Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif30.01.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Правителството одобри декларации по жалби пред Европейския съд по правата на човека
21 Септември 2017

Министерският съвет одобри едностранна декларация по делото Георгиев срещу България, пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Жалбата, подадена от г-н Георгиев, е във връзка с нарушаване на правото на справедлив съдебен процес и правото на защита за собствеността, поради отказ на съдебно решение на националните съдилища, постановено в полза на жалбоподателя.

 

Съдът приема, че фактите сочат нарушение на чл. 6, ал. 1 и чл. 1 от Протокол 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и определя обезщетение в размер общо на 5 100 евро за претърпените от жалбоподателя имуществени и неимуществени вреди и направените разходи и разноски по делото.

 

Спазването на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията изисква от административните орган и да действат в съответствие с констатациите в окончателните съдебни решения на съдилищата.

 

Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ, българското правителство одобри едностранна декларация, с която прие да заплати на жалбоподателя обезщетението. Така ще се избегне осъдителното решение по делото, както и разноските в процедурата до постановяване на окончателното решение на Съда, и случаят ще бъде закрит.

 

Министерският съвет одобри също решение за едностранни декларации и плащане на сума в общ размер на 4100 евро за претърпените вреди и направени разходи и разноски по жалбите Йорданов срещу България и Георгиев срещу България пред ЕСПЧ.

 

Делата касаят нарушения на гарантираната от член 2 от Протокол № 4 към Конвенцията свобода на придвижване поради наложените на жалбоподателите през 2008 г. и 2009 г. забрани за напускане на страната на основание чл. 76, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност. Те са били осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са били реабилитирани.

 

Разпоредбата на чл. 76, т. 2 е отменена със Закона за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност от 16 октомври 2009 г.

 

Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранните декларации на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи. С решението за едностранни декларации и заплащането на сумите се слага край на делата, като по този начин се предотвратяват бъдещи допълнителни разходи по тях.

 

Правителството одобри и решение за приятелско споразумение и плащане на сума в размер на 2500 евро за претърпените вреди и направени разходи и разноски по жалбата Райков срещу Република България пред ЕСПЧ.

 

Делото касае нарушение на гарантираната от член 2 от Протокол № 4 към Конвенцията свобода на придвижване във връзка с наложената на жалбоподателя забрана за напускане на страната през 2008 г., тъй като той е бил осъждан за умишлени престъпления от общ характер и не е бил реабилитиран.

 

Забраната за напускане на страната е на основание чл. 76, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност, чийто разпоредби са отменени през октомври 2009 г. именно с цел предотвратяване на сходни нарушения в бъдеще.

 

Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство прие да заплати на жалбоподателя предложената от ЕСПЧ сума, да одобри приятелското споразумение и с това да закрие делото пред ЕСПЧ.

 ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  Правителството прие Национален план в изпълнение на стратегията за грамотността
21 Септември 2017

2  Правителството утвърди единицата на капацитет Фарад като национален еталон на България
21 Септември 2017

3  Утвърден е нов образец на служебен открит лист за преминаването на границата на Свиленград-Капъкуле
21 Септември 2017

4  Определени са зони на движение на търсещите закрила чужденци в България
21 Септември 2017

5  На 124,4 млн. лв. годишно се изчислява намалената административна тежест за бизнеса в резултат на изпълнението на 79 мерки от третия план за действие
21 Септември 2017

6  Разширява се обхватът на длъжността „Директор на Института по отбрана“
21 Септември 2017

7  Отпускат се 6569 лева за рехабилитация на военноинвалиди
21 Септември 2017

8  Осигуряват се допълнително средства за бюджетна програма на МРРБ
21 Септември 2017

9  Правителството одобри допълнителни 193 455 лв. по програмата за даровити деца
21 Септември 2017

10.11.12.  Правителството одобри декларации по жалби пред Европейския съд по правата на човека
21 Септември 2017

13.14.15.32.  Правителството се разпореди с имоти
21 Септември 2017

16  Почетният генерален секретар на Европейската асоциация по таекуондо става почетен консул на България във Валония
21 Септември 2017

17.19.  Правителството одобри споразумения с Люксембург и Унгария за обмен и защита на класифицирана информация
21 Септември 2017

18  България финансира интерактивен учебен кабинет в одеско училище
21 Септември 2017

20  Одобрени са меморандуми за сътрудничество и развитие на железопътните коридори на Организацията за сътрудничество на железниците
21 Септември 2017

21  Одобрен е доклад за изпълнението на мерките от Плана за подготовка на Българското председателство към 15 септември 2017 г.
21 Септември 2017

22  Променя се размерът на частта от продажната цена на иглолистната дървесина, повредена от биотични и абиотични фактори
21 Септември 2017

23  Правителството одобри Наредба за изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии
21 Септември 2017

24  Правителството прие Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
21 Септември 2017

25  Приета е наредба относно дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в ДКСИ
21 Септември 2017

26  Кандидатите за посредническа дейност по наемане на работа ще се регистрират с по-малко документи
21 Септември 2017

27  Изменя се Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките
21 Септември 2017

35  Инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа се допълва със съвместен подход към електроенергийния пазар, енергийната ефективност и възобновяемата енергия
21 Септември 2017

28  Приет е нов Устройствен правилник на МОСВ
21 Септември 2017

29.31.  Отпадат 4 и се облекчават над 30 регистрационни и лицензионни режима в земеделието
21 Септември 2017

30  Правителството предлага трети мандат за Александър Арабаджиев като съдия в Съда на Европейския съюз
21 Септември 2017

33.34.  Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвет „Общи въпроси“ на ЕС
21 Септември 2017

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения