Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif29.01.2018

»начало »информация »за българия

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Обществени поръчки до 1.10.2014
Покана за представяне на индикативни оферти за изпълнение на дейностите на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, насочен към въвеждането на комплексно административно обслужване
21 Април 2011

Администрацията на Министерския съвет възнамерява да кандидатства с проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса" в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд по приоритетна ос III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-07. Крайният срок за подаване на предложенията е 29.04.2011 г. Информация за процедурата може да бъде намерена на страницата на ОПАК в интернет – http://www.opac.government.bg/images/stories/docs/777_Ukazania_3 1.pdf.

 

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК, кандидатът следва да представи с проектното предложение индикативни оферти за цените на предвидените в проекта разходи. В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените по-долу дейности да представят, в съответствие с професионалните си възможности и квалификация, индикативни оферти за:

 

1. Отделни индикативни оферти за подготовка на техническата документация за 4 процедури за провеждане на обществени поръчки:

1.1. Изработване на технически спецификации и на документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на основните дейности по проекта (дейност 2, 3 и 4);

1.2. Изработване на технически спецификации и на документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на Дейност 5 от проекта „Закупуване на хардуер и софтуер за пилотните администрации”;

1.3. Изработване на технически спецификации и на документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите за информация и публичност (дейност 6 от проекта);

1.4. Изработване на документацията за възлагане на обществена поръчка за извършване на одит на проекта (дейност 7 от проекта).

 

2. Индикативна оферта за изпълнение на основните дейности по проекта, а именно:

Дейност 2

Разработване на методическа и нормативна рамка за комплексно административно обслужване.

Основни резултати

Ø          Изготвен анализ на състоянието и съществуващите практики в България и в 7 страни членки на ЕС в областта на комплексното административно обслужване;

Ø          Проведено посещение в 2 страни членки на ЕС с продължителност за по 5 дни за по 8 експерти;

Ø          Изготвени предложения за промени в нормативната уредба и/или създаване на нова такава, регламентираща комплексното административно обслужване, срокове за предоставяне на комплексни услуги и организация на комплексното административно обслужване;

Ø          Изготвени проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексното административно обслужване;

Ø          Разработен Базисен модел на комплексно административно обслужване.

Ø          Разработена програма за обучение на служителите от звената за административно обслужване;

Ø          Проведени съпътстващи обучения на 400 служители от звената за административно обслужване.

 

Дейност 3

Избор на приоритетни административни услуги (в т. ч. услуги от обхвата на Директива 2006/123/ЕО), позволяващи комплексното им предоставяне на гражданите и бизнеса и разработване на предложения за оптимизация и реинженеринг на работните процеси.

Основни резултати

Ø          Изготвен преглед на услугите, които се предоставят като комплексни и услугите, на които е направен реинженеринг на процесите;

Ø          Идентифицирани приоритетни услуги, позволяващи комплексното им предоставяне;

Ø          Разработени предложения за оптимизация и реинженеринг на процесите на най-малко 50 услуги;

Ø          Проведен форум за най-малко 50 служители;

Ø          Изготвени проекти на нормативни актове с цел реализация на комплексни услуги.

 

Дейност 4

Въвеждане на комплексно административно обслужване в избрани пилотни администрации.

Основни резултати

Ø          Избрани най-малко 3 пилотни администрации;

Ø          Идентифицирани нуждите от допълнителен хардуер и софтуер на пилотните администрации за внедряване на комплексно административно обслужване за избраните пилотни услуги;

Ø          Анализ на необходимите условия за интегриране на услуги и разработване на необходимия софтуер;

Ø          Обучени най-малко 50 ръководни и експертни служители от пилотните администрации за организиране предоставянето на пилотните комплексни услуги;

Ø          Реализирани най-малко 10 комплексни услуги по различни канали за досъп.

 

3. Индикативна ценова оферта за изпълнение на дейност 5 от проекта, а именно:

Дейност 5

Закупуване на хардуер и софтуер за пилотните администрации

Основни резултати

Ø          Доставени в пилотните администрации хардуер и софтуер в зависимост от конкретните нужди на пилотните администрации в рамките на 10% от допустимите разходи;

 

4. Индикативна ценова оферта за реализиране на дейности за информация и публичност със следните основни резултати:

Ø          Проведена първа откриваща конференция за 120 души;

Ø          Проведена заключителна конференция за 120 души;

Ø          Изработване на рекламни материали (банери, флаш памет и др.);

Ø          Подготвени и предоставени най-малко 240 комплекта информационни материали на участниците в конференциите;

Ø          Публикувани най-малко 8 статии в два ежедневника.

Ø          Подготвяне на аудио и видеоклипове за комплексното административно обслужване и излъчване в електронните медии.

 

5. Индикативна ценова оферта за провеждане на одит на изпълнението на проекта

Планираната продължителност на изпълнение на проекта е 18 месеца; териториалният обхват е Република България.

 

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 26.04.2011 г., включително, на факс (02) 9885260 или на адрес: Администрация на Министерския съвет, Секретариат на Съвета за административната реформа, София 1000, бул. „Дондуков” № 1.

 

За повече информация:

1. Алеко Джилджов, тел. (02) 940 2007, ел.поща: a.djildjov@government.bg;

2. Павел Иванов, тел. (02) 940 2053; ел.поща: p.ivanov@government.bg.  

 
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения