Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif31.01.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Одобрен е проект на Закон за платежните услуги и платежните системи
04 Октомври 2017

Правителството одобри проект на нов Закон за платежните услуги и платежните системи, с който се цели цялостно транспониране на новата Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги във вътрешния пазар.

 

С действащия в момента Закон за платежните услуги и платежните системи в българското законодателство са въведени изискванията на Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар, както и редица други директиви в тази област. Предвид значителния обем промени в досега действащата правна рамка на платежните услуги, се налага приемането на нов Закон за платежните услуги и платежните системи, който да замени действащия. Такъв е и европейският законодателен подход, като новата Директива (ЕС) 2015/2366 отменя досега действащата Директива 2007/64/ЕО, считано от 13 януари 2018 г.

 

Разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2366, които се въвеждат със законопроекта, обхващат най-общо следните основни промени в нормативната уредба на платежните услуги: допълване на правната рамка на изключените от обхвата на закона услуги; въвеждане на нови видове платежни услуги и регулиране на дейността на доставчиците, които ги предлагат; въвеждане на допълнителни изисквания при лицензиране на платежни институции, респективно дружества за електронни пари; въвеждане на изискване за регистрация на новия вид доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка; въвеждане на прецизни изисквания за контрол върху участието в капитала, по-подробно разписване на реда за упражняване на правото на установяване и свобода на предоставяне на услуги и сътрудничеството между надзорните органи, промени по отношение на информационните изисквания и правата и задълженията на доставчиците на платежни услуги и разширяване обхвата на платежни операции, за които те се прилагат; нови изисквания за сигурност на плащанията, в частност, когато се извършват отдалечено или в интернет среда, по-подробна уредба на вътрешните процедури за разглеждане на жалби при доставчици на платежни услуги и др.

 

Във връзка с допълването на видовете услуги, които следва да се квалифицират като платежни, законопроектът предвижда въвеждането на нов вид доставчици на платежни услуги - доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, като в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 за този вид доставчици на платежни услуги се предвижда въвеждането на по-лек режим за извършване на дейност - регистрационен. За доставчиците на услуги по иницииране на плащане се предвижда лицензионен режим за извършване на дейност като платежна институция в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366.

 

Законопроектът урежда изискванията по отношение на доставчиците на платежни услуги за осигуряване на необходимата, достатъчна и разбираема информация на разположение на ползвателите на платежни услуги, както по отношение на договора за платежни услуги, така и по отношение на платежните операции.

 

Въвеждат се специфични изисквания спрямо доставчиците на платежни услуги за ограничаване и контрол на операционните рискове, включително рисковете, свързани със сигурността, във връзка с предоставяните от тях платежни услуги. Въвежда се уредба за докладване на инциденти, съгласно която доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ, при възникнал значим операционен или свързан със сигурността инцидент незабавно уведомява БНБ за това.ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  Милена Цонева е определена за член на Комисията по прозрачност
04 Октомври 2017

2  МБАЛ „Св. Марина“ в Плевен става университетска болница
04 Октомври 2017

3  Висшите училища получават над 434 хил. лв. за студентски спорт
04 Октомври 2017

4.5.6.7.8.9.10.  Пет общини получават държавни имоти за реализирането на социални и екодейности
04 Октомври 2017

11  Правителството одобри позицията на България по дело пред Съда на ЕС
04 Октомври 2017

12  Одобрено е споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност с Тунис
04 Октомври 2017

13.14.  Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС
04 Октомври 2017

15  Одобрен е проектът на закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
04 Октомври 2017

16  Предлага се законова регламентация за отпадане на изискването да се представя свидетелство за съдимост пред администрацията
04 Октомври 2017

17  Облекчава се редът за вписване на обществените библиотеки в публичния регистър
04 Октомври 2017

18  Облекчават се административни процедури при издаване на разрешения за продължително и постоянно пребиваване на чужденци
04 Октомври 2017

19  Одобрена е позицията на България по дело на Съда на Европейския съюз
04 Октомври 2017

20  Правителството одобри позицията на страната ни за заседание на ЕКОФИН
04 Октомври 2017

21  Одобрен е проект на Закон за платежните услуги и платежните системи
04 Октомври 2017

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения