Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif29.01.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
2016 г. е първата фискална година след 2008 г. с бюджетен излишък по КФП
25 Януари 2017

Министерският съвет одобри доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за 2016 г., изготвен в изпълнение на Закона за публичните финанси.

 

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа за 2016 г. е положително в размер на 1 472,5 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 743,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 2 215,7 млн. лв. За сравнение, за 2015 г. беше отчетен дефицит по КФП в размер на 2 485,2 млн. лв. (2,8% от БВП). Като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 4,4 процентни пункта, а 2016 г. е първата фискална година след 2008 г. с бюджетен излишък по КФП. Факторите за подобрението на бюджетната позиция са по-високите приходи и по-ниското усвояване на разходите спрямо плана за годината.

 

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2016 г. са в размер на 33 953,1 млн. лв. или 102,8% спрямо годишните разчети. Съпоставено с 2015 г., приходите и помощите нарастват с 1 753,5 млн. лв. (5,4%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 496,6 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са по-малко. Следва обаче да се отбележи, че постъпленията от помощи надвишават планираните с разчета за годината, като изпълнението спрямо плана е 114,2 на сто.

 

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26 903,0 млн. лв., което представлява 103,5% спрямо планираните за годината приходи. Съпоставено с 2015 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 8,2% (2 047,3 млн. лв.).

 

Приходите от преки данъци са в размер на 5 037,3 млн. лв. или 107,5% спрямо предвидените в разчетите за годината, като спрямо 2015 г. нарастват с 445,7 млн. лв. (9,7%).

 

Приходите от косвени данъци са в размер на 13 561,7 млн. лв., което е 102,3% спрямо разчетите за годината. Съпоставено с 2015 г., постъпленията в групата нарастват с 1 111,2 млн. лв. (8,9%). Постъпленията от ДДС са в размер на 8 553,0 млн. лв. или 101,7% спрямо планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 813,0 млн. лева. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.12.2016 г. е 106,5 млн. лева.

 

Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 4 805,0 млн. лв. (102,9% спрямо разчетените за годината), като спрямо 2015 г. нарастват с 6,2% или 280,0 млн. лева. Постъпленията от мита са 173,1 млн. лв. или 115,4% спрямо разчета за годината.

 

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 986,2 млн. лв. или 108,2% изпълнение на годишните разчети.

 

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 7 317,8 млн. лв., което представлява 102,6% спрямо разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,3% (370,7 млн. лева).

 

Неданъчните приходи са в размер на 4 145,5 млн. лв., което представлява 92,5% изпълнение на годишните разчети или с 449,3 млн. лв. (12,2%) повече спрямо 2015 г.

 

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за 2016 г. възлизат на 32 480,5 млн. лв., което е 93,3% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за 2015 г. бяха в размер на 34 684,8 млн. лева. По-ниското усвояване на разходите през 2016 г. е свързано преди всичко със забавяне при капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС). Съпоставено с параметрите при договарянето и разплащането на проектите към същия етап на изпълнение на оперативните програми за предходния програмен период (2007-2013 г.), текущите параметри по договарянето и усвояването на средствата от ЕС за новия програмен период са значително по-добри.

 

Нелихвените разходи са в размер на 30 887,0 млн. лв., което представлява 94,7% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за 2016 г. са в размер на 27 026,2 млн. лв. (101,9% спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 3 860,8 млн. лв. (63,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.). Лихвените плащания са в размер на 734,1 млн. лв. или 91,5% от планираните за 2016 г.

 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена през 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 859,5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

 

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2016 г. е 12,9 млрд. лв., в т. ч. 11,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  Тенденция към намаляване на младежката безработица отчита годишният доклад за младежта
25 Януари 2017

2  Флотилен адмирал Никола Каранов ще бъде освободен от военна служба
25 Януари 2017

3  Одобрено е финансиране по проекта за осигуряване на летателната годност на МиГ-29
25 Януари 2017

4.5.  Размерът на минималната работна заплата е определен на 460 лв.
25 Януари 2017

6  Правителството ще изпълни четири решения на ЕСПЧ
25 Януари 2017

7.12.17.35.42.  Разширява се капацитетът на икономическата зона София – Божурище
25 Януари 2017

8  Направени са промени в списъците на републиканските и на общинските пътища
25 Януари 2017

9.10.11.28. 29.30.40.43.  Бившите казарми в Айтос преминават в собственост на местната власт
25 Януари 2017

13.14.  Ще бъдат предоставени две концесии за добив на подземни богатства
25 Януари 2017

15  2016 г. е първата фискална година след 2008 г. с бюджетен излишък по КФП
25 Януари 2017

16  СБАЛ по онкология в София става университетска болница
25 Януари 2017

18  Авиокомпанията Би Ейч Еър е определена за въздушен превозвач от България до Канада
25 Януари 2017

19.20.21.  Правителството одобри позицията на страната ни за заседание на ЕКОФИН
25 Януари 2017

22  Одобрено е допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
25 Януари 2017

23  Приета е Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
25 Януари 2017

24  Направени са промени в наредбата, свързана с уведомяването за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения
25 Януари 2017

25  Обслужване „на едно гише“ се въвежда и в речните пристанища
25 Януари 2017

26  Одобрена е Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация
25 Януари 2017

27  Утвърдени са годишните разчети на сметката за средства от ЕС на ДФ „Земеделие“ за 2017 г.
25 Януари 2017

31  Одобрена е държавна гаранция по Закона за кредитиране на студентите и докторантите
25 Януари 2017

32  Одобрен е проект на Споразумение за предоставяне на услуги между България и Агенцията на НАТО за комуникации и информация
25 Януари 2017

33  Приета е национална рамка за политика за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор
25 Януари 2017

34  Правителството одобри допълнителен трансфер за БНТ
25 Януари 2017

36  „Язаки България“ ЕООД ще изгради завод за производство на електрически инсталации за вграждане в автомобили
25 Януари 2017

37  Над 23 000 души ще започнат работа по мерки от Националния план за действие по заетостта през 2017 г.
25 Януари 2017

38  МС одобри увеличението на финансовия ресурс по Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
25 Януари 2017

39  Участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница ще се финансира от фонд „Вътрешна сигурност”
25 Януари 2017

41  Одобрен е проект на споразумение за сътрудничество между Министерството на земеделието и храните и Европейския институт за гората
25 Януари 2017

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения