Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif18.08.2017

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Ивелина Василева: Шест регионални центъра ще ни мобилизират при бедствия
05 Юни 2015

96,7% от водите в Черно море са годни за къпане, казва министърът на околната среда и водите пред в. „Монитор”

 

Г-жо Василева, 11 български плажа получиха син флаг. Ще се къпят ли в чисти води тази година туристите, избрали родното Черноморие за почивка?

 

Наскоро бяха изнесени данните от мониторинга на водите за къпане, който се провежда от Министерството на здравеопазването и се докладва на Европейската агенция по околна среда. Обобщената информация показва, че 96,7% от водите за къпане в Черно море отговорят на минималните изисквания, т.е. са категоризирани като такива с отлично или добро качество. За територията на ЕС за 2013 г. 94,7% от водите за къпане отговарят на минималните изисквания. Т.е. процентът за България превишава този за цялата територия на ЕС. Идентифицирани са няколко плажа с недобро състояние на водите. Но това, което може да се отчете като положителна тенденция, са инвестициите, които бяха направени в последните години по програмите ИСПА и „Околна среда”. Очакваме финализирането на няколко мащабни проекта, свързани с изграждането на инфраструктурата – канализация и пречистване на отпадните води. Това са проектите за Несебър, Слънчев бряг, Поморие и за Черноморец и Созопол. Пречиствателната станция във Варна също финализира модернизацията. Беше изградено дълбоко заустване на водите в района на Златни пясъци, предстои рехабилитация на пречиствателната станция, която да обезпечи третирането на отпадните води. До края на юни ще приключи изграждането на пречиствателната станция в Созопол, където досега не съществуваше такава. Това съоръжение ще поеме отпадните води и от Черноморец. Продължаваме с новата оперативна програма „Околна среда” да подкрепяме изграждането на инфраструктури по Черноморското крайбрежие. Полагаме усилия и те ще доведат до положителен резултат.

 

Кои са трите плажа, които не са с добро качество?

 

Става дума за плаж в района на Златни пясъци, но както казах, там има положителна тенденция. Районът около Офицерския плаж във Варна, където през програмния период 2007-2013 по програмата „Околна среда” беше осигурена техническа помощ за подготовката на проекти и с новата програма ще има възможност да се реализира проект. Третият е Попският плаж в Царево, където също са предвидени мерки за подобряване на работата на помпената станция във района.

 

През последните месеци темата за строителството по Черноморието беше доста актуална. Докога ще се налага експерти да доказват дали някаква постройка е на дюни, при положение че е видно, че се строи върху такива?

 

Съгласно Закона за Черноморското крайбрежие строителството върху дюни е забранено. Необходимо е дюните да бъдат нанесени в специализирани карти, базирани на геодезически измерения - извършени от Агенцията по кадастър и нанесени в кадастралните карти. В момента, в който бъдат актуализирани специализираните карти, мисля, че това ще бъде ясно.

 

Има ли рискови проекти по оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2014, които могат да не приключат навреме?

 

Следим напредъка на всички проекти. Мисля, че голяма част от тях, независимо от проблемите, които имаше през 2014 г., достигнаха до финалната фаза. Вече е факт въвеждането в експлоатация на съоръженията, които се изграждат по програмата. От 58 пречиствателни станции, които се финансират по програма „Околна среда”, 35 вече работят. От индикаторите, заложени за изграждане на 2900 км ВиК мрежа, 2070 км вече са положени. Вече са изградени 7 регионални депа за отпадъци. Т.е. има сериозен напредък в изпълнението на проектите. Идентифицирани са 14 рискови проекта. 11 от тях са в сектор „Води”, сред които в Банско, Враца, Видин. В сектор „Отпадъци” рисковите проекти са 3 - в Ямбол, Разлог и Бяла, Русенско. Забавянето по тях е свързано основно с обжалвания при провеждане на тръжни процедури, при процедури, свързани с екологичното законодателство, със Закона за устройство на териториите. В някои случаи и заради недобра мобилизация на изпълнителите на място. Ние сме създали специална организация, за да подпомагаме общините да приключат до края на програмния период, т.е. до края на годината. В случай че има компоненти, които не могат да бъдат финализирани, Европейската комисия е дала съгласие да се пристъпи към т.нар. фазиране на някои от проектите. Това означава, че могат да бъдат прехвърлени в новия програмен период. Надявам се да бъдат положени максимални усилия, а индикациите са, че голяма част от проектите ще бъдат завършени навреме. Срокът за приключване на строителните дейности е краят на октомври 2015 г.

 

Кога ще стартират първите проекти по оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 и има ли яснота какви ще са те?

 

В сряда дадохме началото на оперативна програма „Околна среда” 2014-2020. Подписахме споразумение, което дава възможност на нашия бенефициент – МРРБ, което отговаря за ВиК сектора, да стартира тръжните процедури за избор на екипи по изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания. Това са много важни документи, защото те ще бъдат основата за реализирането на инвестициите в сектора „Води”. 38,5 млн. лв. ще бъдат налични за тази цел, защото тази дейност е важна и за реализирането на водната реформа. С ЕК се договорихме да можем да реализираме т.нар. ранни проекти, докато бъдат финализирани регионалните инвестиционни проучвания. Тези ранни проекти ще осигурят плавен преход от старата към новата оперативна програма. Стойността им е около 500 млн. лв. и включва 4-те големи проекта - Пловдив, Асеновград, Плевен и Добрич. И още 5 проекта, които имат техническа зрялост, на стойност до 100 млн. лв. По този начин ще бъдат по-рано приключени проектите на Столична община и на Смолян, който от 2014 г. има изготвено прединвестиционно проучване. Това са проектите, с които ще стартира програмата. Съгласно индикативната годишна програма имаме заложени 11 покани за проектни предложение на обща стойност 460 млн. лв. В сектор „Отпадъци” ще започнем с покана към общините за проекти за изграждане на компостиращи инсталации. Ще изготвим и покани за новите приоритетни оси на програма „Околна среда”.

 

Една от тези нови оси е свързана с превенция и управление на риска от наводнения и свлачища. Какви конкретни действия ще се реализират по тази ос?

 

Около 160 млн. лв. е бюджетът на тази ос, като близо 40 млн. лв. са предвидени за превенция и справяне със свлачищата, а останалите за справяне с наводнение. По отношение на превенцията на свлачищата бенефициенти ще могат да бъдат общините и Агенция „Пътна инфраструктура” в случаите, когато свлачищата са засегнали част от инфраструктура, управлявана на АПИ. Предвидено е изграждане на  национална система за управление на водите в реално време, т.е. следене на нивата на реките. Ще изградим 6 центъра на регионален принцип, които да осигуряват координация и мобилизация при кризи. Бенефициент на този компонент ще бъде Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР. Освен това ще бъдат осигурени средства за реализиране на проекти, които осигуряват защита – например отводнителни и защитни съоръжения, а бенефициенти ще бъдат и общините.

 

А как ще се избират общините, на които ще се отпускат средства за превенция от наводнения?

 

Тъй като ресурсът е твърде малък, фокусът ще бъде прилагане на екосистемни решения. Т.е. поканите ще бъдат на принципа на конкурентния подбор, следвайки критерии, които ще бъдат утвърдени от мониторинговия комитет на програмата.

 

Какви мерки ще се финансират по другата приоритетна ос за подобряване на качеството на въздуха?

 

България е в напреднала фаза на наказателна процедура заради високо съдържание на фини прахови частици в атмосферния въздух. Мерките, които сме заложили, включват осъвременяване на програмите на общините и съответно реализирането на конкретни дейности, заложени в програмите на населеното място. Основните източници на замърсяване са транспортът и битовото отопление. На места строителните дейности и промишлеността също допринасят за замърсяването. Когато разработват програмите си, общините ще трябва да изготвят и конкретни мерки за справяне с проблема. Ние ще осигурим финансиране за мерки, като подмяна на горивната база в някои зони в населените места, осигуряване на филтри, които да не допускат вредните вещества във въздуха. Други мерки са изграждане на зелен пояс в населените места или ограничаване на интензивното движение в централните частни на градовете.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Николина Ангелкова: Все повече България се превръща от бюджетна към дестинация с качествен туристически продукт
12 Август 2017

Министърът на туризма в предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“

trans.gif
Красимир Вълчев: Ще предоставим повече средства на училищата, които са в по-малки и по-отдалечени населени места
10 Август 2017

Министърът на образованието и науката в предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“

trans.gif
Валери Симеонов: По казуса „Калиакра“ са заложени капани, няколко правителства са отлагали разрешаването му
09 Август 2017

Вицепремиерът по демографската и икономическата политика в предаването „Това е България“ на радио „Фокус“

trans.gif
Николина Ангелкова: Над 3 300 000 чуждестранни туристи са посетили страната от началото на годината
09 Август 2017

Министърът на туризма в предаването „Тази сутрин“ по бТВ

trans.gif
Екатерина Захариева: Издаването на паспортите с валидност 10 години ще е сериозно облекчение за всички наши съграждани
08 Август 2017

Вицепремиерът и министър на външните работи в предаването „Денят започва” на БНТ

trans.gif
Красимир Каракачанов: Заев постъпи далновидно, като подписа договора
07 Август 2017

Неутрализирани са всякакви възможности за измислени претенции към България, казва вицепремиерът и министър на отбраната пред в. „24 часа”

trans.gif
Екатерина Захариева: Липсата на свързаност пречи на страните от Балканите – трябват ни по-добри пътища, железопътна инфраструктура, газова и електрическа връзка
04 Август 2017

Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева в интервю за босненската държавна телевизия BHRT

trans.gif
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: В РАМКИТЕ НА 6 МЕСЕЦА ЩЕ СЕ НАПРАВИ АНАЛИЗ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДИРЕКТНА ГАЗОВА ВРЪЗКА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ
03 Август 2017

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова в интервю за предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Екатерина Захариева: хората ще почувстват договора за добросъседство с Македония и чрез икономическите, и чрез културните измерения
03 Август 2017

Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева в интервю за предаването „Тази сутрин“ по бТВ

trans.gif
Красимир Каракачанов: Македонци ме спираха и поздравяваха за договора
03 Август 2017

Още Гоце Делчев е прозрял, че на Балканите страдаме от синдрома „Колкото капи, толкова капитани”, казва вицепремиерът и министър на отбраната пред в. „Стандарт”

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Николай Петров

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения