Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif30.01.2018

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Ивелина Василева: Осигурихме 14 милиона за саниране на сгради
05 Февруари 2016

1,2 млрд. лв. получават общините за екопроекти, казва министърът на околната среда и водите пред в. „Стандарт”

 

Г-жо Василева, преди дни обявихте, че през 2016 г. общините могат да разчитат на близо 1,2 млрд. лв. за реализацията на екологични проекти. Имат ли капацитет общините да усвоят една такава огромна сума за една година?

 

Всъщност това са средства, за които общините могат да кандидатстват през тази година. А сумата от близо 1.2 млрд. лева включва всички екологични проекти - не само тези, които ще се финансират по ОП "Околна среда 2014-2020" (ОПОС), въпреки че най-големият финансов ресурс - около 1 млрд. лв., е именно по нея, но също и чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд.

 

Покани за проектни предложения бяха отправени към общините още миналата година, сега също продължаваме да обявяваме покани за всички приоритетни области, които ще се финансират.

 

Каква част от тези 1.2 млрд. лв. са предвидени за финансиране на проекти в най-тежкия и най-скъпия - водния сектор?

 

Най-много средства - над 700 млн. лева, ще бъдат на разположение на общините за модернизация на ВиК мрежите и изграждане на пречиствателни съоръжения.
Още миналата поканихме четири общини да подготвят документи за финансиране на най-големите, т.нар. "ранни проекти". Става дума за изграждането на модерна ВиК инфраструктура в Пловдив, Плевен, Добрич и Асеновград за които сме заложили 402,6 млн. лева. Освен това вече беше обявена и процедурата за т. нар. фазирани проекти за ВиК инфраструктура в 8 общини, чиято първа фаза беше изпълнена с финансиране по ОПОС 2007-2013 и които получиха шанса да продължат с безвъзмездни средства по новата ОПОС. Това бяха рискови, забавени проекти, но след дълги преговори с Еврокомисията постигнахме договореност те да бъдат дофинансирани по новата ОПОС.

 

Неотдавна оповестихте, че подготвяте програма за подпомагане на общините за по-пълноценно използване на минералните води. Тъй като това съобщение предизвика бурен интерес - бихте ли казали кога ще бъде готова тази програма и какво финансиране ще бъде осигурено?

 

Това ще бъде пилотна програма, като амбицията ни е да я стартираме в средата на годината. Колегите разработват условията и критериите за кандидатстване. Програмата ще бъде насочена към общините, които имат желание да подобрят инфраструктурата, свързана с използването на минералните води. България има невероятно минерално богатство - 220 находища с дебит от 4900 литра в секунда, от което се използват едва около 20%. С промените в Закона за водите през 2011 г. общините получиха правото да ползват този ценен ресурс. Много от тях вече оползотворяват минералните води - за развитие на СПА и балнеолечение, оранжерийни производство, отопление на сгради и пр. Това, което се установява, е, че някои от общините имат нужда от подкрепа за модернизация и рехабилитация на довеждащата инфраструктура или разпределителната мрежа на минералните води. Ние именно в това искаме да подпомогнем тези общини, но като имаме предвид и факта, че от дейностите по използването на минералните води общините генерират приходи. Така че тук не става дума за пилотна програма, чрез която общините ще бъдат изцяло безвъзмездно финансирани. По-скоро става дума за програма, която ще бъде съставена на принципа на финансовия инженеринг. Обмисля се най-удачният вариант, който да е в помощ на общините. Тази година ще започнем с финансова подкрепа на няколко общински проекта. Убедена съм, че програмата ще се развие и в бъдеще, тъй като, използвайки пълноценно минералните си извори, общините имат добър шанс да развият местната икономика и да създадат нови работни места.

 

Какви средства са заложени за финансиране на проекти на общините в сектор "Отпадъци"?

 

Още миналата година обявихме покана за подаване на проектни предложения за изграждане на компостиращи инсталации в общините. До края на годината ще обявим още една покана - за изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци, като общата стойност на двете покани ще бъде 200 млн. лева.

 

А за сектор "Биоразнообразие"?

 

За сектор "Биоразнообразие" общините също ще могат да кандидатстват за финансиране на дейности, свързани с поддържането на мрежата защитени зони "Натура 2000" и за подобряване на природозащитното състояние на видовете и местообитанията. Две покани ще обявим тази година на обща стойност близо 58 млн. лева.

 

Какви средства са предвидени за финансиране на проекти по двете нови приоритетни оси, които бяха обособени в ОПОС - за подобряване качеството на атмосферния въздух и за превенция и управление на риска от наводнения?

 

В частта за подобряване качеството на атмосферния въздух общините имат възможност да кандидатстват с проекти на обща стойност 111 млн. лева. Поканата ще бъде насочена конкретно към общините с влошено качество на атмосферния въздух, които са включени в наказателната процедура на ЕК. Проектите, които ще подкрепяме през този програмен период, ще бъдат свързани с реализирането на мерки за ограничаването на замърсяването на въздуха с фини прахови частици от автомобилния трафик, така и за ограничаване замърсяването от използването на твърдо гориво за отопление.

 

Отделно от това 20 млн. лева ще бъде общият размер на поканата, която до края на март ще отправим към общините да кандидатстват с проекти за превенция и управление на риска от наводнения. Насочеността на тези проекти е свързана с изграждането на хидротехнически съоръжения, защитна инфраструктура и други.

 

Какви други източници на финансиране на екопроекти, освен по ОПОС 2014-2020, могат да ползват общините тази година?

 

Знаете, че чрез МОСВ се управляват и Националния доверителен екофонд и ПУДООС, чрез които също се дават възможности за финансиране на проекти за опазване на околната среда. По линия на Националния доверителен екофонд продължава реализацията на програмата за енергийна ефективност. За тази година за нея са определени 14 млн. лв., с които ще бъдат санирани публични сгради.

 

Освен това стартираме и пилотна програма, насочена към стимулиране използването на екологични превозни средства - електромобили и хибридни автомобили. Частично ще осигурим субсидиране на тези от администрациите, които желаят да ползват такива превозни средства, като общата сума на субсидията е 1 млн. лева.

 

Беше споменато, че става дума за закупуване на около 1000 превозни средства, което означава, че субсидията ще е около 1000 лв. на автомобил. Не е ли твърде малко това?

 

Всъщност това е демонстрационна програма, пилотна по своя характер, която има за цел да промотира политиката за ограничаване на емисиите парникови газове. Програмата ще стимулира администрациите да дадат пример на обществеността за това как биха могли да се подобрят условията в градовете ни, ако се използват по-екологични превозни средства. В момента се изготвят критериите, по които държавната и общинската администрация ще може да кандидатства за купуване на електро- и хибридни автомобили. Ние ще ги обявим на 15 март заедно с колегите от Националния доверителен екофонд, които работят по изготвянето на критериите. Частичното субсидиране ще е по-голямо за електромобилите и по-малко - за хибридите, които по-малко щадят околната среда, така че още е много рано да се каже какъв ще е точно размерът на субсидирането.

 

Общините ще могат да разчитат на финансиране и от ПУДООС, като за финансиране на проекти в секторите "Води", "Отпадъци" и "Биоразнообразие" са заложени 61 млн. лева.

 

Искам да отбележа, че и тази година продължава кампанията "За чиста околна среда", която осигурява възможности) да кандидатстват за финансиране на малки проекти - до 10 хил. лв. за общини и кметства и до 5 хил. лв. - за училища, детски градини и ОДК. Срокът за подаване на проектни предложения съответно е до 15 и до 26 февруари.

 

Това са проекти, които стават все по-популярни, резултатите от които са видими от всички и се използват от много хора. През последните 15 години са реализирани 3440 проекта за над 22 млн. лв. През миналата година 477 проекта от кампанията бяха финансирани с 3,5 млн. лева. Същият финансов ресурс е предвиден за кампанията и тази година.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Цецка Цачева: Истанбулската конвенция за борба с домашното насилие над жените не води до промяна в българската конституция
21 Януари 2018

Да се твърди, че у правителството липсва воля за борба с корупцията, е безотговорно, казва министърът на правосъдието в предаването „Тази неделя” по БТВ

trans.gif
Кирил Ананиев: Главната ми идея е да направя такава болничната система, която да носи по-добро здраве на хората и да предоставя по-качествени услуги
14 Януари 2018

Министърът на здравеопазването в предаването „Беновска пита“ по Канал 3

trans.gif
Красен Кралев: В България още броим само медалите, а те не са най-важното
10 Януари 2018

Интервю на министъра на младежта и спорта за в. „24 часа“

trans.gif
Лиляна Павлова: Нашата цел е ясна европейска перспектива на Западните Балкани
02 Януари 2018

Успехът на Председателството зависи от ангажираността на цялото общество, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 пред в. „Монитор“

trans.gif
Красимир Вълчев: Рейтингът промени поведението на университетите
21 Декември 2017

Спираме държавно финансирания прием в поне 12 направления в някои висши училища, казва министърът на образованието пред в. „24 часа“

trans.gif
Емил Караниколов: Преговаряме за още три индустриални парка
21 Декември 2017

Изграждаме на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, казва министърът на икономиката пред в. „Монитор“

trans.gif
Николай Нанков: След няколко години Северна България ще се развива бързо като Южна
19 Декември 2017

През 2018-а приоритетно ще бъдат отпуснати средства за рехабилитация и обезопасяване на пътните участъци, определени от експертите като отсечки на смъртта, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „24 часа“

trans.gif
Боил Банов: След ремонта зала 3 на НДК е без аналог в Европа
19 Декември 2017

Не зная кога ще стигнем заветния 1% от БВП за култура, но тази година бяха дадени 30 млн. лв. допълнително, казва министърът на културата пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: МЗ ще поеме заплащането на медикаментите за онкологични заболявания, за които няма алтернативно лечение, заплащано от НЗОК
17 Декември 2017

Министърът на здравеопазването в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Цецка Цачева: Докладът на Комисията по Механизма за сътрудничество е обективен
13 Декември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения