Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif29.01.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Одобрен е докладът за изпълнението на стратегията за повишаване на събираемостта на приходите през 2016 година
22 Март 2017

Правителството одобри доклад с оценка за изпълнените мерки и цели през 2016 г. по прилагането на Единната национална стратегия (ЕНС) за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. Одобреният отчетен доклад е вторият за периода на действие Стратегията – в РМС 806/2015 е заложено ежегодно отчитане на изпълнението й. Той е изготвен на база предоставената в Министерството на финансите информация от институциите, които имат конкретни задължения за изпълнение на Плана за действие към ЕНС, и е структуриран в четири основни части.

 

Заради високия относителен дял на данъчните приходи в бюджетните приходи, докладът съдържа кратко представяне на изпълнението на данъчните приходи през 2016 година. Те нарастват с 1 557,9 млн. лв. (9,1%) спрямо предходната година, като не малка част от това се дължи на предприетите законодателни и административни мерки в изпълнение на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 година.

 

Някои от основните резултати от прилагането на ЕНС през 2016 г. са свързани с:

 

·        Усъвършенстване на контрола върху доставките и движението на течни горива: По отношение на контрола върху производството и разпространението на моторни горива в страната националното законодателство регламентира едни от най-строгите разпоредби, в сравнение с нормите за останалите акцизни стоки. През 2016 г. са проведени съвместни действия на НАП, Агенция „Митници“ и МВР спрямо повече от 60 търговци на горива, за които има данни за неправомерно ползване на ДДС. Тези действия са координирани от „Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари“ при ГД БОП. Предприети са своевременни действия по възлагане на данъчни ревизии и налагане на предварителни обезпечителни мерки за над 150 хил. литра горива. За същия период, на база на информацията, получавана посредством дистанционната свързаност на фискалните устройства с НАП и внедрената ИС „Контрол на горивата“ от НАП, са извършени 27 677 проверки на търговски обекти, при които са съставени 9032 акта за установяване на административни нарушения. Освен това, митническите органи са извършили общо над 13 хил. физически проверки за спазване изискванията на ЗАДС и нормативните актове за неговото прилагане, в резултат на които предотвратените щети за бюджета са в размер на над 17,4 млн. лева.

 

·        Разширяване на обхвата и усъвършенстване на механизма за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск: В резултат на предприети действия по изпълнение на тази мярка има ръст на декларираната данъчна основа на вътрешнообщностното придобиване (ВОП) с 861,3 млн. лв. (18,2% повече спрямо 2015 г.) от лицата, осъществили ВОП на стоки с висок фискален риск през 2016 г. Отчетен е и ръст на приходите от данъци и задължителни осигурителни вноски на лицата, осъществили ВОП на стоки с висок фискален риск през 2016 г. – ръст от 156,9 млн. лв. (12,7% повече спрямо 2015 г.). Отбелязва се и ръст на приходите от данъци и задължителни осигурителни вноски на транспортните дружества, превозващи стоки с висок фискален риск през 2016 г. – ръст от 163,9 млн. лв. (18,17% повече спрямо 2015 г.)

 

·        Подобряване на събираемостта на публичните задължения и на условията за доброволно спазване на законодателството: Насърчаването на доброволното изпълнение и предотвратяване на избягването и укриването на данъци, осигурителни вноски и такси се постига чрез ефективното предоставяне на услугите за гражданите и бизнеса. Над 90% от всички основни декларации (данъчни, осигурителни, уведомления по КТ) се получават в НАП по електронен път. Годишно НАП разменя с клиентите си общо над 100 млн. електронни документа, което спестява на бизнеса и гражданите пряко над 300 млн. лв. административни разходи. Бюджетният ефект от проведената лотария с предметни награди е положителен и е в размер на 26 млн. лв. В нея бяха регистрирани над 51 милиона касови бележки на стойност над 670 млн. лв. В резултат на прилаганите нови подходи за събиране на публични вземания, размерът на неплатените в срок задължения е намалял през 2016 г. с 4,6% (248,1 млн. лв.), спрямо същия период на 2015 година. От прилагането на специалния механизъм за събиране на публични задължения от длъжници, които са изпълнители по договори с лица - разпоредители с бюджетни средства (приет с РМС 593/2016 г.), през 2016 г. в НАП са постъпили суми в общ размер от 160,6 млн. лева.ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  Възнаграждението на ромските медиатори ще се увеличи
22 Март 2017

2  Приет е годишният план за действие по стратегията за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС
22 Март 2017

3  Одобрен е отчетът за дейността през 2016 г. на Съвета за координация при управление на средствата от ЕС
22 Март 2017

4  4148 жилищноспестовни влога са компенсирани през 2016 г.
22 Март 2017

5  УНСС открива три научни института
22 Март 2017

6  МОН ще изплати последните две вноски за общежитие на Марсело Илиев в CATS College
22 Март 2017

7  Правителството ще приключи дело срещу България в ЕСПЧ
22 Март 2017

8.9.10.  България открива нови консулства в Украйна, Полша и Молдова
22 Март 2017

11  Министърът на финансите ще ръководи българската делегация за годишната среща на Съвета на управителите на ЕБВР
22 Март 2017

12  България подкрепя предложението на Ирландия за назначаване на съдия в Общия съд на ЕС
22 Март 2017

13  Приета е Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата за периода 2017-2020 г.
22 Март 2017

14  Приета е Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции
22 Март 2017

15  Правителството разреши извършването на хидротехнически работи за постигането на проектни дълбочини на пристанища в Бургаския залив
22 Март 2017

16  Променя се Устройственият правилник на Министерството на младежта и спорта
22 Март 2017

17  Наредба регламентира сътрудничество между КФН и ИА „ГИТ“ за защита от дисциплинарно уволнение на лица, сигнализирали за нарушения
22 Март 2017

18  Одобрен е докладът за изпълнението на стратегията за повишаване на събираемостта на приходите през 2016 година
22 Март 2017

19  БНТ ще осигурява излъчването на Българското председателство на Съвета на ЕС
22 Март 2017

20  Одобрено е изменение в текста на българо-румънското споразумение за откриването на два нови гранично-пропускателни пункта
22 Март 2017

21.23.  България ще подкрепи създаването на Европейска съдебна мрежа за киберпрестъпления
22 Март 2017

22  България одобрява проекта на Римска декларация
22 Март 2017

24  Утвърдено е прилагащото споразумение към споразумението на България и САЩ за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност
22 Март 2017

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения