Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif29.01.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Одобрена е българската позиция за заседание на ЕКОФИН
18 Януари 2018

Правителството одобри позицията на страната ни за заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 23 януари в Брюксел. На него Българското председателство ще представи работната си програма, а Комисията – приетия на 6 декември м. г. пакет по задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, по който ще се проведе дебат. В рамките на дневния ред предстои да бъдат одобрени заключения на Съвета във връзка с Европейския семестър за 2018 г. и да се приеме препоръка по отношение на икономическата политика на еврозоната. Предвидена е и дискусия за прилагането на плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа.

 

Министерският съвет се запозна и с резултатите от проведени в Брюксел четири заседания на Съвета на ЕС.

 

Съветът по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) заседава на 30 ноември и 1 декември. Министрите на икономиката от държавите членки приеха общ подход по предложението за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, като основа за водене на преговори с Европейския парламент. Предложението е важна стъпка към цифровизацията на услугите в публичния сектор и изграждането на цифрова Европа. Министрите обсъдиха и какви да бъдат средносрочните и дългосрочните цели на индустриалната политика на ЕС. Приоритетите, които ще бъдат заложени в стратегията, са: насърчаване на цифровизацията и въвеждането на иновации в предприятията, подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия, разширяване присъствието на европейски предприятия на международните пазари, определяне на измерима цел от над 20% цял на индустрията от БВП на ЕС в новата индустриална стратегия и др. Съветът обсъди също бъдещите действия по отношение на Програмата на ЕС за космическо пространство.

 

В рамките на Съвета ЕКОФИН, проведен на 5 декември, беше обсъден пакетът за укрепване на Банковия съюз. Комисията представи законодателно предложение по темата за административно сътрудничество при ДДС. Приети бяха и Заключения на Съвета относно данъчното облагане на печалбите от цифровата икономика и относно списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

 

Съветът „Правосъдие и вътрешни работи“, проведен на 7 декември във формат „Вътрешни работи“, обсъди регламента за eu-LISA (Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи), оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС, реформата в областта на убежището, противодействието на радикализацията, вкл. в Интернет, както и сътрудничеството между мисиите по линия на Общата политика за сигурност и отбрана и агенциите по линия на ПВР.

 

На заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, проведено на 11 и 12 декември, Комисията представи своето Съобщение относно бъдещето на прехраната и земеделието, в което се очертават насоките на визията й за бъдещата обща селскостопанска политика след 2020 г. Министрите се съгласиха като цяло, че основните характеристики и стълбовата структура на ОСП трябва да бъдат запазени. Те подчертаха значението на адекватното финансиране на ОСП от бюджета на ЕС и потвърдиха необходимостта от продължаване на директните плащания. Министрите се противопоставиха на идеята за съфинансиране на Първи стълб (Обща организация на пазарите на селскостопански продукти) с цел гарантиране на равни условия.ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  Над 18 000 души ще започнат работа от Националния план за действие по заетостта през 2018 г.
18 Януари 2018

2  Бойко Пенков е определен за член на УС на Центъра за оценка на риска по хранителната верига
18 Януари 2018

3.24.  Отчуждават се имоти за изграждане на обходния път на Поморие
18 Януари 2018

4  Прокурор Иванка Которова е определена за национален член в Евроюст
18 Януари 2018

5  Косово открива почетно консулство в България
18 Януари 2018

6  Утвърдено е българо-македонското споразумение за намаляване на тарифите за роуминг
18 Януари 2018

7  15 държави от ЕС създават многонационално модулно медицинско формирование
18 Януари 2018

8  България и Индия приемат нова програма за културен и образователен обмен
18 Януари 2018

9.10.11.12.21.  Одобрена е българската позиция за заседание на ЕКОФИН
18 Януари 2018

13  В община Гърмен ще бъдат проучвани възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали
18 Януари 2018

14  Прецизират се текстове в Закона за подпомагане на земеделските производители
18 Януари 2018

15  Промени в Закона за Селскостопанската академия целят по-добра връзка с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти
18 Януари 2018

16  Одобрена е Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
18 Януари 2018

17  Наредба регламентира изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им
18 Януари 2018

18  Приета е Наредба за формата и съдържанието на документите за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди
18 Януари 2018

19  Военнослужещи ще може да се обучават и задочно за придобиване на бакалавърска степен по професията „офицер за тактическо ниво на управление“
18 Януари 2018

20  Ще бъде оттеглена съдебна жалба от името на държавата
18 Януари 2018

22  Отпада събирането на някои хартиени документи, изисквани по Закона за устройство на територията
18 Януари 2018

23  100 нови социални услуги за хора с увреждания ще бъдат създадени до 2021 г.
18 Януари 2018

25  Финансово е осигурено изпълнението на капиталовата програма на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси"
18 Януари 2018

26  С 2,91 млрд. лева ще се финансират земеделски програми през 2018 г.
18 Януари 2018

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения