Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif23.11.2017

»начало »информация »новини

Водещите Новини
Премиерът Бойко Борисов: Във всеки един момент Българското председателство ще може да отговори на предизвикателствата
21 Ноември 2017
Бойко Борисов: България е готова да застане начело на Съвета на ЕС
08 Ноември 2017
Министър-председателят Борисов в Сараево: В Европа се отива с написано домашно
27 Октомври 2017
Премиерът Борисов: На Балканите трябва да станем пример за мир, стабилност и просперитет
03 Октомври 2017
Премиерът Борисов: България и Румъния работят не само в полза на своите два народа, но и на всички в региона
03 Октомври 2017
Премиерът Борисов: Единството е положителният изход за ЕС
20 Септември 2017
Премиерът Борисов: С подписването на жп връзката с Гърция продължаваме съединяването на транспортните и енергийни хъбове в региона
06 Септември 2017
Френският президент Макрон: Ще подкрепя премиера Борисов в усилията му България да бъде приета в „чакалнята“ на еврозоната
25 Август 2017
Бойко Борисов: България и Република Македония показахме, че мирът и добросъседството са по-важни от всичко останало
01 Август 2017
България, Естония и Австрия официално приеха програмата за Триото председателства на Съвета на ЕС
23 Юни 2017
Бойко Борисов: Договорът за добросъседство с Република Македония ще бъде подписан съвсем скоро
20 Юни 2017
Премиерът Борисов: Благодарение на предстоящото председателство на ЕС, България би могла да направи много за Балканите
07 Юни 2017
Еманюел Макрон: Ще работим заедно за интеграцията на България в еврозоната и Шенген
06 Юни 2017
Премиерът Борисов: За войната по пътищата и качеството на храните ще сме безкомпромисни
27 Май 2017
Министър-председателят Бойко Борисов: Демокрацията е не само привилегия, но и задължение
04 Май 2017
Премиерът Герджиков: Служебното правителство оставя излишък в хазната над 1,6 млрд. лв.
02 Май 2017
Огнян Герджиков: Ще се застъпя за решаването на проблемите на българското малцинство в Западните покрайнини
13 Април 2017
Премиерът Герджиков: Всеки един български гражданин ще има властта да избере кой да управлява страната ни
24 Март 2017
Огнян Герджиков: Служебното правителството предприе първи стъпки за облекчаване на бизнес средата
01 Март 2017
Премиерът Герджиков: Всички неотложни обществени поръчки трябва да бъдат възложени по правилата на закона
17 Февруари 2017
 
Новини
На предстоящия Съвет „Земеделие и рибарство” България ще защитава досегашната квота за улов на калкан
08 Декември 2014

Съветът по европейските въпроси (СЕВ) проведе 398-ото си редовно заседание. На него бяха разгледани проектите на позиции на България за предстоящи заседания на Съвета на ЕС и доклад за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството ни в Съюза.

 

По време на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 12 декември в Брюксел, в част „Образование“ ще бъдат приети заключения относно предприемачеството в образованието и обучението. Предприемачеството в образованието и обучението подобрява пригодността за заетост и самозаетост, стимулира активното гражданско поведение, както и развива адаптивността на институциите в системата на образованието и обучението. Ще се проведе ориентационен дебат на тема „Образованието и обучението в икономически план в контекста на средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“.

 

Съветът в част „Младеж“ се предвижда да приеме заключения относно насърчаване на достъпа на младите хора до права с цел засилване на самостоятелността им и на участието им в гражданското общество. Темата на дебата е „Хоризонталният подход към младежката политика като средство за по-добро адресиране на социално-икономическите предизвикателства и за по-добри целеви политики за младите хора”. Предвидено е представяне на проекта „Млада Европа – преосмисляне на демокрацията” и на работната програма на Латвийското председателство на Съвета на ЕС за периода януари – юни 2015 г.

 

На заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 11 декември в Брюксел, предстои министрите да обсъдят редица важни законодателни предложения с дискусионен и чувствителен характер. Сред тях са предложенията за директиви относно подобряването на баланса между половете сред директорите на дружествата, допуснати до борсовата търговия, и свързаните с това мерки; за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; на директива, изменяща Директива 92/85/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения на безопасността и здравето при работа на бременни работнички, работнички-родилки или кърмачки и др. Министрите ще обменят мнения по Годишния обзор на растежа 2015 г., публикуван от Европейската комисия на 28 ноември т. г., както и по мерките за гарантиране на младежката заетост.

 

Съветът на министрите по земеделие и рибарство през декември ще обсъжда квотата за улов на калкан в Черно море. Това ще стане на 15 и 16 декември в Брюксел. Предложението предвижда България и Румъния да намалят за пореден път количествата си на улов от калкан, като от общо 86,4 тона ги сведат до 73,44 тона. Комисията предлага количеството да бъде разпределено по равно между двете страни. С други думи, ако на Съвета на министрите през декември не настъпят промени, българските рибари ще могат да разчитат на улови, които не трябва да надхвърлят 36,72 тона. България обаче ще настоява за запазване на нивото на квотата за калкан. Страната ни ще подчертае необходимостта от създаването на условия за равнопоставеност между всички черноморски страни и изграждане на модел за управление на рибарството в Черно море, който да се прилага и спазва от всички черноморски страни. Към момента страната ни усвоява устойчиво запаса на калкан и прилага далеч по-рестриктивни мерки от третите страни, опериращи в Черно море, но налаганите ограничения само от наша страна не повлияват в положителна посока състоянието му. Калканът продължава да е обект на свръхулов. В позицията си България ще изрази безпокойството си и относно констатациите за високото ниво на незаконни, нерегулирани и недекларирани риболовни дейности, които се отнасят към дейностите в международен аспект. По отношение на трицоната няма намаление на квотата спрямо нивата от 2014 г. – за България 8032,5 т и за Румъния 3442,5 тона. България ще подкрепи предложението на Комисията за запазване на риболовните възможности за 2015 г. за запаса от цаца.

 

По време на заседанието ще бъде разгледано и предложение за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламента относно официалния контрол и за отмяна на Регламент (ЕО) 834/2007 по отношение на смесените стопанства, условията за използване на дерогации и обхвата на предложението. Целта на ЕК е да се премахнат пречките пред развитието на биологичното производство в ЕС, да се гарантира лоялна конкуренция за земеделските производители и оператори, както и да се подобри доверието на потребителите в биологичните продукти. България подкрепя приемането на „частичен общ подход“ и по-конкретно възможността за разширяване на продуктовия обхват с цел развитие на сектора, въвеждането на дерогация по отношение на „смесените стопанства”, на „декларация от продавача” с цел гарантирате липсата на ГМО в биологични продукти и храни, както и предложените промени за въвеждане на небиологично произведен растителен репродуктивен материал, животни за разплод и зарибителен материал от аквакултурни животни. Считаме обаче, че е необходим допълнителен анализ на текстовете относно обхвата на критериите за определяне на ситуациите като бедствия и правилата за справяне с тях.

 

Предвид предстоящия край на програмния период 2007-2013 и след направения анализ на възможностите за изразходване на средствата, Полша предлага Съветът да разгледа възможността за удължаване с шест месеца – до 30 юни 2016 г., на срока за плащане на средствата към бенефициентите. От прилагането на съответната законодателна промяна на ниво ЕС ще могат да се възползват всички държави-членки. България подкрепя полското предложение, тъй като то е целесъобразно и ще предостави възможност за по-ефективно и ефикасно усвояване на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, особено що се касае до проекти със сключени през 2013 г. и 2014 г. договори.

 

Делегацията на Полша ще представи и искане относно въвеждане на допълнителни мерки за пазара на плодове и зеленчуци. Земеделските производители в България също понасят загуби от наложената от Русия забрана за внос на земеделски продукти от ЕС. В тази връзка България счита, че Комисията трябва да изготви допълнителен анализ на актуалната ситуация на пазара, въз основа на който да се вземат решения за следващи мерки с цел неговото стабилизиране.

 

Съветът по европейски въпроси одобри и доклад за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. Той обхваща периода до 30 ноември.

 

Планът се отчита всеки месец пред СЕВ и е основна превантивна мярка за избягване на процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Въвежда се практиката и Министерският съвет да се информира ежемесечно за изпълнението на Плана, което се очаква да има положителен резултат върху навременното изпълнение на заложените мерки и да допринесе за подобряване на планирането на работата и междуведомствената координация.

 

Планът включва 219 мерки, от които 189 са със срок на изпълнение до 30 ноември 2014 г. От тях 52 не са изпълнени в срок, което е 27,5% неизпълнение. За сравнение, процентът неизпълнени мерки в края на първото тримесечие на годината е 50,5, за второто тримесечие – 39,6, а за третото – 28. Въпреки предсрочното разпускане на 42-ото Народно събрание, процентът на неизпълнение намалява през третото тримесечие поради ускореното приемане на мерки, които са с подзаконов нормативен характер. Независимо от постигнатия напредък обаче, загриженост предизвиква обстоятелството, че 19 от неизпълнените мерки са законопроекти, които са внесени, но не са приети от парламента, като 11 тях са свързани със стартирали процедури за нарушения. Прави впечатление, че въпреки конституирането на 43-ото Народно събрание, за повечето от тези законопроекти няма планиран график за повторното им внасяне в НС. Необходими са спешни действия от страна на отговорните министерства за внасянето им във възможно най-кратки срокове в НС.

 

Неизпълнените мерки от Плана за действие до края на 2014 г. ще бъдат прехвърлени в Плана за действие за 2015 г. със срок за изпълнение до 31 януари 2015 г.

 

Табло №30 с директивите в областта на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), което отразява степента, в която държавите членки са въвели директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар, ще отчете броя нетранспонирани директиви с краен срок до 31 октомври 2014 г. За България невъведени към момента остават 11 директиви от общо 1246 – т. е. дефицитът ни по въвеждането е 0,9 на сто.ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

imageimageАрхив Новиниimageimage
 
Новини
Премиерът Борисов: Свързаността и подобряване на условията за бизнес в страните от Западните Балкани са решаващи за интеграцията им
20 Ноември 2017
Над 17 хил. деца и ученици са върнати в класните стаи
16 Ноември 2017
Премиерът Борисов изрази съболезнованията на правителството по повод трагедията в Гърция
16 Ноември 2017
Съветът за развитие при МС одобри проект на тригодишен план за изпълнение на Националната програма за развитие
15 Ноември 2017
Приоритет на България и Холандия е осигуряване на равен достъп до лекарства на гражданите на ЕС
15 Ноември 2017
Министър-председателите Борисов и Джентилони са единодушни за перспективата за Западните Балкани
14 Ноември 2017
1,2 милиона пенсионери ще получат добавка кьм пенсиите си за Коледа
15 Ноември 2017
Премиерът Борисов обсъди сътрудничеството с ЕБВР с вицепрезидента на банката Пиер Хелброн
13 Ноември 2017
СЕВ одобри проекти на позиции за четири заседания на Съвета на ЕС и документи във връзка със стратегически въпроси от дневния ред на ЕС
13 Ноември 2017
Вицепремиерът Томислав Дончев се срещна с норвежкия министър за Европейското икономическо пространство и европейските въпроси Марит Рьосланд
13 Ноември 2017
Премиерът Бойко Борисов назначи трима заместник-министри
10 Ноември 2017
Кирил Ананиев беше избран за министър на здравеопазването
10 Ноември 2017
Съветът по сигурността разглежда проект на актуализирана Стратегия за националната сигурност
10 Ноември 2017
Правителството спечели делото пред ВКС за промяна на приватизационния договор на „Български морски флот“
09 Ноември 2017
Премиерът Бойко Борисов представи потенциала на страната за инвестиции пред големи американски компании
09 Ноември 2017
Валери Симеонов откри дискусията „Повишаване на ефективността на политиките за малки и средни предприятия“
09 Ноември 2017
Жан-Клод Юнкер: Европа е част от ДНК-то на България
08 Ноември 2017
Премиерът Бойко Борисов връчи държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ за 2017 г. на писателя Владимир Зарев
07 Ноември 2017
СЕВ одобри проекти на позиции за заседанията на Съвета на ЕС по външни работи (Търговия) и на Съвета по общи въпроси (Кохезия)
06 Ноември 2017
Повече от 40 процедури с европейско финансиране за над 1,3 млрд. лева ще бъдат обявени през 2018 г.
06 Ноември 2017

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения