РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Решенията Накратко


Правителството прие механизъм за координация и наблюдение на структурните реформи в рамките на Европейския семестърЮли 19 2017

Министерският съвет прие механизъм за координация и наблюдение на структурните реформи в рамките на Европейския семестър. В него е запазена следваната от 2014 г. насам процедура по ежегодно актуализиране и отчитане на Националната програма за реформи на Република България и по отчитане изпълнението на мерките и действията за постигане на националните цели в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ и на специфичните препоръки на Съвета на Европейския съюз в рамките на Европейския семестър.

 

Нов момент е интегрирането в механизма на процес за изпълнение на Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи (ППСР), която е с финансов пакет за периода 2017-2020 г. в размер на 142,8 млн. евро. Основната цел на ППСР е да допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите-членки. Разходите са изцяло за сметка на ППСР, като не се изисква национално съфинансиране. Държава-членка, която желае да получи подкрепа по Програмата, трябва да подаде до Службата за подкрепа на структурни реформи списък с приоритизирани искания до 31 октомври на съответната година.

 

Министерството на финансите е Координационно звено по прилагането на ППСР, като във функциите му ще е да следи и докладва за напредъка в изпълнението, както и за избягване наличието на двойно финансиране.КЪМ СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG