www.government.bg

»начало »правителство »биографии


Николай Денков
27 Януари 2017

Nikolai_Denkov.jpgДипломира се като магистър в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Специализира в Япония и в Швеция и работи като водещ учен в изследователски институти на фирмите Unilever (САЩ) и Rhone-Poluenc (Франция). През 1993 г. защитава докторска дисертация, от 1997 г. е доцент, а от 2008 г. е професор по физикохимия в СУ „Св. Кл. Охридски“. Доктор на химическите науки (2007 г.) и ръководител на катедра Инженерна химия (2008-2015).

 

Автор е на над 130 научни публикации с голям международен отзвук в специализираната научна литература. Ръководил е над 40 международни научни и научно-приложни проекти с външно финансиране. Носител на голямата награда „Питагор“ на МОН (2010 г.), на почетния знак със синя лента на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2013 г.) и на голямата награда на СУ „Св. Кл. Охридски (2016 г.) за високи научни постижения.

 

От 2012 г. е член на работните групи за подготовка на Споразумението за партньорство с Европейската комисия и за подготовка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

 

Заместник министър на образованието и науката с ресори висше образование и европейски структурни фондове (2014-2016 г.).

 

Назначен е за служебен министър на образованието и науката на 27.01.2017 г. с указ на президента Румен Радев.