Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif30.01.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа в края на март е 1 058,1 млн. лева
03 Май 2017

Правителството одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2017 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

 

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец март 2017 г. е положително в размер на 1 058,1 млн. лв. (1,1% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 983,6 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 74,5 млн. лева.

 

Постъпилите приходи и помощи по КФП към март 2017 г. са в размер на 8 837,5 млн. лв. или 24,9% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 665,0 млн. лв. (8,5%), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението при помощите спрямо годишните разчети за 2017 г. е 14,2 на сто. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 7 288,7 млн. лв., което представлява 26% от планираните за годината приходи. Съпоставено с март 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 10,5% (692,1 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.

 

Приходите от преки данъци са в размер на 1 330,8 млн. лв. или 26,1% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо март 2016 г. нарастват със 126,7 млн. лв. (10,5%). Приходите от косвени данъци са в размер на 3 714,0 млн. лв., което е 26,5% от разчетите за годината. Съпоставено с март 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 304,2 млн. лв. (8,9%). Постъпленията от ДДС са в размер на 2 522,6 млн. лв. или 28,7% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 228,8 млн. лв. (10%). Размерът на невъзстановения ДДС към 31.03.2017 г. е 80,0 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 1 132,9 млн. лв. (22,5% от разчетените за годината), като спрямо март 2016 г. нарастват с 6% или 63,7 млн. лева. Постъпленията от мита са 50,8 млн. лв. или 30,6% от разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 310,0 млн. лв. или 31,3% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 1 933,9 млн. лв., което представлява 24,4% от разчетените за годината. Съпоставени с първото тримесечие на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14% (237,3 млн. лева).

 

Неданъчните приходи са в размер на 1 172,5 млн. лв., което представлява 24,6% изпълнение на годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 376,2 млн. лв. или 14,2% от планираните за годината. При съпоставка на постъпленията в частта на помощите с предходната година следва да се има предвид базовият ефект през 2016 г. от възстановените от ЕК на България сертифицирани разходи от края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите от предходния програмен период 2007-2013 г.

 

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2017 г. възлизат на 7 779,4 млн. лв., което е 21,2% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 7 234,4 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо март 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г. Нелихвените разходи са в размер на 7 174,4 млн. лв., което представлява 20,8% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към март 2017 г. са в размер на 6 834,3 млн. лв. (24,1% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 340,1 млн. лв. (5,5% от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 391,3 млн. лв. или 47,3% от планираните за 2017 година.

 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2017 г. от централния бюджет възлиза на 213,7 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

 

Размерът на фискалния резерв към 31.03.2017 г. е 12,6 млрд. лв., в т.ч. 11,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  Русенският университет открива филиал във Видин
03 Май 2017

2  Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа в края на март е 1 058,1 млн. лева
03 Май 2017

3  Отпуснати са 33,44 млн. лв. за закупуване на учебници и помагала за общинските детски градини и училища
03 Май 2017

4.5.  Променен е статутът на имоти – публична държавна собственост
03 Май 2017

6  България се присъединява към Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги
03 Май 2017

7  Засилва се сътрудничеството между България и Норвегия за защита на условията на труд на командированите работници
03 Май 2017

8  Одобрен е проект на програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между България и Египет
03 Май 2017

9.15.  Правителството се запозна с резултатите от министерска среща във Валета по транспорта
03 Май 2017

10  Правителството утвърди Националния баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства
03 Май 2017

11  С 15 години се удължава концесионният договор за добив на инертни материали от находище „Срем“
03 Май 2017

12  15 творци ще получат държавни парични награди
03 Май 2017

13  Одобрена е национална методология за определяне на единна ставка за организация и управление на проекти, съфинансирани от ЕСИФ
03 Май 2017

14  Одобрен е доклад по Втория план за действие на България по Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“
03 Май 2017

16  Правителството разреши сключване на договор за предварително финансиране на участък от третата метролиния в София
03 Май 2017

17  Министерският съвет подкрепи становище по антимонополното дело на ЕК срещу „Газпром“
03 Май 2017

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения