Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif30.01.2018

»начало »премиер »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Министър-председател
Пламен Орешарски: В условия на силна конкуренция ниските данъци са наше предимство
11 Февруари 2014

Изказване на министър-председателя при откриването на форума „Правителство-бизнес: Рестарт на икономиката”

Уважаеми дами и господа министри,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми дами и господа,

 

Първо искам да благодаря за присъствието ви. Темата, която ще разискваме, е възможно най-актуалната – развитието на нашата икономика след пет години на икономическа депресия. Години, които бяха повлияни в много голяма степен от обективни външни фактори, от една страна, но от друга – и от недостатъчно адекватна вътрешна икономическа политика. С този коментар приключвам с миналото, за да се фокусираме най-вече върху сегашното състояние и върху стъпките, които трябва да предприемем, за да положим началото на един нов икономически растеж.

 

Преди малко г-жа Бозукова каза, че всички се надяваме тази година да бъде по-добра. Дай, Боже, следващата да бъде още по-добра, но добрините не идват сами. За тях трябва да се работи, при това не само правителството, а всеки в своята сфера, съобразно своите компетенции да даде принос за общите усилия да върнем страната на пътя на икономическия растеж, да постигнем по-висока степен на социална справедливост и по-голяма удовлетвореност на българските граждани от качеството на живот, за да живеем всички в една по-добра държава.

 

Всички тези добри пожелания може да се реализират действително, ако направим усилия преди всичко в посока на възстановяване на икономическия растеж. Ако не се справим с тази задача, всички останали задачи ще отидат на втори план, ще се провалим.

 

Целите на икономическата политика, която си поставихме в средата на миналата година, са насочени в направления, за които говорих в по-общ план преди малко. На първо място, стимулиране на икономическото развитие и създаване на предпоставки за излизане от икономическата депресия, устойчивост на икономическия растеж посредством внедряване на иновации и реиндустриализация. Аз и кабинетът нямаме нищо против сферата на услугите. Но искам да се разбере, че услугите нямат потенциал за икономическия растеж. Една от ревизиите за икономическото развитие, които светът направи, както и нашите европейски партньори, е че фокусирането само и единствено върху услугите не създава предпоставки за устойчив растеж. Затова и една от целите в програмата „Европа 2020” е реиндустриализация на европейските икономики.

 

И не на последно място – стабилна макроикономическа среда и фискална консолидация, една тема, в която нашата страна има постижения от края на миналия век. Отбелязвам го, защото сигурно малко европейски страни могат да повторят същото.

 

В икономическите си действия ние ще стъпим на приемственост в икономическата си политика по отношение на запазване на действащия валутен режим – фиксиран курс на базата на паричен съвет. Зная, че може би ще зададете въпроси и имаше даже такъв предварителен въпрос: кога ще излезем от фиксирания курс, за да насърчим експорта. Има такава икономическа дискусия. Разбира се, има известни стимули в плаващите курсове по отношение на експорта, но може би с това се изчерпват предимствата на плаващите курсове. За сметка на това, опитът ни в последните 15 години, особено сравнен с реформите от началото на 90-а до 97-а година, този наш опит показва, че фиксираните курсове в една малка и силно отворена икономика имат далеч по-големи преимущества – нещо, в което съм убеден аз, както и членовете на кабинета и парламентарните групи, които го подкрепят. Така че, не поставяме по никакъв начин на дискусии този въпрос.

 

Стабилност на банковата система – друга тема. Струва ми се, че нашата банкова система може да се отличи повечето системи дори в развити европейски страни, които не издържаха изпитанията на кризата 2007-2008 г., дори в момента голяма част от тях се нуждаят от по-нататъшна капитализация. За сравнение – българската банкова система има капиталова адекватност далеч, далеч над Базелските стандарти.

 

Ще продължим да поддържаме ниски нива на преките данъци – 10 на сто корпоративен данък и 10 на сто персонален подоходен данък. В условия на силна конкуренция, особено в страните от региона за инвестиции, ниското равнище на облагане е едно съществено наше преимущество, от което не можем да се лишим, поне в обозрим хоризонт. Тук искам да подчертая (за да спестя времето и за допълващи въпроси) – ще продължим да поддържаме единна ставка на ДДС от 20 на сто, така както го правим от миналия век. Диференцираните ставки имат много повече негативи в сравнение с единната ставка.

 

Ще продължим да полагаме усилие за развитие на физическата инфраструктура. Все още тя отстъпва значително на развитите икономики и в известна степен неблагоприятства целия инвестиционен климат.

 

В същото време ще внесем нови нюанси в икономическата политика. На първо място, по-активна регулативна роля на държавата в защита на една по-ефективна конкуренция и срещу монополните формирования, особено ярко проявили се в последните няколко години. Може би в това направление заслужава да се отбележи, че светът действително дискутира концептуалната криза, която се създаде след 2007-2008 г., криза, която по същината си се доближи до голямата депресия от началото на миналия век, и почти всеобща е оценката, че по-активните регулации, особено в динамични сектори като финансовия, е единствено възможният изход да не повтаряме кризите.

 

Ограничаване на административните тежести и създаване на по-благоприятна бизнес обстановка. От 90-те години досега ние всички сме създали доста тежка законова и подзаконова нормативна рамка, в много случаи не сме се усетили дори как в порива си по-добре да регулираме една дейност сме създали доста ограничения, разрешения и в крайна сметка сме оскъпили правенето на бизнес в България.

 

Целенасочено подпомагане на големи частни инвестиционни проекти. В условията на либерална данъчна система, когато държавата целенасочено преотстъпва голяма част от печалбите на корпорациите, тя няма достатъчно средства, за да подпомага по-пряко частните инвестиции, затова ще се постараем в максимална степен да облекчим поне процедурите и да скъсим сроковете за старта на част от инвестициите.

 

Поддържане на циклична фискална политика. В определени моменти в близкото минало ние виждахме как фискът не допринася, а напротив – фискалната политика засилва ефектите на икономическия цикъл. Ще се постараем в следващите няколко години да поддържаме умерени и намаляващи бюджетни дефицити като фискалната консолидация сме си я поставили за цел в малко по-средносрочен план. И вече отбелязах засилването на регулациите на финансовия сектор в съответствие с усилията на ЕК за по-надеждно регулиране на цялата финансова система.

 

Какво направихме, или какво възнамеряваме да направим. Ще направя кратък преглед в следващите няколко минути. Една от първите ни задачи беше да идентифицираме, струва ми излязоха, г-жа Бобева, над 1000 регулаторни режима или други административни усложнения, използвам по-общ термин, които в определена степен или забавят сроковете, или струват скъпо на бизнеса. Набелязахме още миналата година два пакета с общо 112 мерки за намаляване на регулаторната тежест за гражданите и бизнеса. Вече са одобрени от Министерски съвет. Като изпълнени можем да отчетем 14, законодателни актове, които предстои да се гледат в парламента – 26, и в процес на разработване и съгласуване на нормативни актове са останалите 72 мерки. В момента работим върху трети пакет с още 26 мерки (г-жа Бобева ми подсказва, че утре ще бъдат гледани в МС), а до края на тази година сме си поставили задача общо да станат около 100 нови мерки, които вече значително, струва ми се, ще подобрят цялостния бизнес климат.

 

Въведохме задължителен анализ на ефекта върху бизнес климата на всеки нов административен или законодателен акт. Продължаваме диалога с местните власти, започнат още в началото на мандата на среща със Сдружението на общините, за намаляване и на общинските административни тежести. Всички те отговориха с разбиране и се надявам не само централните регулации, а и местните да допринесат за една по-приветлива бизнес обстановка.

 

Работим върху законопроект за управление на държавните предприятия – тема, която в последните двадесетина години не е добре решена в нашето законодателство. Нещо повече, спомням си дори, че една от първите ми задачи като млад администратор в началото на 90-те години беше такава. В крайна сметка нищо не излезе и оттогава досега мисля, че ситуацията е същата.

 

Един сектор, който, макар и отделен, е доста важен и структурен за нашата икономика – това е енергетиката. Сектор, който миналата година заварихме в доста тежко състояние, да не използвам други думи. Дългосрочната ни задача е ребалансиране и оздравяване.

 

Един от елементите на бизнес климата – своевременното разплащане на държавата към бизнеса, струва ми се, тази тема беше особено остра в последните няколко години. Затова и миналото лято извършихме актуализация на заварения бюджет и успяхме да разплатим 130 млн. лв. по задължения, които са изпълнени, но неразплатени, и почти още толкова за социални мерки в подкрепа на граждани и насърчаване на бизнеса с ефект отново върху бизнеса.

 

По отношение на най-важния елемент в разплащането на държавата към бизнеса – възстановяването на ДДС, вече въведохме строга отчетност по поредност на заявленията, без значение от големината или други критерии на фирмите. И за илюстрация, може би виждате на екрана, невъзстановеното ДДС в края на 2013 г. е само 240 млн. лв., то е изцяло в законовите срокове. При това равнище на невъзстановяването спокойно можем да кажем, че през 2014 г. започнахме на чисто. Такова салдо – 240 млн. лв., аз не си спомням от времето на по-предишния мандат, когато аз бях финансов министър и когато разплащахме своевременно всички задължения по ДДС. И още една цифра за илюстрация – вижте възстановеното ДДС през декември, най-важният месец за приключване на една година, съответно по години – от 2008 г., предкризисната, до настоящата. Само за декември м. г. сме възстановили 542 млн. лв., с което сме се върнали на нивата от 2008 г. През всички останали години е задържано ДДС, за да се регулира фискалното салдо и да има по-благоприятни стойности. За илюстрация виждате и изплатените лихви за забавено възстановяване на ДДС – 25 млн. лв. за първите шест месеца на м. г. и 41 млн. лв. за 2012 г.

 

За насърчаване на инвестициите сме започнали цялостен преглед на законодателството, като особено внимание отделяме на двата най-важни закона, определящи инвестиционния процес. Възнамеряваме да ревизираме изцяло Закона за публично-частното партньорство и да подготвим нов закон за инвестициите. По отношение на първия закон, аз лично ще настоявам той да отпадне, тъй като фактически действащият Закон за ПЧП възпрепятства извършването на такова, той не ги подпомага и регулира. А по отношение на Закона за инвестициите съм дал указания да бъде само на няколко страници. Накрая ще видим какво ще излезе.

 

И нещо, което споменах вече като инструмент – въведохме (имаме вече няколко случая) целеви подход към големи частни инвестиции, работни административни групи от различни ведомства за подкрепа и най-вече скъсяване на дългите срокове. Предполагам, че и тук, в тази зала, ще се намерят бизнеси, много пъти са ми го казвали на срещи в страната, колко време се бави една обикновена инвестиция за многобройните разрешения, които трябва да се вземат от един или друг централен орган. Обмисляме цялостно предефиниране на регулациите и въвеждане на декларативен режим при стартиране на инвестиции – проверка дали са се изпълнили условията ще се извършва от органите след като инвестицията е стартирана.

 

В посока на инвестициите е и нашата работа и внимание на популярните проекти. Ускоряване на „Южен поток”, подчертавам – при значително подобрени финансови параметри и другото неизменно условие – при спазване на българското, разбирайте европейското, законодателство в тази сфера. Това го казвам по повод на дискусиите, които вървят между руската страна и ЕК по отношение на Третия енергиен пакет.

 

Вече „Булгаргаз” има дългосрочен договор за доставка на газ с „Шах Дениз”. Остава да се изгради и Южният газов коридор (т. нар. ТАП). Разчитаме много на него като първа реална стъпка за диверсификация на газовите доставки след 20 години теоретични съждения как трябва да диверсифицираме.

 

Все в тази връзка е изграждането на междусистемните газови връзки (или интерконекторни) със съседните страни – Румъния, Сърбия, Гърция и Турция, като връзката с Румъния е най-напреднала, със Сърбия, Гърция и Турция предстои да се изграждат. С Турция наскоро имахме принципна договореност. С Гърция връзката е особено важна, защото тя осъществява достъпа до Южния газов коридор.

 

Седми блок на АЕЦ „Козлодуй” – в проучвателен стадий е. Надявам се преговорите да завършат с успех. Успех за мен означава приемливи параметри за българската страна.

 

Работим и по подобряване в поне няколко закона, които дават рамката на конкуренцията и в посока на защита на потребителите. Между тях – Законът за обществените поръчки, актуализирахме (и е на страницата, ако не се лъжа) стратегията за развитие на (също един от най-важните ни сектори) – туристическият, в процес на реорганизация е Банката за развитие с оглед на подобряване на достъпа на малките фирми и в подкрепа на експорта, както и на стартиране на нови производства. Можеше по-бързо да се справим, имахме някакви проблеми, които не бяхме идентифицирали по-рано, затова тук отчитам известно забавяне. Работим върху промени в Закона за концесиите с крайна цел по-ефективно използване на природните ресурси. Подготвяме и пакет от мерки за по-ефективна защита на потребителите.

 

Защо спирам вниманието си на фискалната консолидация след като в последните години ние действително, поне създадохме публично впечатление колко фискално стабилна е нашата страна? Ще предложа на вашето внимание поне ключовите параметри. Развитието на фискалната стабилност през последните пет години, станаха вече, консолидираният правителствен дълг от 10 млрд. лв. днес е 14,5 млрд. лв. Впрочем, не днес, извинете – 31 март м. г., датата на която приключи предходният мандат. Фискалните резерви за същия период от 8,2 млрд. лв. слязоха на 3,9 млрд. лв. И най-обобщаващият показател – нетният размер на правителствения дълг (дългът минус резервите) – от 1,8 млрд. лв. през 2009 г., стойност близка до нулата практически, когато говорим за такива величини, днес вече е внушителните 10 млрд. лв. Не мисля, че през този период фискалната стабилност или консолидация се развиваше в правилната посока.

 

Споменах още в самото начало, че, отчитайки цикъла, ние не можем да си позволим още тази година да положим цел за пълно балансиране на бюджета. Бюджетният дефицит за миналата година възлезе на 1,8%. Въпреки това, той е един от най-ниските между държавите-членки. Нямам окончателните данни, но по предварителните вероятно ще бъдем в първите пет страни с нисък бюджетен дефицит и възнамеряваме да го свием под 1 на сто до 2016 г.

 

Друга тема, в която, струва ми се, се вложиха определени политически коментари през последните седмици – събираемостта на приходите, като неизменно някои критици сравняваха приходите с планираните. Аз ви предлагам друго сравнение – приходите с 2012 г., отчитайки обстоятелството, че през миналата година икономическият растеж е под 1 на сто, а инфлацията – с отрицателни стойности, т. е. имаме дефлация, така че икономическата предпоставка при равни други условия предполага същите приходи, както 2012 г. Фактът, който може да повлияе за повече приходи е по-добра събираемост.

 

При данъчните приходи събираемостта в този аспект е по-добра с 520 млн. лв. и то за второто полугодие спрямо същия период на 2012 г. НАП и Агенция „Митници” общо са с 473 млн. лв. повече приходи в сравнение отново с по-предходната 2012 г. Въпреки това, темповете на подобряване на събираемостта не са удовлетворителни, поради което набелязахме някои специални мерки за борба с най-често срещаните отбягвания на данъци – на първо място, вече работи специализирано звено към НАП за борба с необявените вътрешнообщностни доставки. Разчитаме, че това звено ще допринесе не само и единствено за по-добри фискални приходи, а най-вече – за поставяне на нетното производство в равностойни условия спрямо вноса.

 

Обратното начисляване на ДДС за някои рискови стокови групи също е доказано от външни практики активен инструмент за по-добра събираемост на приходите. Облекченията при внасяне на ДДС за малки фирми, от една страна, подобрява условията за бизнес на тези фирми, от друга страна, също са предпоставки за по-добра събираемост на приходите.

 

По европейските фондове. В средата на годината имахме неприятни прогнози за определени средства в риск от загуба до края на тази година. Една от ключовите ни задачи за миналата година бе ускоряване на усвояването на средства. Успяхме да направим ръст при верифицираните средства с 15 на сто, при реално изплатените суми – с 16 на сто, и близо 15 на сто увеличихме сертифицираните разходи. Изплатените суми по европейски програми от края на май фактически до 31 януари т. г. са близо 2 млрд. евро – 1,820 млрд. евро, като предстои за разплащане до тази година сума приблизително още толкова, голямо предизвикателство. В отминалите шест години нашата страна никога не беше усвоявала толкова средства за толкова кратки срокове. Вижте две илюстрации – изплатени суми по структурните и Кохезионния фондове на ЕС към 31.05.2013 г., което означава 42 на сто изплатени суми за шестгодишния период до този момент. Само от май до 31 януари т. г., само за още шест месеца, не за шест години, общият размер се покачва на 58 на сто.

 

Не бих искал тук да правя каквито и да е коментари кой от предишните не се е справил. Не е това моята задача. Ние имахме задача да ускорим усвояването, за да намалим потенциалните загуби и, струва ми се, се справихме по един много добър начин. По отношение на застрашените средства, оценка, подчертавам – не наша, а на служебния вицепремиер от лятото на миналата година, вижте резултата – към 31 май под риск бяха оценени 272 млн. евро. В края на годината под риск останаха 35 млн. евро. Надявам се и тях да не загубим. Г-жа Михайлова, която седи срещу мен, потвърждава, че ще работи така, че да не загубим и тези средства.

 

За новия програмен период активно работим по новото споразумение за партньорство. Заварихме една работна версия в средата на миналата година в доста суров вид и с доста много критики от Европейската комисия, в т. ч. и по фундаменталните постановки. Нормално е. Аз си спомням, че Националната стратегическа референтна рамка през 2006 г., когато я изпратихме за първи път, също имаше много критики. В резултат на тези критики и отразяването им и тогава, и сега мисля, че стигнахме до един добър вариант на споразумението за партньорство. Имаме втори коментари от ЕК на изпратен втори вариант, които вече са доста градивни и утвърждаващи основните постановки вътре в споразумението. Имаме готовност до края на този месец да приемем окончателния вариант и да го изпратим в ЕК, така че да започнат официалните разговори.

 

Как вървим спрямо останалите страни. На този етап около 14 страни са в нашия стадий, останалите са след нас. Това не го казвам, за да броя кой по-добър и кой – по-слаб, а по-скоро заради често поставяните у нас въпроси дали както в много други сектори не сме изоставащи. На този етап по този показател се движим в златната среда, ако мога да кажа така.

 

Няколко коментара, според мен, по някои от най-важните публични сектори, без да подценявам който и да е, разбира се. Ако разгледаме всички, няма да остане време за вашите въпроси.

 

Образованието. Когато четох някои от предварително зададените въпроси имаше един коментар, който много ме впечатли: Бизнесмен цитираше случай, в който чуждестранен партньор го пита кои са трите условия, за да се прави успешно бизнес в България, и отговорът беше: първото е образование, второто – образование, третото – образование. Много въпроси има, които сте поставили от страниците на вестниците преди тази среща. Може би 40-50 на сто от въпросите бяха свързани с квалификацията на кадрите. Даваме си сметка за това. По отношение на средното образование – ще направим преход към неговата професионализация и въвеждане на дуалното обучение по германски и швейцарски модел, ще адаптираме най-доброто от него (най-адаптивното към нашата практика, разбира се), не мисля, че ние можем да станем германци, не е и нужно, но поне може да вземем тези техни практики, които са добре адаптивни към нашата среда. За висшето образование – ще засилим изключително много критериите за качество, от една страна, и от друга – потребностите на бизнеса от кадри. Затова вероятно още следващите години значително ще увеличим поръчката за инженери и инженерни, технически кадри за сметка на останалите с по-хуманитарен профил. В този програмен период ще имаме оперативна програма за съфинансиране на образователни и изследователски програми. Имаме варианти, разработваме, за подкрепа на всички наши творчески и изследователски колективи, които ще кандидатстват по европейската програма „Хоризонти 2020”.

 

Здравеопазването. Затруднявам се кое да кажа най-напред. Сектор, който от края на миналия век, от старта на реформата в здравната система досега се развива доста стихийно и има натрупани много проблеми. Единна национална здравноинформационна система е на нашия фокус. Буквално в следващите седмици ще обявим търгове за изпълнители. Ще внедрим електронна здравна карта, която смятаме, че е изключително важен механизъм, най-вече за подобряване на системите за финансово управление и контрол. Ще се опитаме да направим една много по-ефективна лекарствена политика – несъразмерно голям дял в Касата заемат лекарствата в общите средства. Като казвам несъразмерно сравнявам с останалите 27 страни и ако бях направил графика над знака за България щеше да има много, много голям стълб в сравнение с останалите държави-членки. При това всички останали държави-членки.

 

Реформа в спешната помощ – звено, с което гражданите често се сблъскват на входа на здравната система, сегашното му състояние е изключително незадоволително.

 

Подготвяме концепция на този етап за разширяване на пакета здравни услуги, които да се поемат от частните фондове, като по този начин плавно въвеждаме частните фондове и им възлагаме по-голяма функция в сферата на здравеопазването.

 

Административните услуги. Не случайно съм ги набелязал в пакет с електронното управление. Мисля, че каквито и усилия да се направят за рационализиране на административните услуги, няма да се справим, ако не електронизираме цялостния процес. С тази тема също се спекулираше успешно, мисля, в последните седмици. Всички изведнъж говорят защо няма електронно правителство. И аз питам това: Защо няма, работим от 90-те години по него? Хората, които не се справиха, сега питат защо няма електронно управление. Диагностиката на системата е отчайваща. Пълно е с хардуер и с неговорещ помежду си софтуер в рамките дори на едно ведомство, не говоря за различни ведомства. Предстои огромна работа, не както се представя – още мъничко и ще стане. Предстои огромна работа. Набелязали сме стратегия за развитието и задачата ни е в програмния период, в който ще ползваме и достатъчно европейски средства, да електронизираме над 700 услуги на публичната администрация, в т. ч. над 100 електронни услуги на областно ниво. Цялостният вид на електронното управление ще дойде едва след като направим, образно казано, и софтуерите между ведомствата да си говорят на един език, така че гражданите, и бизнеса най-вече, да не губят време и вадят от едно ведомство документи, за да ги носят в друго ведомство. Но не съм оптимист, че това можем да го направим следващата седмица. Ако това се интерпретира, че не ни е приоритет, това е друга тема. Но аз никога не съм създавал нереалистични очаквания. Следващата седмица няма да стане. Но по отношение на усилията за цялостно подобряване на административните услуги приоритет номер едно е електронното правителство.

 

Сигурно още много неща могат да се кажат, ще оставя нещо да каже и г-жа Бобева, за да може да дискутираме въпроси. Постарах се само да направя една рамка като основа на разговора. Май излезе по-дълго, отколкото очаквах, макар че снощи свих презентацията буквално наполовина.

 

Благодаря за вниманието ви и очаквам отговорите ви.

imageimageАрхив В Медиите Министър-председателimageimage
 
В Медиите Министър-председател
Бойко Борисов: Човекът от Балканите трябва да усети перспективата - магия, която и нас ни водеше, когато влязохме в ЕС
09 Юни 2017

Заслужаваме да сме в „чакалнята“ на еврозоната, взели сме необходимите мерки, каза премиерът в интервю за „Дойче веле“.

trans.gif
Огнян Герджиков: Търсих златно сечение между идеите на президента и моите убеждения. Невинаги ми беше лесно
21 Април 2017

Дотолкова нямаше натиск от партии, че се почувствах пренебрегнат, казва министър-председателят пред в. „24 часа”

trans.gif
Огнян Герджиков: Поне половината служебни министри са чудесни
21 Април 2017

Тези избори бяха заредени с много по-остро партийно противопоставяне, това доведе и до по-острите критики към служебния кабинет, казва министър-председателят пред „Капитал”

trans.gif
Огнян Герджиков: Горд съм, че съм част от управлението на страната, което успя да съхрани не само социалния мир, но и да осигури ръст на финансовите постъпления
17 Април 2017

Интервю на министър-председателя за БТА

trans.gif
БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА И БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
16 Март 2017

Изказване на министър-председателя Огнян Герджиков по време на публична дискусия „Бъдещето на Европа и българското председателство на ЕС”, организирана от ПанЕвропа България

trans.gif
Огнян Герджиков: Вече имаме сигнали за купуване на гласове в Северозападна България
07 Март 2017

Служебното правителство ще излъчи български еврокомисар, ако след предсрочните избори не бъде съставен редовен кабинет, коментира министър-председателят в предаването „Неделя 150” на БНР

trans.gif
Огнян Герджиков: Ревизията на предишния кабинет не е акцент в работата на служебното правителство
20 Февруари 2017

Интервю на министър-председателя за предаването "Здравей, България" по Нова телевизия

trans.gif
Огнян Герджиков: Пазарната икономика трябва да е водеща, но не в здравеопазването и в образованието
11 Февруари 2017

Смятам, че България трябва да излъчи еврокомисар в сравнително близко време, казва министър-председателят в предаването „Тази събота“ по бТВ

trans.gif
Проф. Огнян Герджиков: Председателството може да изведе България в позиция на наистина пълноправен и уважаван член на ЕС
27 Януари 2017

Добрите идеи, които засягат държавата, могат да се реализират, когато имаш власт, казва служебният министър-председател в предаването “Панорама“ на БНТ

trans.gif
Бойко Борисов: Да обединим усилия за държавата, вместо да се ядем
13 Януари 2017

2,5 млрд. лв. живи пари на данъкоплатците миналата година заминаха за Вашингтон и Москва, казва министър-председателят в предаването „Панорама“ на БНТ

trans.gif
Премиерът Борисов: Очаквам практически действия на срещата на върха на ЕС в Братислава
01 Септември 2016

Министър-председателят на България Бойко Борисов в предаването „Тази сутрин“ на бТВ

trans.gif
Бойко Борисов: Ние предотвратяваме изграждането на огради в сърцето на Европа, не бива да оставаме сами
26 Август 2016

Интервю на министър-председателя за в. „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг”

trans.gif
Премиерът Бойко Борисов: Готвим се за тежък проблем с бежанците
22 Юли 2016

Министър-председателят в интервю за предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия

trans.gif
Премиерът Борисов: Нашият интерес е Черно море да стане транспортен коридор от Азия
14 Юли 2016

Министър-председателят в интервю за предаването „Тази сутрин“ по бТВ

trans.gif
Бойко Борисов: Не е време сега за избори, нито е време за кандидатури
26 Май 2016

Министър-председателят в интервю за предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия

trans.gif
Бойко Борисов: Крайно време е в ЕС да намерим практически работни механизми за кризата с мигрантите
05 Май 2016

Интервю на министър-председателя за Агенция „Франс прес”

trans.gif
Бойко Борисов: С гласуването на Изборния кодекс стана ясно, че започва изграждането на истинската опозиция – БСП, ДПС и ДСБ
29 Април 2016

Премиерът в интервю за предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Бойко Борисов: Правителството, прокуратурата и службите са много амбицирани да сложат ред в държавата
18 Април 2016

Министър-председателят на Република България в интервю за предаването „Лице в лице“ на бТВ

 

trans.gif
Бойко Борисов: Ако реформа се правеше лесно, част от реформаторите щяха да стоят във властта
31 Март 2016

Ако се родят 1000 бебета по-малко, се тревожим за демографията, а ако загинат 1000 души по пътищата, го приемаме за нормално, коментира министър-председателят в предаването "Още от деня" по БНТ

trans.gif
Премиерът Бойко Борисов: Това, което се направи срещу контрабандата в България, се оценява в цяла Европа
21 Март 2016

Министър-председателят в интервю за предаването „Здравей, България“ на Нова телевизия

trans.gif
Бойко Борисов: ГЕРБ е балансьорът в този парламент
08 Март 2016

Борбата с престъпността, с корупцията, с олигархията - това и го мога най-добре. Виждате само за 20-тина дена какви са ни резултатите, аз гарантирам, че в следващите шест месеца ще останат доволни хората, казва министър-председателят пред Mediapool

trans.gif
Бойко Борисов: Европейският съюз е на кръстопът, защото ако Великобритания го напусне, той няма да бъде същият
20 Февруари 2016

Бойко Борисов – министър-председател на Република България, в интервю за предаването „Панорама“ по БНТ

trans.gif
Бойко Борисов: Завършихме старата година с над 2 млрд. и 850 млн. лева повече събрани приходи
04 Януари 2016

Успяхме под 2,5 да свалим бюджетния дефицит. Ръстът на икономиката е 3% и безработицата спада. 106-107 милиона дотирахме тютюнопроизводството; над 220 милиона отидоха в екологията, за да могат общините да си направят проектите; над 260 милиона отидоха във фонд „Земеделие“, за да разплатят 3,7 милиарда кофинансиране, каза министър-председателят в предаването „Тази сутрин“ по бТВ

trans.gif
Бойко Борисов: Виждам големи шансове за газовия разпределител „Балкан”, Комисията води преговорите заедно с нас
04 Януари 2016

Балансьор в парламента е голямата партия ГЕРБ, казва министър-председателят пред в. „Труд”

trans.gif
Бойко Борисов: До този момент по никакъв начин нито министрите в кабинета, нито някой ми е казал, че има проблем с управлението и коалицията, за да коментирам подобен факт
12 Декември 2015

Министър-председателят в предаването „Годината“ на радио „Дарик”

trans.gif
Бойко Борисов: Посещението на британския премиер Дейвид Камерън е една много добра оценка за цялото правителство
04 Декември 2015

Министър-председателят в предаването „Панорама“, БНТ

trans.gif
Бойко Борисов: Хакерската атака срещу сайтовете на ЦИК, МВР и ГРАО е организирана извън България
30 Октомври 2015

Министър-председателят в интервю за предаването „Още от деня“ по БНТ

trans.gif
Бойко Борисов: Стоя много стабилно вътре в страната си - не спестявам критики нито на американските, нито на руските другари. България е в Европа и ние сме с европейците
23 Октомври 2015

Министър-председателят в интервю за предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия

trans.gif
Бойко Борисов: Пазим надеждно границата
25 Септември 2015

Министър-председателят в интервю за предаването „Тази сутрин“ на Би Ти Ви

trans.gif
Бойко Борисов: Ще вкараме в ред търговията с горива
21 Август 2015

Участие на министър-председателя на Република България, и Ваньо Танов, директор на Агенция „Митници“, в  предаването на Нова телевизия „Здравей, България“

trans.gif
Бойко Борисов: Като лоялен член на ЕС и НАТО България поддържа санкциите срещу Русия, макар да губи много от тях
09 Юли 2015

Не деля инвеститорите на руски и американски, към всички критериите са еднакви, казва министър-председателят в интервю за агенция ТАСС

trans.gif
Премиерът Борисов: Колебаех се дали да съставя правителство, но сега разбирам, че сме постъпили правилно и благодаря на партиите, които влязоха в него и ни подкрепиха
06 Юни 2015

Министър-председателят Бойко Борисов в интервю за Агенция и Радио „Фокус”

trans.gif
Бойко Борисов: Строителството е най-голямата реформа, правена в България
11 Май 2015

Участие на министър-председателя в специалното издание на БТВ „Питай премиера”

trans.gif
Бойко Борисов: Чуждите инвестиции вече започнаха да се завръщат в България
19 Април 2015

Премиерът в интервю за ИА „ПИК“

trans.gif
Бойко Борисов: Ултимативен тон не приемам от никого
14 Февруари 2015

Министър-председателят пред в. „Преса”

trans.gif
Пресконференция на министър-председателя Бойко Борисов и държавния секретар на САЩ Джон Кери
15 Януари 2015
trans.gif
Борисов: Спечелихме 5 млрд., като направихме правителство
14 Януари 2015

Брюксел ни дава 250 млн. евро за газова връзка с Гърция, казва премиерът пред в. „Стандарт“

trans.gif
Бойко Борисов: Ако има някакви цели в тези атентати, то те са да има хаос
10 Януари 2015

Министър-председателят в  предаването "Събуди се" на Нова телевизия

trans.gif
Бойко Борисов: Върнахме достойнството на България в Европа
20 Декември 2014

Интервю на министър-председателя за предаването „Годината“ по Дарик радио

trans.gif
Бойко Борисов: Залогът е стабилността на България
19 Декември 2014

Интервю на министър-председателя за предаването „Панорама“ по БНТ

trans.gif
Бойко Борисов: Когато знаеш, че си за кратко и всеки ден може да е последен в управлението, работиш на пълни обороти
06 Декември 2014

При правителството на Пламен Орешарски е направено всичко възможно, за да бъде убит проектът „Южен поток“, казва министър-председателят в интервю за радио „К2“

trans.gif
Бойко Борисов: ЗАЛАГАМЕ НА РАСТЕЖ И ИКОНОМИИ
17 Ноември 2014

Съставянето на този кабинет не ми беше щастливият ден, но е ясно, че по-добър не може да се направи, казва министър-председателят в сп."Life" 

trans.gif
Проф. Георги Близнашки: Осигурихме нормалната работа на институциите и на обществените системи
30 Октомври 2014

Интервю на министър-председателя за БНТ и БНР

trans.gif
Георги Близнашки - министър-председател в служебния кабинет, в интервю за предаването „Полиграф“ на Bulgaria on Air
11 Октомври 2014
trans.gif
Георги Близнашки: Актуализацията на бюджета е неизбежна стъпка
12 Септември 2014

Без нея държавата няма да може да просъществува нормално до края на годината, казва министър-председателят в предаването „Панорама“ на БНТ

trans.gif
Министър-председателят проф. Георги Близнашки за първия месец от работата на служебното правителство
10 Септември 2014
trans.gif
Проф. Георги Близнашки: Ще търсим помощ от Европа за бедствията
08 Септември 2014

Дълговете на НЕК растат лавинообразно, целта на Енергийния борд е да минимализира загубите, каза министър-председателят в предаването „Лице в лице” по БТВ

trans.gif
Премиерът: Истината е проста - няма пари
08 Септември 2014

Избрал съм точните хора, за точната работа, на точното място, казва проф. Георги Близнашки в интервю за OFFNEWS

trans.gif
Проф. Георги Близнашки: През първия месец от работата на служебното правителство положихме усилия за успокояване и нормализиране на ситуацията в страната
02 Септември 2014

Интервю на министър-председателя за предаването „Шоуто на Слави“ по БТВ

trans.gif
Проф. Георги Близнашки: Най-добрият вариант след изборите е силно правителство с широка подкрепа
31 Август 2014

Интервю на министър-председателя за „Дневник“

trans.gif
Проф. Георги Близнашки: Моят стремеж е да бъдат изведени на преден план професионалисти, които не са се включвали активно в политиката досега
18 Август 2014

Интервю на министър-председателя за предаването „Актуално“ по Нова телевизия

trans.gif
Георги Близнашки: Държавна сигурност е ядрото на задкулисието
16 Август 2014

Знаем къде се купуват гласове, органите ще действат да ги спрат, казва министър-председателят пред в. „24 часа”

trans.gif
Проф. Георги Близнашки: Ще поема ръководството и координацията на дейността на държавната администрация в помощ на ЦИК
11 Август 2014

Интервю на министър-председателя за Българската национална телевизия

 

trans.gif
Пламен Орешарски: Не ни е необходимо споразумение с МВФ
02 Август 2014

Шокова терапия с увеличение на здравните вноски би било възможно най-грешният ход, казва министър-председателят пред в. „Банкеръ”

trans.gif
Орешарски: Дебатът у нас е кой управлява, а не как
21 Юли 2014

Направихме най-много от 2009 г. насам за доходите и социалните програми, каза министър председателят Пламен Орешарски в интервю за в. "Стандарт"

trans.gif
Пламен Орешарски: Към днешна дата имаме по- добре работещи институции, по- спокойна обществена среда, по- голям оптимизъм в бизнеса
10 Юли 2014

Премиерът в интервю за предаването „Още от деня“ на БНТ

trans.gif
Пламен Орешарски: Оставам оптимист, че може да направим 2014г. първата година с по- отчетлив икономически растеж след пет години на икономическа депресия
05 Юли 2014

Бих оценил сравнително високо работата на кабинета. Политическата конюнктура и политическата нестабилност, на която бяхме свидетели в последната една година, трудната работа на парламента – е далеч извън компетенциите на правителството, отбеляза министър-председателят в интервю за БлумбъргТВ и ТВ България он еър

trans.gif
Пламен Орешарски: Правителството изпълни почти всички ангажименти от програмата си за първата година
03 Юли 2014

Интервю на министър-председателя Пламен Орешарски за предаването „Лице в лице“ по БТВ

trans.gif
Пламен Орешарски: Няма нито един измежду по-важните макроикономически и фискални параметри, който да е влошен спрямо средата на миналата година
23 Юни 2014

Оказа се, че това правителство е било програмирано като буфер между предходното и следващото, казва министър-председателят пред в. „24 часа”

trans.gif
Пламен Орешарски: Заварих енергетиката в технически фалит
07 Април 2014

Премиерът в интервю за в. „24 часа“

trans.gif
Пламен Орешарски: Българският пазар е отворен за виетнамски инвестиции
04 Април 2014
trans.gif
Пламен Орешарски: Южният газов коридор е важна стъпка към диверсификация на газовите доставки за цяла Югоизточна Европа
28 Март 2014

Интервю на министър-председателя Пламен Орешарски за сп. „Каспиан енерджи"

trans.gif
Пламен Орешарски: Нови 40 електронни услуги планираме да въведем в публичния сектор през 2014г.
11 Март 2014

Интервю на министър-председателя Пламен Орешарски за предаването „Дневен ред“ по ТВ7

trans.gif
Премиерът Пламен Орешарски: Транспортните министри на България и Турция ще проведат среща по проблема с разрешителните
08 Февруари 2014

Министър-председателят на Република България в интервю за предаването "Събота 150" на БНР

trans.gif
Пламен Орешарски: Целта ни е да постигнем видими резултати и да заменим отчаянието с повече надежда. Забравете за месии и спасители. Всичко зависи от нас
01 Февруари 2014

Стабилизирането на икономиката ще позволи реализирането на социални политики, заяви министър-председателят пред радио К2

trans.gif
Пламен Орешарски: Готов съм лично да посрещна милионния руски турист в България
30 Януари 2014

През последните години не е оползотворен потенциалът на двустранните ни отношения, коментира министър-председателят в интервю за ИТАР-ТАСС

trans.gif
Пламен Орешарски: Избран съм, за да работя за интересите на всички български граждани, за един по-добър стандарт, за по-добра държава
19 Януари 2014

Министър-председателят в предаването „Дикоff” на Нова телевизия

trans.gif
Пламен Орешарски: Повишаване на данъци не обсъждаме
14 Януари 2014

Премиерът в интервю за в. „24 часа“

trans.gif
Пламен Орешарски: През 2014г. експортът и инвестициите ще бъдат движещите фактори на растежа
12 Януари 2014

Интервю на министър-председателя за предаването „Оригиналът” на ТВ7

trans.gif
Пламен Орешарски: Ще насърчаваме големите проекти на бизнеса
06 Януари 2014

Министър-председателят пред в. „БАНКЕРЪ”

trans.gif
Пламен Орешарски: Умерен оптимист съм за 2014 г.
02 Януари 2014

Стартираме на чисто, върнахме цялото ДДС, казва министър-председателят пред в. „Стандарт”

trans.gif
Пламен Орешарски: Следващата крачка напред е да подобрим икономическото състояние на страната, да възстановим растежа, да засилим социалните политики
22 Декември 2013

Интервю на министър-председателя Пламен Орешарски за предаването „Нека говорят” на БТВ

trans.gif
Пламен Орешарски: През 2014г. ще продължим да насърчаваме икономическия растеж
21 Декември 2013

Премиерът в интервю за предаването "Годината" на "Дарик"  

trans.gif
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Усилията ни са насочени към възстановяване на икономиката
20 Декември 2013

И критиците на този кабинет ще го оценят, макар и не публично, казва министър-председателят пред в. „Труд”

trans.gif
Пламен Орешарски: Ако чуя за натиск върху бизнеса, ще бъда безкомпромисен
20 Декември 2013

Това злословене срещу България сега е изключително вредно. Ако група хора се возим в една лодка и един или двама-трима от тях постоянно я клатят, няма как тя да върви стабилно. Колкото и останалите да се стараят в това отношение, казва министър-председателят пред в. „Преса”

trans.gif
Пламен Орешарски: Оптимист съм за бъдещето на нашето икономическо развитие
27 Ноември 2013

Трябва да се съсредоточим върху прозрачните правила и процедури, да подсилим законите и те да се прилагат, казва министър-председателят в интервю за в. „Le Monde”

trans.gif
Пламен Орешарски: Ключовото предизвикателство през настоящата и през следващата година ще бъде възстановяването на икономиката
12 Ноември 2013

За съжаление, има търговци на страхове, които вътре в страната насаждат противоречиво отношение към бежанците. Важно е нашата държава, както в исторически план го е правила, да покаже хуманно отношение към такава човешка трагедия, заяви министър-председателят в интервю за агенция Блумбърг

trans.gif
Пламен Орешарски: Ефективното противодействие на корупцията изисква да се борим с предпоставките, а не с последствията й
07 Ноември 2013

Тежестта на имигрантския натиск през последните години трябва да се поемат по-равномерно от всички държави-членки, а не да остават преимуществено върху страните от Южна Европа, казва министър-председателят в интервю за в. „Нафтемборики”

trans.gif
Пламен Орешарски: Увеличихме финансирането на местната власт в бюджет 2014
07 Ноември 2013

Министър-председателят в интервю за в. „Делник“

trans.gif
Пламен Орешарски: Омразата при Борисов ни води днес до всеобща бедност
01 Ноември 2013

Интервю на министър-председателя за в. „168 часа“

trans.gif
Пламен Орешарски: Правителството има ясен план за реформи, който е важен за напредъка на България
27 Октомври 2013

Аргументирахме добре позицията си на Европейския съвет и затова беше приета от останалите лидери. Бежанската вълна няма пряка връзка с Шенген, тя по- скоро би могла да ни приближи, ако съвестно изпълняваме ангажиментите си,  заяви министър-председателят в интервю за предаването „Неделя 150” по БНР

trans.gif
Пламен Орешарски: Да превърнем Балканите от символ на конфликти в привлекателно място за бизнес и туризъм
17 Октомври 2013

Регионът е с огромен икономически потенциал, стабилност на институциите и добър бизнес климат ще доведат инвеститори, казва министър-председателят в интервю за вестниците „24 часа” и „Труд”

trans.gif
Пламен Орешарски: До края на годината ще наблегнем на законодателните инициативи за подобряване на конкуренцията. Бизнес средата е приоритет за Бюджет 2014
13 Октомври 2013

Системата на единствена обществена каса отдавна е изчерпала своите възможности. Трябва да се постави силен акцент върху професионалното образование, отбеляза министър-председателят в предаването „Пин код” на телевизия News7

trans.gif
Пламен Орешарски: Насърчаването на икономическия растеж и по- високата социална защита са ключовите цели на бюджет 2014
12 Октомври 2013

Интервю на министър-председателя в предаването „Лице в лице” по БТВ.

trans.gif
Пламен Орешарски: Институционалната култура е ключова за управлението на държавата. Поддържаме нормални и работещи отношения с президента
06 Октомври 2013

Имаме нужда от подкрепата на обществото, за да стартираме реформи, забавени с години, каза министър-председателят в предаването „Оригиналът” на ТВ7

trans.gif
Пламен Орешарски: Най- добрата социална политика е да осигурим заетост
21 Септември 2013

Интервю на министър-председателя Пламен Орешарски за предаването „Деконструкция” по БНР

trans.gif
Пламен Орешарски: В бюджета за 2014г. трябва да има мерки, които да насърчават растежа и да подобряват социалната политика
14 Септември 2013

Интервю на министър-председателя за предаването „Седмицата” на Дарик радио

trans.gif
Пламен Орешарски: Кабинетът свикна да работи под натиск и неодобрение и ще използваме тази инерция, за да направим реформи
13 Септември 2013

Пламен Орешарски, министър-председател на Република България, в интервю за предаването „Панорама” на БНТ

trans.gif
Пламен Орешарски: Хората да разпознаят в 100-те дни мерки, които са очаквали, и ще съм доволен
09 Септември 2013

Ще има по-строг контрол над монополите. Потребителите и бизнесът ще са защитени, казва министър-председателят пред в. „24 часа”

trans.gif
Пламен Орешарски: Има значителен потенциал за повече инвестиции от китайски компании в България
05 Септември 2013
trans.gif
Премиерът Пламен Орешарски: 100-те дни могат да служат като отправен пункт, за да се видят стъпките на кабинета. Ако обществото разпознае, че сме улучили мерките, които вълнуват по- голямата част от българските граждани, ще бъда удовлетворен
03 Септември 2013
trans.gif
Пламен Орешарски: Има риск от рецесия, правим усилия да подобрим бизнес климата
17 Август 2013

Ще работим, за да не се наложи нова актуализация, казва министър-председателят пред в. „24 часа”

trans.gif
Пламен Орешарски: Въведохме 5 на сто орязване на разходите на министерствата
01 Юли 2013

Дупката в бюджета е между 1 и 2 млрд. лв. засега и се налага актуализация на бюджета, обяви премиерът в интервю за Нова телевизия

trans.gif
Пламен Орешарски: Имам ясен план. Но трябва да спре конфронтацията
01 Юли 2013

Министър-председателят в интервю за в. „24 часа”

trans.gif
Пламен Орешарски: Нямаме право на грешки
24 Юни 2013

След кадровите гафове не бързам с назначенията на зам.-министри, казва министър-председателят на Република България в интервю за в. „Стандарт”

trans.gif
Пламен Орешарски: От следващите два-три месеца зависят идните седем години
17 Юни 2013

Номинацията за председател на ДАНС очевидно беше грешка, казва министър-председателят в предаването „Тази сутрин” на Би Ти Ви

trans.gif
Пламен Орешарски: Всяко следващо увеличаване на пенсионната възраст е натиск върху младежката заетост
08 Юни 2013

Ние сме програмно правителство и се придържаме към приоритетите, които са записани, заявява министър-председателят, в интервю за предаването „Седмицата” на Дарик радио

trans.gif
Пламен Орешарски: Ще сложим ред в употребата на СРС-та
08 Юни 2013

Борбата с битовата престъпност е приоритет за МВР, казва министър-председателят във втората част на интервюто си за в. „Труд”

trans.gif
Пламен Орешарски: Възстановяването на икономиката и насърчаването на предприемачеството е ключът за изход от дългата депресия
07 Юни 2013

Уличаването на конкурентоспособността и на производството ще доведат до по-добри социални програми и по-високи  доходи, казва министър-председателят в интервю за предаването „Панорама” на БНТ

trans.gif
Пламен Орешарски: Протестите ме амбицират още повече
07 Юни 2013

Енергетиката и здравеопазването ме притесняват, казва министър-председателят пред в. „Труд”

trans.gif
Пламен Орешарски: Нямаме 100 дни толеранс, готвим спешни мерки за подобряване на живота в България
02 Юни 2013

Подобряване на административните услуги, на бизнессредата и изпълнение на социалните програми са сред първите задачи на правителството, заяви министър-председателят в предаването „Неделя 150” на Българското национално радио

trans.gif
Пламен Орешарски: Най-важното е да намалим безработицата
30 Май 2013

Една от първите задачи е да работим за по-голям интегритет в обществото и да стопираме нарастващата конфронтация, заяви министър-председателят, в интервю за предаването „Денят започва”на БНТ

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения