www.government.bg

»начало »правителство »биографии


Даниела Дашева
27 Януари 2017

Daniela_Dasheva.jpgПроф. Даниела Дашева е родена през 1961 г.

 

Над 20 години е била състезател е по баскетбол в представителните отбори на България.

 

Завършва Учителския факултет на ВИФ „Г. Димитров“ (НСА) с втора специалност треньор по баскетбол. Придобива магистърска степен по спортна психология към Католическия университет в Льовен, Белгия.

 

През 1991 г. защитава докторска дисертация. През 1999 г. придобива научното звание доцент по теория и методика на спортната тренировка в НСА „Васил Левски”, по-късно защитава дисертация на тема „Тренировка и адаптация в нестандартни условия” за получаване на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Има повече от 150 научни публикации, включително 20 книги.

 

От 1991 г. до 1994 г. работи като преподавател във Висшето училище по физическо възпитание и спорт в Мостаганем, Алжир.

 

От 2001 г. е ръководител на катедра „Теория на спорта” и член на Академичния съвет на НСА „В. Левски”. От 2006 г. е професор по теория и методика на спортната тренировка. От 2008 г. до февруари 2012 г. е заместник-ректор по международна дейност и европейска интеграция на НСА. След това става заместник-ректор по научната, международната и проектна дейност на НСА.

 

Член е Европейска мрежа за спортни науки, член е на Борда на директорите на Европейския съвет за спортна наука и физическо образование (ICSSPE), национален делегат в Международната федерация за физическо образование (FIEP). Член на Комисията по олимпийска подготовка към БОК.

 

Назначена е за служебен министър на младежта и спорта на 27.01.2017 г. с указ на президента Румен Радев.