Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif31.01.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Министерският съвет утвърди класификацията за разработване на бюджетите за следващите три години
30 Август 2017

Министерският съвет утвърди класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 г.

 

В изпълнение на чл. 18, ал. 4 от Закона за публичните финанси бюджетните прогнози и проектите на бюджети на бюджетните организации, прилагащи програмен формат на бюджет, се разработват съгласно класификацията и в съответствие с одобрената Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

 

Класификацията е разработена на база утвърдените с РМС 468/2015 г. области на политики и бюджетни програми за периода 2016-2018 г. Промените в нея са свързани с постъпили предложения от първостепенните разпоредители с бюджет за изменение на дефинираните области на политики/функционалните области и бюджетните програми, във връзка с настъпили нормативни промени, които засягат дейността на бюджетните организации:

-                     изменението и допълнението на Закона за отбраната и въоръжените сили, във връзка с което министърът на отбраната предложи обособяването на отделна бюджетна програма с наименование „68 бригада „Специални сили“ към Политика в областта на отбранителните способности;

-                     изменението и допълнението на Закона за съдебната власт, във връзка с което министърът на правосъдието предложи създаването на нова самостоятелна бюджетна програма „Държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията“;

-                     заложените мерки 10 и 11 към приоритет Външна политика от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., във връзка с което министърът на външните работи предложи за включване в класификатора на нова бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси“ към Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация.

 

С утвърждаване на класификацията ще се постигне съответствие с приоритетите на правителството за периода на неговия мандат 2017-2021 г. и с актуалните функционални компетентности и отговорности на първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно нормативната уредба, която да служи за основа при разработването на бюджетните прогнози и проектите на бюджети в програмен формат в рамките на бюджетната процедура за съответната година от периода 2018-2021 г. Освен това, класификацията ще се прилага и за разпределението на разходите по области на политики и/или бюджетни програми, което се утвърждава със закона за държавния бюджет за съответната година.ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  Одобрен е годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили
30 Август 2017

2  Правителството одобри Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия
30 Август 2017

3  В Казанлък ще бъде открит Tехнически колеж към ТУ – София
30 Август 2017

4  83 деца ще получат персонални пенсии
30 Август 2017

5.6.7.  Създадени са условия за модернизация на рибарско пристанище във Варна
30 Август 2017

8.9.  Република Корея открива почетни консулства във Варна и Бургас
30 Август 2017

10  Страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа подписват споразумение за автоматизиран обмен на ДНК данни
30 Август 2017

11  България ще се присъедини към две технически споразумения между страни от НАТО за взаимна поддръжка
30 Август 2017

12  Приета е Работната програма на Комуникационната стратегия на България за ЕС
30 Август 2017

13  Управлението на риска във фермерството е основна тема на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
30 Август 2017

14  Одобрени са промени в Правилника за прилагане на ЗОВС
30 Август 2017

15  Правителството създавава Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на ЕС
30 Август 2017

16  Правителството одобри проекта на нов закон за физическото възпитание и спорта
30 Август 2017

17  Правителството отпусна близо 3,5 мли. лв. за дейности по национални програми в средното образование
30 Август 2017

18  Министерският съвет утвърди класификацията за разработване на бюджетите за следващите три години
30 Август 2017

19  Одобрени са 1,2 млн. лева за продължаване изграждането на възпрепятстващото съоръжение по българо-турската граница
30 Август 2017

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения