Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif30.01.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Одобрени за българските позиции за заседания на Съвета на ЕС
14 Юни 2017

Правителството одобри българските позиции за предстоящи заседания на Съвета на ЕС, които ще се проведат в Люксембург.

 

Съветът „Общи въпроси” ще подготви редовното заседание на Европейския съвет на 22 и 23 юни, което ще бъде посветено на темите миграция, сигурност и отбрана, работни места, растеж и конкурентоспособност и външни отношения. България последователно отстоява позиция за ефективно прилагане на всеобхватен набор от мерки в областта на миграцията и защитата на външните граници. По темата „Работни места, растеж и конкурентоспособност” България ще изрази подкрепа за поетите ангажименти от страна на ЕС за задълбочаване на Единния пазар и установяване на свободна и справедлива търговия, която ще допринесе за повишаване на икономическия растеж, просперитета и конкурентоспособността на Съюза. На своето заседание СОВ ще одобри и 18-месечната програма на Триото, в която са залегнали пет приоритета: Съюз на работни места, растеж и конкурентоспособност; Съюз, който оправомощава и защитава всички свои граждани; Към Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата; Съюз на свобода, сигурност и правосъдие и Европа като мощен фактор на световната сцена.

 

Съветът „Общи въпроси” ще заседава и в специалния си формат по чл. 50 – в състав от министри на 27-те държави-членки, по въпросите, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Освен преглед на актуалното състояние на преговорите по Брекзит, ще бъде одобрено и решение относно процедурата и критериите за преместване на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Европейския банков орган (ЕВА) в контекста на този процес. Съгласно проекта на процедура, крайният срок за издигане на кандидатури е 31 юли 2017 г., след което в срок до 15.09.2017 г. ЕК следва да направи оценка доколко кандидатурите отговарят на посочените критерии. България е на позицията, че принципите на преместване на двете агенции и за селекция на новите им локации трябва да бъдат прозрачни за всички участници. Критериите за оценка на кандидатурите трябва да бъдат с еднаква относителна тежест и да отговарят на необходимостта от финансовата ефективност и оптимизиране на разходите. Подчертаваме и ангажимента на Европейския съвет към постигането на географски баланс в разположението на агенциите и другите децентрализирани органи на ЕС между държавите-членки.

 

В рамките на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 15 юни се очаква да бъде постигнат Общ подход по предложението за Директива относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. Ще бъде обсъдена темата за Европейския стълб за социални права и възможностите за прилагането му от държавите-членки. Дневният ред на заседанието включва и ориентационен дебат относно Европейския семестър 2017 г. Очаква се делегатите да одобрят проекта за препоръки на Съвета по националните програми за реформи за 2017 г. към всяка държава-членка. Ще бъде представен доклад за напредъка по Директивата за командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги. Очаква се да бъде приет проект на заключения на Съвета относно стратегиите за повишаване на привлекателността на труда.

 

На следващия ден Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски ще заседава във формат „Здравеопазване“. Министрите ще приемат проект на Заключения относно спиране на нарастването на наднорменото тегло и затлъстяването при децата и на Заключения относно доброволното сътрудничество между системите на здравеопазване. Ще бъде проведена дискусия по темата за Европейския стълб за социалните права с акцент върху здравни аспекти и последици. Очаква се делегациите на държавите-членки да представят информация по важни здравни теми и въпроси.

 

На 19 юни Съветът на министрите по околна среда на ЕС ще обсъди законодателни предложения относно приноса на секторите извън Европейската схема за търговия с емисии към общите усилия за намаляване на емисиите на ЕС с най-малко 40% до 2030 г. Ще бъде разгледан и проект на Заключения по План за действие за природата, хората и икономиката. Планът цели да подобри прилагането на екологичното законодателство на ЕС с по-широко участие на националните, регионалните и местните органи, както и на заинтересованите страни и гражданите.

 

По време на заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 16 юни се очаква да се постигне общ подход по предложенията за директиви, свързани със ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания, за общия механизъм за обратно начисляване и за мерките за намаляване на рисковете в банковата система. Министрите ще обменят мнения по доклада за необслужените кредити и съобщението на Европейската комисия за средносрочния преглед на плана за изграждане на Съюза на капиталовите пазари. Очаква се ЕКОФИН да приеме проектите на препоръки на Съвета на ЕС за националните програми за реформи за 2017 г. към всяка държава-членка, проектите на становища за актуализираните програми за стабилност или за конвергенция, както и проекти за решения за прилагане на Пакта за стабилност и растеж.ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  Правителството предлага проф. Янко Димитриев да бъде удостоен посмъртно с орден „Св. Св. Кирил и Методий“
14 Юни 2017

2  Изменя се Класификаторът на длъжностите на военнослужещите
14 Юни 2017

3  Утвърдени са разходите за командировки в страната за първо тримесечие на 2017 г.
14 Юни 2017

4  Одобрени са промени в Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ
14 Юни 2017

5  Сметната палата получи част от имот в Русе
14 Юни 2017

6  България открива почетно консулство в Гана
14 Юни 2017

7  Министър Радев ще подпише споразумение между България и Швейцария за сътрудничество в борбата с престъпността
14 Юни 2017

8.9.11.13.17.21.  Одобрени за българските позиции за заседания на Съвета на ЕС
14 Юни 2017

10  19 юни е обявен за професионален празник на финансовия инспектор
14 Юни 2017

12  Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
14 Юни 2017

14  Направени са промени в разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
14 Юни 2017

15  Правителството прие Доклад за състоянието на администрацията през 2016 г.
14 Юни 2017

16  София ще е домакин на международен семинар „По Западния път на коприната“
14 Юни 2017

18  Предлагат се промени в закони, регулиращи системата на МЗХГ, поради новата структура на правителството
14 Юни 2017

19  Кабинетът допълва институционалната рамка по Националния координационен механизъм за проектите по Механизма за свързване на Европа в сектор „Транспорт”
14 Юни 2017

20  Приет е доклад за изпълнението на стратегията за интегриране на ромите
14 Юни 2017

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения