Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif27.04.2017

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Ивелина Василева: Осигурихме 14 милиона за саниране на сгради
05 Февруари 2016

1,2 млрд. лв. получават общините за екопроекти, казва министърът на околната среда и водите пред в. „Стандарт”

 

Г-жо Василева, преди дни обявихте, че през 2016 г. общините могат да разчитат на близо 1,2 млрд. лв. за реализацията на екологични проекти. Имат ли капацитет общините да усвоят една такава огромна сума за една година?

 

Всъщност това са средства, за които общините могат да кандидатстват през тази година. А сумата от близо 1.2 млрд. лева включва всички екологични проекти - не само тези, които ще се финансират по ОП "Околна среда 2014-2020" (ОПОС), въпреки че най-големият финансов ресурс - около 1 млрд. лв., е именно по нея, но също и чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд.

 

Покани за проектни предложения бяха отправени към общините още миналата година, сега също продължаваме да обявяваме покани за всички приоритетни области, които ще се финансират.

 

Каква част от тези 1.2 млрд. лв. са предвидени за финансиране на проекти в най-тежкия и най-скъпия - водния сектор?

 

Най-много средства - над 700 млн. лева, ще бъдат на разположение на общините за модернизация на ВиК мрежите и изграждане на пречиствателни съоръжения.
Още миналата поканихме четири общини да подготвят документи за финансиране на най-големите, т.нар. "ранни проекти". Става дума за изграждането на модерна ВиК инфраструктура в Пловдив, Плевен, Добрич и Асеновград за които сме заложили 402,6 млн. лева. Освен това вече беше обявена и процедурата за т. нар. фазирани проекти за ВиК инфраструктура в 8 общини, чиято първа фаза беше изпълнена с финансиране по ОПОС 2007-2013 и които получиха шанса да продължат с безвъзмездни средства по новата ОПОС. Това бяха рискови, забавени проекти, но след дълги преговори с Еврокомисията постигнахме договореност те да бъдат дофинансирани по новата ОПОС.

 

Неотдавна оповестихте, че подготвяте програма за подпомагане на общините за по-пълноценно използване на минералните води. Тъй като това съобщение предизвика бурен интерес - бихте ли казали кога ще бъде готова тази програма и какво финансиране ще бъде осигурено?

 

Това ще бъде пилотна програма, като амбицията ни е да я стартираме в средата на годината. Колегите разработват условията и критериите за кандидатстване. Програмата ще бъде насочена към общините, които имат желание да подобрят инфраструктурата, свързана с използването на минералните води. България има невероятно минерално богатство - 220 находища с дебит от 4900 литра в секунда, от което се използват едва около 20%. С промените в Закона за водите през 2011 г. общините получиха правото да ползват този ценен ресурс. Много от тях вече оползотворяват минералните води - за развитие на СПА и балнеолечение, оранжерийни производство, отопление на сгради и пр. Това, което се установява, е, че някои от общините имат нужда от подкрепа за модернизация и рехабилитация на довеждащата инфраструктура или разпределителната мрежа на минералните води. Ние именно в това искаме да подпомогнем тези общини, но като имаме предвид и факта, че от дейностите по използването на минералните води общините генерират приходи. Така че тук не става дума за пилотна програма, чрез която общините ще бъдат изцяло безвъзмездно финансирани. По-скоро става дума за програма, която ще бъде съставена на принципа на финансовия инженеринг. Обмисля се най-удачният вариант, който да е в помощ на общините. Тази година ще започнем с финансова подкрепа на няколко общински проекта. Убедена съм, че програмата ще се развие и в бъдеще, тъй като, използвайки пълноценно минералните си извори, общините имат добър шанс да развият местната икономика и да създадат нови работни места.

 

Какви средства са заложени за финансиране на проекти на общините в сектор "Отпадъци"?

 

Още миналата година обявихме покана за подаване на проектни предложения за изграждане на компостиращи инсталации в общините. До края на годината ще обявим още една покана - за изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци, като общата стойност на двете покани ще бъде 200 млн. лева.

 

А за сектор "Биоразнообразие"?

 

За сектор "Биоразнообразие" общините също ще могат да кандидатстват за финансиране на дейности, свързани с поддържането на мрежата защитени зони "Натура 2000" и за подобряване на природозащитното състояние на видовете и местообитанията. Две покани ще обявим тази година на обща стойност близо 58 млн. лева.

 

Какви средства са предвидени за финансиране на проекти по двете нови приоритетни оси, които бяха обособени в ОПОС - за подобряване качеството на атмосферния въздух и за превенция и управление на риска от наводнения?

 

В частта за подобряване качеството на атмосферния въздух общините имат възможност да кандидатстват с проекти на обща стойност 111 млн. лева. Поканата ще бъде насочена конкретно към общините с влошено качество на атмосферния въздух, които са включени в наказателната процедура на ЕК. Проектите, които ще подкрепяме през този програмен период, ще бъдат свързани с реализирането на мерки за ограничаването на замърсяването на въздуха с фини прахови частици от автомобилния трафик, така и за ограничаване замърсяването от използването на твърдо гориво за отопление.

 

Отделно от това 20 млн. лева ще бъде общият размер на поканата, която до края на март ще отправим към общините да кандидатстват с проекти за превенция и управление на риска от наводнения. Насочеността на тези проекти е свързана с изграждането на хидротехнически съоръжения, защитна инфраструктура и други.

 

Какви други източници на финансиране на екопроекти, освен по ОПОС 2014-2020, могат да ползват общините тази година?

 

Знаете, че чрез МОСВ се управляват и Националния доверителен екофонд и ПУДООС, чрез които също се дават възможности за финансиране на проекти за опазване на околната среда. По линия на Националния доверителен екофонд продължава реализацията на програмата за енергийна ефективност. За тази година за нея са определени 14 млн. лв., с които ще бъдат санирани публични сгради.

 

Освен това стартираме и пилотна програма, насочена към стимулиране използването на екологични превозни средства - електромобили и хибридни автомобили. Частично ще осигурим субсидиране на тези от администрациите, които желаят да ползват такива превозни средства, като общата сума на субсидията е 1 млн. лева.

 

Беше споменато, че става дума за закупуване на около 1000 превозни средства, което означава, че субсидията ще е около 1000 лв. на автомобил. Не е ли твърде малко това?

 

Всъщност това е демонстрационна програма, пилотна по своя характер, която има за цел да промотира политиката за ограничаване на емисиите парникови газове. Програмата ще стимулира администрациите да дадат пример на обществеността за това как биха могли да се подобрят условията в градовете ни, ако се използват по-екологични превозни средства. В момента се изготвят критериите, по които държавната и общинската администрация ще може да кандидатства за купуване на електро- и хибридни автомобили. Ние ще ги обявим на 15 март заедно с колегите от Националния доверителен екофонд, които работят по изготвянето на критериите. Частичното субсидиране ще е по-голямо за електромобилите и по-малко - за хибридите, които по-малко щадят околната среда, така че още е много рано да се каже какъв ще е точно размерът на субсидирането.

 

Общините ще могат да разчитат на финансиране и от ПУДООС, като за финансиране на проекти в секторите "Води", "Отпадъци" и "Биоразнообразие" са заложени 61 млн. лева.

 

Искам да отбележа, че и тази година продължава кампанията "За чиста околна среда", която осигурява възможности) да кандидатстват за финансиране на малки проекти - до 10 хил. лв. за общини и кметства и до 5 хил. лв. - за училища, детски градини и ОДК. Срокът за подаване на проектни предложения съответно е до 15 и до 26 февруари.

 

Това са проекти, които стават все по-популярни, резултатите от които са видими от всички и се използват от много хора. През последните 15 години са реализирани 3440 проекта за над 22 млн. лв. През миналата година 477 проекта от кампанията бяха финансирани с 3,5 млн. лева. Същият финансов ресурс е предвиден за кампанията и тази година.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: ОБЩЕСТВОТО Е ОСНОВНИЯТ ПОЛЗВАТЕЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
18 Април 2017

Министърът на образованието и науката в предаването „Инвестор“ на телевизия „Блумбърг“

trans.gif
МИНИСТЪР ДЕНКОВ: УЧИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗТОВАРЯТ ОТ НЕСВОЙСТВЕНИ ФУНКЦИИ
11 Април 2017

Интервю на министъра на образованието Николай Денков в Нова телевизия

trans.gif
Спас Попниколов: Няма как за 2 месеца да бъде спряно неосигурено финансиране за АМ „Струма“
10 Април 2017

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов в интервю за Агенция „Фокус“

trans.gif
Даниела Дашева: Хазартът е най-логичният източник на приходи за спорта
07 Април 2017

Интервю на министъра на младежта и спорта Даниела Дашева за списание „Икономист“

trans.gif
Николай Денков: За плагиатството в науката няма давност
05 Април 2017

Министърът на образованието и науката в интервю за Радио "Фокус"

trans.gif
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВЪВЕЖДАМЕ ПРАВИЛА ЗА БОРБА С ПЛАГИАТСТВОТО
02 Април 2017

Министърът на образованието и науката в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Стела Балтова: Жалби пречат на процедурата за Единната система за туристическа информация
29 Март 2017

Интервю на министъра на туризма за Радио „Фокус“

trans.gif
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: ТРЯБВА ДА ОСИГУРИМ СПОКОЙСТВИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ
22 Март 2017

Интервю на министъра на образованието и науката в предаването „Денят започва с култура“ на БНТ, което даде началото на новата кампания на МОН и БНТ „Най-добрият учител, когото познавам“

trans.gif
Илко Семерджиев: Няма чистка в здравеопазването
21 Март 2017

В МЗ се бяха натрупали толкова много проблеми, че те трябва да бъдат решавани. И ние ги решаваме, каза вицепремиерът и министър на здравеопазването в предаването „Тази сутрин” на бТВ

trans.gif
Стела Балтова: Френските туристи се завръщат към България през лятото
20 Март 2017

Министърът на туризма за резултатите от зимния и очакванията за летния сезон в предаването „Преди всички” на БНР

trans.gif
Правителство
Огнян Герджиков

Служебен министър-председател на Република България

 
Илко Семерджиев

Служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването

 
Стефан Янев

Служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната

 
Малина Крумова

Служебен заместник министър-председател по европейските фондове

 
Деница Златева

Служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018

 
Пламен Узунов

Служебен министър на вътрешните работи

 
Кирил Ананиев

Служебен министър на финансите

 
Гълъб Донев

Служебен министър на труда и социалната политика

 
Спас Попниколов

Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Николай Денков

Служебен министър на образованието и науката

 
Ради Найденов

Служебен министър на външните работи

 
Мария Павлова

Служебен министър на правосъдието

 
Рашко Младенов

Служебен министър на културата

 
Ирина Костова

Служебен министър на околната среда и водите

 
Христо Бозуков

Служебен министър на земеделието и храните

 
Христо Алексиев

Служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Теодор Седларски

Служебен министър на икономиката

 
Николай Павлов

Служебен министър на енергетиката

 
Стела Балтова

Служебен министър на туризма

 
Даниела Дашева

Служебен министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения