Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif30.01.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Одобрени са резултатите от българското участие в заседания на Съвета на ЕС
12 Юли 2017

Правителството одобри резултатите от българското участие в четири заседания на Съвета на ЕС.

 

На 15 юни в Люксембург в рамките на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси беше постигнат общ подход по предложението за Директива относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. Бяха приети препоръките относно националните програми за реформи за 2017 г. към всяка държава-членка, както и два проекта на Заключения – по приоритетната тема за стратегиите за повишаване на привлекателността на труда и относно Специалния доклад на Европейската сметна палата по схемата „Гаранция за младежта“ и Инициативата за младежка заетост. Представен бе доклад за напредъка по Директивата за командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги.

 

На 29 и 30 май в Брюксел заседава Съветът на ЕС по конкурентоспособност. В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ беше обсъдено бъдещето на индустриалната политика на ЕС, изпълнението на Стратегията за цифровизация, както и текущи въпроси от областта, свързани със законодателството на ЕС. Направен бе преглед на напредъка в изпълнението на Стратегията за цифровия единен пазар и на Стратегията за единния пазар. В частта „Космическо пространство“ бяха приети заключения относно космическата стратегия за Европа и се проведе обмен на мнения по нейното изпълнение. Отбелязано беше значението на програмите „Галилео” и „Коперник” за повишаване качество на живот на гражданите. В частта „Научни изследвания“ се приеха заключения на Съвета относно рационализиране на спектъра на наблюдението и докладването в областта на научните изследвания и иновациите.

 

Съветът „Общи въпроси”, който заседава на 16 май в Брюксел, подготви заседанието на Европейския съвет на 22 и23 юни. България специално открои необходимостта от всеобхватен и дългосрочен подход към миграцията и изтъкна значението на осъществяването на ефективни връщания и реадмисия. България изтъкна важността да се покаже истинска солидарност между държавите членки по отношение на Общата европейска система за убежище, като и значението да се постигне консенсус по реформата й още по време на Малтийското председателство.

 

Във формата по чл. 50 Съветът „Общи въпроси” обсъди на 22 май в Брюксел теми, свързани Брекзит. Приети бяха решения по два въпроса – даване на мандат на Европейската комисия за започване на преговори с Обединеното Кралство, включващ одобряване на предложените от Европейската комисия преговорни директиви като рамка на подхода на ЕС за воденето на преговорите, и за създаване на работна група в Съвета с представители на всички държави-членки, чиято задача е да подпомага постигането на единна позиция на ЕС в преговорите. Европейската комисия се ангажира да прилага принципа на прозрачност в този процес като подчерта, че комуникацията с националните парламенти, гражданските общества, бизнеса, профсъюзните и работодателски организации, академичните среди ще бъде основен приоритет за преговорния екип.

 

Министерският съвет одобри и българските позиции за предстоящите в Талин, Естония, неформални заседания на Съвета.

 

При срещата си на 13 и 14 юли министрите по околна среда ще се фокусират върху екоиновациите като ключ към кръговата икономика и възможностите и предизвикателствата пред прилагането на Парижкото споразумение. Ще бъде обсъдена също така необходимостта от създаване на пазарна и регулаторна среда в държавите-членки на ЕС, която благоприятства екоиновациите. Дебатите ще се съсредоточат и върху продължаване на действията за ограничаване изменението на климата и прилагането на Споразумението от Париж в светлината на обявеното оттегляне на САЩ.

 

Съветът по конкурентоспособност и Съветът по телекомуникации ще проведат съвместно заседание на 17 и 18 юли. Дневният ред на срещата включва обща пленарна сесия на тема „Свободното движение на данни като петата свобода“. Предвидени са и две паралелни работни сесии - „Единният пазар като услуга“ в частта „Конкурентоспособност“ и „Да направим 5G успешен в Европа“ в частта „Телекомуникации“. Общата цел на ЕС е до 2025 г. да се осигури 5G покритие на всички урбанизирани територии и всички главни транспортни пътища, а домакинствата в големите и малките градове да имат достъп до интернет със скорост от най-малко 100 Mbps.

 

На 19 и 20 юли предстои да се проведе и неформалното заседание на министрите на заетостта и социалната политика. Делегатите ще обсъдят политиките и мерките за ефективно съвместяване на личния и професионалния живот на мъжете и жените в държавите-членки на ЕС. В рамките на работен семинар ще бъде разгледано предложението за Директива за балансиране на трудовия живот на родители и полагащи грижи лица. На втората пленарна сесия ще се обсъдят стратегиите и механизмите на държавите-членки на ЕС по отношение на споделената грижа между мъжете и жените. Основната цел е ефективно прилагане на принципите на равнопоставеност между половете в обществения и професионален живот.

 

Одобрена беше и позицията за заседание на Съвета по земеделие и рибарство, който ще заседава на 17 и 18 юли в Брюксел. Министрите ще обсъдят резултатите от обществената консултация относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. България ще защитава позицията, че ОСП следва да продължи да бъде силна и адекватно финансирана общностна политика. Считаме, че по-нататъшното опростяване на ОСП следва да продължи, а настоящата й структура следва да бъде запазена. Считаме, обаче, че е необходимо да се създадат условия за още по-гъвкаво прилагане на инструментариума и по двата стълба на ОСП, съобразно националните особености на държавите членки.

 

На заседанието ще бъде обсъдена и темата за разликите в качеството на едни и същи хранителни продукти. България счита, че хранителните продукти, предлагани на единния европейски пазар под една и съща търговска марка, следва да бъдат с идентично съдържание и да отговарят на едни и същи стандарти за качество и безопасност. Страната ни подкрепя извършването на анализ на действащата нормативна уредба в тази област и разработването на общ европейски хармонизиран подход, с оглед намиране на ефективни решения за справяне с проблема.ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

22  От септември започва обучението в първите 184 иновативни училища в България
12 Юли 2017

31  Определен е редът за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденец с предоставена международна закрила в България
12 Юли 2017

1  Актуализирана е Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България
12 Юли 2017

2  Томислав Дончев и Румяна Бъчварова са новите членове на Съвета на настоятелите към БАН
12 Юли 2017

3.17.  Още 247 хил. лв. ще бъдат дадени за стипендии на талантливи деца
12 Юли 2017

4.5.6.7.8.  Правителството се разпореди с държавни имоти
12 Юли 2017

9  Посланикът ни в Португалия ще представлява България и в Кабо Верде
12 Юли 2017

10  Уточнени са параметрите на участие на две държави в многонационалното учение „Saber Guardian 2017”
12 Юли 2017

11  Правителството утвърди Споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба
12 Юли 2017

12.13.15.16.18.19.24.29.32.  Одобрени са резултатите от българското участие в заседания на Съвета на ЕС
12 Юли 2017

14  Минималната работна заплата остава 460 лева
12 Юли 2017

20  17 мерки от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС са изпълнени
12 Юли 2017

21  Консенсус, Конкурентоспособност, Кохезия са основните послания на Българското председателство на Съвета на ЕС
12 Юли 2017

23  В УниБИТ ще бъде открит Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма
12 Юли 2017

25  Подобряват се възможностите за прием на резервисти
12 Юли 2017

26  Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване
12 Юли 2017

27  Промени в Закона за местните данъци и такси въвеждат принципа „замърсителят плаща“
12 Юли 2017

28  Министърът на икономиката ще упражнява правата на държавата в капитала на „Българска банка за развитие“ АД
12 Юли 2017

30  България и Гърция ще подпишат меморандум за развитието на мултимодален коридор Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе
12 Юли 2017

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения