Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif29.01.2018

»начало »информация »за българия

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Обществени поръчки до 1.10.2014
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
01 Април 2010

На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и Заповед № ФС - 9 от 19 февруари 2010 г. на главния секретар на Министерския съвет, администрацията на Министерски съвет отправя покана за представяне на оферти за извършване на следното:

 

I. Предмет и изисквания към обекта на малката обществена поръчка:

 

1. Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с доставка на резервни части за налична копирна техника в администрацията на Министерския съвет.

 

2. Обемът на обществената поръчка е съгласно техническото задание (Приложение 1 - списък на наличната копирна техника в администрацията на Министерския съвет и Приложение 2 - списък на най-често сменяните резервни части).

 

II. Изисквания към кандидатите – кандидат може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което има технически възможности, квалификация за изпълнение предмета на поръчката и най-малко 2 г. опит в областта на сервизното обслужване и поддръжка на машини от посочения и/или сходен вид и клас. Кандидатите да имат сервизна база и да разполагат най-малко с двама сервизни специалисти с необходимите за изпълнение на поръчката образование и професионална квалификация.

 

Кандидатите да представят: ЕИК или удостоверение за актуална съдебна регистрация; Кратко представяне на фирмата и справка-декларация за дейността й по изпълнение на договори с подобен предмет за последните 3 години;  Справка-декларация за налична сервизна база и сервизни специалисти с приложени копия от сертификати, договори, оторизации, препоръки или други документи, удостоверяващи, че кандидатът и съответните сервизни специалисти имат право, технически възможности и квалификация да извършват сервизно поддържане на техниката по Приложение 1.

 

III. Кандидатите следва да представят ценово предложение, като предложат месечна абонаментна такса (в лева, без ДДС, за една машина) за техниката от Приложение 1 и цени за резервните части от Приложение 2. Предложените месечна абонаментна такса и цени на резервните части да включват всички разходи за изпълнение на поръчката (транспортни разходи, труд, спомагателни материали, почистващи средства и др.), като предложените цени на резервните части да не са по-високи от цените на официалния вносител на техниката. Кандидатите да предложат начин за формиране на цена при необходимост от смяна на резервни части, невключени в Приложение 2 – напр. търговска отстъпка от цената на официалния вносител на техниката.

 

IV. Други изисквания:

 

1. Кандидатите следва да гарантират надлежно и регулярно сервизно обслужване със собствен транспорт и поддръжка на място на техниката. Кандидатите да гарантират време за реакция 2 (два) часа от подаден сигнал от страна на възложителя, отстраняване на повредите в рамките на 48 часа и подмяна със съответната резервна част в рамките на 3 (три) работни дни от констатиране на необходимостта за това. Резервните части да бъдат оригинални, нови, нерециклирани и с гаранционен срок, когато такъв е предвиден от производителя.

 

2. Място на изпълнение – сградата на Министерски съвет – София, бул. „Дондуков” №1.

 

3. Срок за изпълнение – една година от датата на подписване на договора, с изключение на машините по т. 38-41 от Приложение 1, за които договорът влиза в сила след изтичане на гаранционния срок.

 

V. Показатели за избор и методика за оценка:

Показател К1 – Предлагана месечна абонаментна такса – с относително тегло в комплексната оценка 70 % и максимален брой точки след изчисление по формулата 70.

 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска месечна абонаментна такса. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниската предложена такса по следната формула:

Р1 = 70 х (Рmin/Pn), където

Pmin – минималната месечна абонаментна такса, предложена от кандидат.

Pn - месечна абонаментна такса, предложена от n-ия кандидат,

Показател К2 – Предлагана цена за резервни части – с относително тегло – 30% и максимален брой точки след изчисление по формулата 30.

 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена по показателя. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Р2 = 30 х (Рmin/Pn), където

Pmin – минималната цена за резервни части и консумативи, предложена от кандидат.

Pn - цена за резервни части, предложена от n-ия кандидат,

Офертата, получила най-висока комплексна оценка (P1+Р2) се класира на първо място. Максималната комплексна оценка е 100 т.

 

VI. В офертата следва да е посочен срок на валидност. Офертите се представят в надписан и запечатан плик, на адрес: Министерски съвет, гр. София, бул. „Дондуков” № 1, дирекция „Управление на собствеността и административно-стопански дейности”, отдел „Обществени поръчки” до 17.00 ч. на 12 април 2010 г.

 

За контакти: тел. 940 2666, 940 2700

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения