Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif02.02.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Правителството се разпореди с имоти
21 Септември 2017

Правителството учреди възмездно безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху част от имот - публична държавна собственост, в полза на община Чирпан. Решението е обосновано от необходимостта да бъдат изградени довеждащ водопровод и довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води, като обектът ще преминава през река Текирска. Сервитутът на обекта ще засегне площ в размер на 96 кв. м от намиращия се в землището на Чирпан поземлен имот с обща площ 1178 кв. м.

 

От публична държавна в публична общинска се променя собствеността на участък от републикански път II-44 „(О.п. Севлиево - Велико Търново) - Севлиево - Драгановци - Габрово", от км 24+090 до км 25+700, намиращ се на територията на община Габрово. Изменението се извършва по предложение на кмета на община Габрово, след съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура", тъй като трасето вече е с променени функции.

 

По предложение на кмета на община Ветово списъкът на общинските пътища се допълва с пътно трасе с номер и наименование RSE 2067 /Ш-2001, Ветово - Глоджево/ - Ветово - /Ш-2302, Семерджиево - Ветово/. С него общата дължина на общинските пътища на територията на община Ветово, където се намира участъкът, става 59,245 км. Допълнението ще даде възможност на общинската администрация да кандидатства  за финансиране по програми на Европейския съюз през настоящия програмен период и ще спомогне за постигане на развита, безопасна, комфортна и екологично съобразена с изискванията пътна инфраструктура. С промените общата дължина на общинските пътища на територията на страната се увеличава на 19 511,83 км.

 

Правителството възложи на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, находящ се в гр. Габрово, ул. Генерал Николов" № 35. Имотът ще бъде предоставен за безвъзмездно управление на ДА ДРВВЗ, за нуждите на Териториална дирекция „Държавен резерв“ - гр. Велико Търново. Поземленият имот е с площ 2 343 кв. м. и с покупна цена 22 493 лв. Върху него се намират две сгради, предоставени за управление на Агенцията, предназначени за съхраняването на медицински продукти и болнично-домакинско имущество. Придобиването на собствеността върху земята ще способства за осигуряване на по-ефикасен режим на достъпа до медицинската база.

 

Правителството прие решение, с което да прехвърли собствеността на прилежащ терен към Зимния дворец на спорта на Министерството на младежта и спорта.

Имотът се намира в гр. София, район „Студентски" и до сега е бил предоставен за управление на Министерството на образованието и науката (МОН), но не се ползва за нуждите на МОН. С решението се предвижда имотът да бъде отнет от управлението на МОН и да бъде предоставен за управление на ММС, след което се обявява за частна държавна собственост и се апортира в капитала на „Академика 2011" ЕАД. „Академика 2011" ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, чийто принципал е министъра на младежта и спорта.  Зимният дворец на спорта е включен в активите на „Академика 2011" ЕАД. Чрез апортиране в капитала му и на прилежащия терен ще се създадат условия за пълноценно използване на целия спортен комплекс, вкл. за изпълнение на нормативните изисквания за наличие на зона, предназначена за паркиране, евакуация и др. около сградата на Зимния дворец на спорта.

 ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  Правителството прие Национален план в изпълнение на стратегията за грамотността
21 Септември 2017

2  Правителството утвърди единицата на капацитет Фарад като национален еталон на България
21 Септември 2017

3  Утвърден е нов образец на служебен открит лист за преминаването на границата на Свиленград-Капъкуле
21 Септември 2017

4  Определени са зони на движение на търсещите закрила чужденци в България
21 Септември 2017

5  На 124,4 млн. лв. годишно се изчислява намалената административна тежест за бизнеса в резултат на изпълнението на 79 мерки от третия план за действие
21 Септември 2017

6  Разширява се обхватът на длъжността „Директор на Института по отбрана“
21 Септември 2017

7  Отпускат се 6569 лева за рехабилитация на военноинвалиди
21 Септември 2017

8  Осигуряват се допълнително средства за бюджетна програма на МРРБ
21 Септември 2017

9  Правителството одобри допълнителни 193 455 лв. по програмата за даровити деца
21 Септември 2017

10.11.12.  Правителството одобри декларации по жалби пред Европейския съд по правата на човека
21 Септември 2017

13.14.15.32.  Правителството се разпореди с имоти
21 Септември 2017

16  Почетният генерален секретар на Европейската асоциация по таекуондо става почетен консул на България във Валония
21 Септември 2017

17.19.  Правителството одобри споразумения с Люксембург и Унгария за обмен и защита на класифицирана информация
21 Септември 2017

18  България финансира интерактивен учебен кабинет в одеско училище
21 Септември 2017

20  Одобрени са меморандуми за сътрудничество и развитие на железопътните коридори на Организацията за сътрудничество на железниците
21 Септември 2017

21  Одобрен е доклад за изпълнението на мерките от Плана за подготовка на Българското председателство към 15 септември 2017 г.
21 Септември 2017

22  Променя се размерът на частта от продажната цена на иглолистната дървесина, повредена от биотични и абиотични фактори
21 Септември 2017

23  Правителството одобри Наредба за изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии
21 Септември 2017

24  Правителството прие Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
21 Септември 2017

25  Приета е наредба относно дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в ДКСИ
21 Септември 2017

26  Кандидатите за посредническа дейност по наемане на работа ще се регистрират с по-малко документи
21 Септември 2017

27  Изменя се Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките
21 Септември 2017

35  Инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа се допълва със съвместен подход към електроенергийния пазар, енергийната ефективност и възобновяемата енергия
21 Септември 2017

28  Приет е нов Устройствен правилник на МОСВ
21 Септември 2017

29.31.  Отпадат 4 и се облекчават над 30 регистрационни и лицензионни режима в земеделието
21 Септември 2017

30  Правителството предлага трети мандат за Александър Арабаджиев като съдия в Съда на Европейския съюз
21 Септември 2017

33.34.  Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвет „Общи въпроси“ на ЕС
21 Септември 2017

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения