РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Новини


СЕВ одобри проектите на позиции на България за шест заседания на Съвета на ЕСДекември 04 2017

На днешното си редовно заседание Съветът по европейски въпроси одобри проектите на позиции на България за шест заседания на Съвета на ЕС.

 

Заседанието на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи ще се проведе на 7 и 8 декември в Брюксел. В дневният ред на част „Правосъдие“ са ключови за страната ни предложения за законодателни актове, които присъстват и в Програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – предложенията за Регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, както и за Директива относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. По време на заседанието ще бъдат представени и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на правосъдието.

 

В част „Вътрешни работи“ министрите ще обсъдят цялостната инициатива за постигане на оперативна съвместимост между информационните системи във връзка с необходимостта от преодоляване на пропуските в обмена на информация на ниво ЕС. Българското председателство си поставя амбициозната цел да постигне общ подход по това досие. Ще бъде проведен политически дебат за сътрудничеството между мисиите от Общата политика за сигурност и отбрана и правоприлагащите органи и агенции с цел подобряване обмена на информация за по-ефективна борба с контрабандата на мигранти, трафика на хора, организираната престъпност и тероризма. В областта на борбата с тероризма фокусът ще бъде насочен върху междинния доклад на ЕК от дейността на Експертната група на високо ниво по радикализацията.

 

Заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Заетост и социална политика“ ще се проведе на 8 декември в Брюксел. България ще представи и аргументира общите приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г., както и основните приоритети в областта на заетостта и социалната политика. Естонското председателство ще предложи постигането на общ подход по предложението за Европейски акт за достъпност с изключване от обхвата на предложението на регламентирането на спешните повиквания, както и частичен общ подход по предложението за изменение на Регламента за координация на системите за социална сигурност по главите, свързани с обезщетенията за дългосрочна грижа и семейните обезщетения.

 

В периода 10-13 декември в Буенос Айрес ще се проведе Единадесетата министерска конференция на Световната търговска организация, в рамките на която ще се проведе и редовно заседание на Съвет „Външни работи“, формат „Търговия“. Министрите ще приемат предложение за Решение на Съвета за определяне на позицията, която ЕС да заеме в рамките на Министерската конференция на СТО.

 

Заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство ще се проведе на 11 и 12 декември в Брюксел. Министрите ще обсъдят Съобщението на Европейската комисия относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. България ще защитава позицията, че новата ОСП трябва да е пазарно ориентирана, с опростени правила и гарантирано финансиране за тяхното прилагане, основана на принципите на солидарност и социална справедливост, като не се допуска намаление на финансирането, за да се избегнат сътресения в сектора.

 

Заседанието на Съвета на ЕС „Общи въпроси“ ще се проведе на 12 декември На него ще се подготви заседанието на Европейския съвет на 14-15 декември и ще се обсъдят последващите действия във връзка Европейския съвет от 19 октомври. Съветът ще обсъди и Съвместната декларация на Съвета, Европейската комисия и Европейския парламент, която е политически документ, който идентифицира основните приоритети и законодателни задачи на Европейския съюз през 2018 г. на базата на приетата на 24 октомври 2017 г. Работна програма на Комисията за 2018 г. и Стратегическия дневен ред на Европейския съюз. Във формата по чл. 50 от ДЕС Съветът ще обсъди напредъка по преговорите за оттеглянето на Обединеното Кралство от Европейския съюз.КЪМ СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG