Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif30.01.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Правителството одобри проект на промени в Закона за публичните финанси
27 Септември 2017

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (ЗИД на ЗПФ). С предложените в законопроекта промени се прецизира и доразвива уредбата в няколко направления, сред които са фискалните правила и бюджетната процедура, взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнението на общинските бюджети. Предлага се и трайна уредба на отношения, свързани с банковото обслужване и системата на единната сметка.

 

В ЗИД на ЗПФ са разписани промени за постигане на пълно съответствие с изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки във връзка с диалога с ЕК в рамките прегледа по транспониране на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. в националните законодателства. С цел подобряване на процеса на бюджетното планиране се залага изискване в средносрочната бюджетна прогноза да бъде включена информация за основни показатели на сектор „Държавно управление”, в т. ч. при непроменени политики и с отразено финансово въздействие на предвижданите политики върху сектор „Държавно управление”. С тази информация следва да се осигури предвидимост при определяне на стъпките за постигане на средносрочната бюджетна цел. В тази връзка е включено и изискването в прогнозата да бъде представена информация за влиянието от дейността на предприятията, попадащи в обхвата на сектор „Държавно управление” върху салдото и консолидирания дълг на сектора. Предвижда се също в прогнозата да се съдържа информация за условните задължения поради това, че те представляват риск за стабилността на публичните финанси. Въвежда се и изискване за изготвяне на анализ на чувствителността на прогнозите спрямо потенциални рискови сценарии.

 

Новост е и изискването Министерството на финансите да прави съпостaвка освен на актуалната си макроикономическа прогноза, така и на прогнозата си за основни бюджетни показатели, с тези на Европейската комисия, както и да се аргументира при наличие на съществени разлики. В допълнение, заложена е възможност прогнозите за основни бюджетни показатели да могат да се сравняват и с тези на други независими организации.

 

По отношение на общините със законопроекта се засилва финансовата дисциплина при изпълнението на общинските бюджети. Определят се изчерпателно условията, при които може да се извършват промени в бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет, като се посочва редът, по който се правят промените, както и компетентните да ги извършат органи. Доразвива се и се прецизира уредбата относно общините с финансови затруднения с цел ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност.

 

Друга част от предлаганите промени е свързана с процедури, прилагани при банковото обслужване и системата на единната сметка и във връзка със съгласуване на разпоредби на свързано законодателство със Закона за публичните финанси.

 

Създава се и трайна уредба на специфичните отношения, свързани с обезпечаване, реализация на обезпеченията и възстановяването на средствата по сметки на бюджетните организации, с оглед постигане на правна сигурност и предвидимост в публичния сектор при прилагането на Закона за банковата несъстоятелност и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

 ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  През миналата година са издадени 178 лицензи и удостоверения за регистрация за външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната
27 Септември 2017

2  Одобрени са промени в ПМС 17/2007
27 Септември 2017

3.4.5.  Община Бяла получава допълнителни офиси за административна дейност
27 Септември 2017

6  В държавната администрация стартира стипендиантска програма
27 Септември 2017

7  Правителството одобри отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2016 година
27 Септември 2017

8  Правителството одобри проект на промени в Закона за публичните финанси
27 Септември 2017

9  Таксиметровите водачи няма да полагат изпит при удължаване срока на валидност на удостоверенията им
27 Септември 2017

10  Промени в Закона за електроните съобщения предвиждат санкции при нарушаване на регламента за роуминг
27 Септември 2017

11.12.  С по-малко документи ще се кандидатства за семейни помощи за деца и за помощи по Закона за закрила на детето
27 Септември 2017

13.16.  Предлагат се промени в данъчното законодателство за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса
27 Септември 2017

14.15.  Законодателни промени подобряват регулацията на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания
27 Септември 2017

17  Намалява се административната тежест за работодателите при наемане на работници от държави извън ЕС
27 Септември 2017

18.19.  България и Румъния ще проучват възможността за изграждане на нов мост над р. Дунав при Русе-Гюргево
27 Септември 2017

20  Обезпечено е компютърното и комуникационно оборудване на постоянната ни делегация към НАТО<br><br>
27 Септември 2017

21  Правителството отпуска допълнително 8 млн. лв. за укрепване на свлачища на територията на област Бургас
27 Септември 2017

22  Открива се ГКПП „Кайнарджа“
27 Септември 2017

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения