец. Това, което заявявам неведнъж във всеки случай, в който имам възможност да коментирам, е стриктното съблюдаване на закона. Това е нашата мисия, това е осъзнатата роля и функция на това министерство - да се съблюдава законодателството.

 

Идеята за консенсус е похвална, но сме много далече от него. В момента тече конфликт, който е много вреден за всички. Зелените се представят като организации, които харчат огромни пари за нищо, а хората, които се занимават със ски туризъм, като унищожители на природата. Защо министерството на околната среда мълчи в такава една ситуация? Защо например не се каза нищо, когато започнаха обвиненията срещу зелените за милионите, които взимат по проекти, по които други структури са основен бенефициент?

 

Министерството е финансиращ орган по някои от проектите, които се цитират. Министерството е органът, който отговаря за провеждането на политиките, които са свързани с опазването на биоразнообразието. Това, което вие коментирате, е свързано със спор между две страни. Министерството не е арбитър. Министерството е институция, която публикува информацията на своята страница. Има пълна прозрачност по отношение на средствата, които се отделят по линия на оперативна програма "Околна среда" в сектор биоразнообразие. Информацията е налична за обхвата на проектите, бенефициентите, средствата, които са отделени, дейностите по проектите и съответно изпълнителите и всеки може да види тази информация. Проектите са предмет на конкурентен подбор по критерии, които се одобряват от комитета за наблюдение на оперативната програма, в който комитет имат участие много заинтересовани страни и широк кръг институции. Съгласувана е програмата с Европейската комисия още във фазата на планиране и одобряване на оперативните програми. В този смисъл не смятам, че министерството трябва да взима страна в този конфликт.

 

Какъв е идеалният вариант според Вас да се изчисли тази ситуация със Банско?

 

Смятам, че за нас е наистина много ценна природата и всички ние го осъзнаваме, затова смятам, че острите противопоставяния не са решенията. Решенията трябва да бъдат търсени в дискусии за намирането на общо съгласие, затова как да вървим напред. Мисля, че България има нужда от ясна стратегия за развитие на туризма, която да набелязва какво и как искаме да постигнем и когато това е ясно за всички, тогава може би няма да бъдат толкова остри противопоставянията.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Цецка Цачева: Истанбулската конвенция за борба с домашното насилие над жените не води до промяна в българската конституция
21 Януари 2018

Да се твърди, че у правителството липсва воля за борба с корупцията, е безотговорно, казва министърът на правосъдието в предаването „Тази неделя” по БТВ

trans.gif
Кирил Ананиев: Главната ми идея е да направя такава болничната система, която да носи по-добро здраве на хората и да предоставя по-качествени услуги
14 Януари 2018

Министърът на здравеопазването в предаването „Беновска пита“ по Канал 3

trans.gif
Красен Кралев: В България още броим само медалите, а те не са най-важното
10 Януари 2018

Интервю на министъра на младежта и спорта за в. „24 часа“

trans.gif
Лиляна Павлова: Нашата цел е ясна европейска перспектива на Западните Балкани
02 Януари 2018

Успехът на Председателството зависи от ангажираността на цялото общество, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 пред в. „Монитор“

trans.gif
Красимир Вълчев: Рейтингът промени поведението на университетите
21 Декември 2017

Спираме държавно финансирания прием в поне 12 направления в някои висши училища, казва министърът на образованието пред в. „24 часа“

trans.gif
Емил Караниколов: Преговаряме за още три индустриални парка
21 Декември 2017

Изграждаме на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, казва министърът на икономиката пред в. „Монитор“

trans.gif
Николай Нанков: След няколко години Северна България ще се развива бързо като Южна
19 Декември 2017

През 2018-а приоритетно ще бъдат отпуснати средства за рехабилитация и обезопасяване на пътните участъци, определени от експертите като отсечки на смъртта, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „24 часа“

trans.gif
Боил Банов: След ремонта зала 3 на НДК е без аналог в Европа
19 Декември 2017

Не зная кога ще стигнем заветния 1% от БВП за култура, но тази година бяха дадени 30 млн. лв. допълнително, казва министърът на културата пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: МЗ ще поеме заплащането на медикаментите за онкологични заболявания, за които няма алтернативно лечение, заплащано от НЗОК
17 Декември 2017

Министърът на здравеопазването в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Цецка Цачева: Докладът на Комисията по Механизма за сътрудничество е обективен
13 Декември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения