Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif05.02.2018

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Ивелина Василева: В 70 общини са изградени 15 финансирани по ОПОС депа, които обслужват 3 400 000 жители
03 Ноември 2015

Министър на околната среда и водите в интервю за предаването „Това е България” на Радио „Фокус”

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева закри Петата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент. В рамките на два дни млади хора от Белово, Крумовград, Пловдив, Стара Загора, Челопеч, Хасково, Панагюрище, Банско, Благоевград, София, Враца и Лом, заедно с експерти дебатираха и обогатяваха своите познания в областта на управлението и опазването на водите и водните екосистеми. Младите еколози приеха програма на екоклубовете за участие в инициативи, свързани с основните екологични дати от екокалендара на МОСВ. Подробностите ще научим от министър Василева.

 

Състоя се Петата парламентарна сесия на младежкия воден парламент и както вие споменахте, имах честа и удоволствието да участвам на първата сесия при създаването на този форум. Една изключително успешна инициатива на много млади хора от 13 населени места в страната. Една инициатива, която се превърна в традиция, в двигател на много съвместни инициативи и мероприятия, провеждани с Министерството на околната среда и водите, както и с басейновите дирекции, с Регионалните инспекции по околната среда и водите, с Изпълнителната агенция по околната среда, за това да се повишава екологичната култура на младите, да се стимулира активното им участие в разисквания и дебати, свързани с политиките за опазване на околната среда. Много амбицирани млади хора, които през тези години постигнаха и значими успехи, защото ние вече имаме представителство и в европейски формат. Българка е вицепрезидент на Европейския младежки воден парламент. Представители на българския парламент участваха в Световния младежки воден парламент, в Световния форум на водите в Корея. Това са наистина значими участия, които утвърждават и международния авторитет на България. Министерството подкрепя тези инициативи, подкрепя младите хора, защото наистина смятаме, че и чрез тях могат да бъдат подпомогнати политиките, които ние провеждаме и разбира се, се надяваме, че те ще станат активни участници и в институциите, и в бъдеще в органите, които пряко отговарят за опазването на околната среда и интегрираните политики по водите.

 

Министър Василева, как младите хора от една такава структура могат да участват в политиките, които прави вашето министерство? Вие бихте ли приели техни идеи, да ги доразвиете или съвместно да ги разработите?

 

Това вече правим и то много интензивно. Заедно с тях провеждаме мероприятия, които са свързани със Световния ден на водата. Във взаимодействие с басейновите дирекции много събития се проведоха и те имат широк отзвук в училищата, в които учат тези деца, сред техните връстници. Освен това, провеждат се кръгли маси и дебати отново по темата за интегрираното управление на водите, за изменението на климата. С тях чествахме Деня на влажните зони. Беше проведено еко училище през лятото, в което взеха активно участие. Освен това, те имат много активно участие и в тази година, когато се провеждат обществените обсъждания за изключително важните планови документи, които се изготвят на национално ниво. Това са плановете за риска от наводнения. Работи се и по плановете за управление на речните басейни. Те са изискуеми от европейското законодателство и наистина са много значими документи, в които се набелязват стъпките и мерките за провеждане на политиките за опазване на водните ресурси.

 

Допускам, че през тези 2 дни също в хода на дискусиите е намерило място обсъждането на отмяната на трите наказателни процедури срещу България, една от които е свързана именно с водите. С приемането на Закона за водите бе прекратена една от тях за транспонирането на текстове от европейското законодателство.

 

Така е и аз много се радвам, че Европейската комисия (ЕК) оцени усилията, които бяха положени. Бяха взети в изминалата седмица 3 решения за прекратяване на наказателни процедури. Едната от тях, както и вие споменахте, за необходимост от транспониране на текстове в законодателството, което определя управлението на водите в Закона за водите, който беше приет от парламента. Знаете за нашата инициатива, свързана с необходимостта от прилагането на всички принципи, които са част от рамката на политиките: замърсителят плаща, както и принципа за възстановяване на разходите и т.н. Другите процедури, които бяха прекратени, са свързани отново с транспониране на текстове от европейското законодателство, Закона за опазване на околната среда. И може би тази, която най-много ни радва, е процедурата, която изразява признанието на ЕК за работата, която беше свършена по сериозния, тежък, най-мащабен проект, изпълнен от Столична община и финансиран чрез ОП „Околна среда“, за изграждането на системата за управление на отпадъците в София. Изцяло се признават усилията и съответно, постигането на пълно съответствие с екологичното законодателство.

 

Министър Василева, за да приключим темата за работата и ролята на младите хора в изграждането, формирането, провеждането на политиките по опазването на околната среда и водите, дали вие обмисляте създаване и на друг парламент, младежки, освен воден, който да е свързан с чистотата на въздуха или с цялостното опазване на околната среда или с изграждането на ландшафта? Защото младите хора, знаете, имат нестандартно мислене и много често идеите им са работещи?

 

Така е наистина. Младите хора са много креативни, заредени са с много желание и амбиция да работят в полза на природата. Разбира се, това означава в полза на хората. И всъщност във формата се включват много еко клубове към българските училища. Ние подкрепяме тяхното създаване и тяхното съществуване. Не само институционално, а и чрез възможностите, чрез които предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда разполага, а именно възможността за финансиране на малки проекти, ние подкрепяме работата на еко клубовете към училищата. Смятаме, че това наистина е безценен принос за повишаване на информираността, за създаването на тази така важна култура и усещане на необходимостта от грижа за опазването на околната среда.

 

За понеделник, но бе отложено по независещи причини, бе насрочено и откриването в Ямбол на ново регионално депо за управление на отпадъците. Колко депа станаха вече? Броите ли ги?

 

Броим ги, да. И много се радваме, че това е поредният обект, който ще бъде открит. От началото на годината досега това е дванайсетата система за управление на отпадъците на регионален принцип, чието изграждане приключи и която ще бъде открита. Мисля, че постижението е голямо и то се дължи на безкрайно усилената и тежка работа, която беше извършена през изминалата година, както от колегите ми, които управляват оперативната програма в дирекцията ОП „Околна среда“, така и сред общините. До този момент вече станаха общо 15 финансираните по оперативната програма регионални системи, които са изградени и те обслужват повече от 3 400 000 граждани в страната. 70 са общините, които се обхващат от тези регионални системи. Реално 48% от населението е обхванато от тях. Представете си колко мащабни са тези проекти, имайки предвид, че имаше трудности с оперативната програма. Знаете, през изминалата година имаше тежък период, който програмата преживя. Аз съм безкрайно благодарна на всички, които положиха усилия, за да се случат тези проекти. Очакваме до края на годината да бъдат приключени още 4. Всички тези проекти се финансират от оперативната програма и допринасят разбира се, за опазването на околната среда, за създаването на по-добър стандарт на живот и икономически възможности за общините. И не на последно място, помагат на държавата ни да се справи с още едно предизвикателство – прекратяване на експлоатацията на старите депа и преминаването към използването на изцяло съответстващи на екологичното законодателство съоръжения.

 

Известно е, че проектът в Ямбол беше един от рисковите. Кои други остават?

 

Бих казала, че той беше много драматичен проект. Наистина тежък проект. Повече от 3 години имаше обжалвания на различни актове, издавани и по смисъла на Закона за устройство на територията, и по смисъл на екологичното законодателство. Имаше и много силен отпор от местна инициативна група. Но всички тези обжалвателни процедури са приключили с положително становище на българския съд. Приключиха и строително-монтажните работи и наистина се радвам, че този проект беше реализиран. Остават още Велико Търново, Никопол, Разлог и Стара Загора, които очакваме до края на годината да приключат и реално, единственият, който няма да може да бъде приключен рисков проект, ще бъде този за регион Бяла – Борово, област Русе.

В новата ОП първата покана, която обявихте към общините отново е в сектор „Отпадъци“. Как обаче общините ще могат да надграждат с отпуснатите средства, а те не са малко – 560 милиона лева, вече съществуващите системи за управление на отпадъците?

 

Действително, това беше една от първите процедури, която разкрихме по оперативната програма. Дадохме възможност на общините да кандидатстват за изграждане на компостиращи инсталации. Много полезни, защото имаме сериозни цели да постигаме в тази сфера - компостирането на биоразградимите и на зелените отпадъци. Общата стойност на поканата, която отправихме към общините е 97 милиона лева, така че очакваме техните проектни предложения. По принцип, ресурсът, който вие упоменахте, 560 е милиона за цялата приоритетна ос „Отпадъци“ в новата програма и ще бъде насочен точно към това – възможности да се въвеждат допълни системи, които да надграждат съществуващите и чрез които ще се постигне максимално оползотворяване на всички полезни компоненти в отпадъците. Ще могат да бъдат финансирани компостиращи инсталации, както споменах, сепариращи инсталации, площадки и съоръжения за третиране на отпадъците по този начин, осигуряващ повторната им употреба, общинските площадки, които се предвижда да бъдат организирани, които дават възможност за преработка и на други видове отпадъци, които традиционно не се сепарират: текстил, дърво и т.н. Всички тези усилия трябва да бъдат в контекста на политиката за максимално оползотворяване на ресурсите.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Цецка Цачева: Истанбулската конвенция за борба с домашното насилие над жените не води до промяна в българската конституция
21 Януари 2018

Да се твърди, че у правителството липсва воля за борба с корупцията, е безотговорно, казва министърът на правосъдието в предаването „Тази неделя” по БТВ

trans.gif
Кирил Ананиев: Главната ми идея е да направя такава болничната система, която да носи по-добро здраве на хората и да предоставя по-качествени услуги
14 Януари 2018

Министърът на здравеопазването в предаването „Беновска пита“ по Канал 3

trans.gif
Красен Кралев: В България още броим само медалите, а те не са най-важното
10 Януари 2018

Интервю на министъра на младежта и спорта за в. „24 часа“

trans.gif
Лиляна Павлова: Нашата цел е ясна европейска перспектива на Западните Балкани
02 Януари 2018

Успехът на Председателството зависи от ангажираността на цялото общество, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 пред в. „Монитор“

trans.gif
Красимир Вълчев: Рейтингът промени поведението на университетите
21 Декември 2017

Спираме държавно финансирания прием в поне 12 направления в някои висши училища, казва министърът на образованието пред в. „24 часа“

trans.gif
Емил Караниколов: Преговаряме за още три индустриални парка
21 Декември 2017

Изграждаме на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, казва министърът на икономиката пред в. „Монитор“

trans.gif
Николай Нанков: След няколко години Северна България ще се развива бързо като Южна
19 Декември 2017

През 2018-а приоритетно ще бъдат отпуснати средства за рехабилитация и обезопасяване на пътните участъци, определени от експертите като отсечки на смъртта, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „24 часа“

trans.gif
Боил Банов: След ремонта зала 3 на НДК е без аналог в Европа
19 Декември 2017

Не зная кога ще стигнем заветния 1% от БВП за култура, но тази година бяха дадени 30 млн. лв. допълнително, казва министърът на културата пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: МЗ ще поеме заплащането на медикаментите за онкологични заболявания, за които няма алтернативно лечение, заплащано от НЗОК
17 Декември 2017

Министърът на здравеопазването в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Цецка Цачева: Докладът на Комисията по Механизма за сътрудничество е обективен
13 Декември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения